Onko energiakriisi nyt nähty?

Venäjän alkuvuodesta 2022 aloittaman hyökkäyssodan, sitä seuranneiden pakotteiden ja vastapakotteiden sekä Venäjän energiatoimituksilla kiristämisen seurauksena sähkön markkinahinnat Suomessa ja laajemmin Euroopassa nousivat ennennäkemättömän korkealle. Omat mausteensa toivat myös Olkiluoto 3:n pomppuinen koekäyttöjakso viivästyksineen sekä kuiva ja kuuma kesä 2022. Markkinahinnan nousu oli voimakasta spot-markkinalla, mutta vielä voimakkaammin hinnat nousivat suojausmarkkinalla tulevien hintajaksojen osalta. Esimerkiksi talven 2022-2023 hinta suojausmarkkinalla oli pitkään 40-50 snt/kWh välillä.

Säätilan ja sähkön säästön vaikutus

Säätila muuttui loppuvuodesta 2022 ja poikkeuksellisen lämmin ja normaalia runsastuulisempi sää piti otteensa tammi-helmikuussa. Kokonaisuudessaan lähelle normaalilämpötilaa päästiin Suomessa vasta maaliskuussa 2023. Keski-Euroopassa mitattiin tammikuussa ajankohtaan nähden jopa ennätyksellisiä lämpötiloja. Yhtenäisten sähkömarkkinoiden vuoksi Keski-Euroopan sääolosuhteilla on vaikutusta Suomen sähkön markkinahintaan. Lämpimän sään ja suomalaisten sähkönsäästötoimien ansiosta sähköä kului Suomessa noin 10 % vähemmän kuin vuonna 2022 vastaavaan ajankohtaan. Keskitehona säästetyn sähkön määrä vastaa yhden suuren ydinvoimalan tehoa. Kulutuksen pienentyminen vuoteen 2022 verrattuna oli erittäin merkityksellistä Olkiluoto 3:n keskeytyneen koekäyttöohjelman vuoksi.

Kaasumarkkinan tilanne

Vuoden 2022 aikana kaasun tuonti Venäjältä Eurooppaan laski merkittävästi edellisistä vuosista. Etenkin kesällä kesken varastojen kiivainta täyttämistä tapahtunut kaasuntuonnin keskeyttäminen oli shokki markkinoille. Kaasuvarastot saatiin lopulta täytettyä Euroopan unionin velvoittamiin tasoihin, kun nesteytettyä maakaasua (LNG) tuotiin Eurooppaan aiempaa enemmän, mutta kaasun markkinahinta nousi 10-20 kertaa korkeammalle kuin aikaisemmin oli totuttu.Talveen lähdettiin kaasun varastotilanteen ollessa hyvä, mutta tiedostaen, että normaalia kylmemmän sään vallitessa kaasusta saattaisi tulla pulaa ja sen käyttöä jouduttaisiin rajoittamaan. Toteutuneet lämpötilat olivat lopulta reilusti normaalia korkeammat ja lisäksi Euroopassa teollisuus korvasi kaasun käyttöä muilla energiamuodoilla. Tämä johti siihen, että kaasuvarastojen tasot eivät laskeneet missään vaiheessa talvea alle 60 % tason.

Ydinvoimauutisia

Huhtikuun 2023 puolessavälissä tapahtui sähköntuotannon suhteen paljon yhden viikonlopun aikana. Olkiluoto 3 säännöllinen sähköntuotanto alkoi samana viikonloppuna, kun Saksassa suljettiin viimeiset käytössä olleet ydinreaktorit. Olkiluoto 3:n säännöllisen sähkötuotannon alkamisen ja tänä vuonna valmistuvan tuulivoimatuotannon myötä korkeiden markkinahintojen riski on Suomessa pienempi kuin viime vuonna. Jatkossa hinnat voivat olla todella matalia ja taas toisena hetkenä erittäin korkeita. Spot-hintojen vaihtelu tuntien välillä tuleekin olemaan suurempaa kuin mihin olimme ennen vuotta 2022 tottuneet.

Kaasuvarastojen täyttö

Aiemmin todettiin, että kaasuvarastojen tasot pysyivät korkealla läpi talven. Euroopassa kaasuvarastot ovatkin tällä hetkellä lähellä samaa tasoa, kuin koronavuonna 2020 tähän aikaan. Tämä tarkoittaa, että varastojen täyttäminen tulevaa 2023-2024 talvea varten on helpompaa kuin viime vuonna, vaikka Venäjältä kaasua tuleekin vähemmän tai vaikka kaasun tuleminen Eurooppaan loppuisi Venäjältä kokonaan. LNG:n tuontimäärät Eurooppaan ovat pysyneet korkealla tasolla. LNG:n markkinat ovat kuitenkin globaalit, joten jos LNG:n kysyntä nousee esimerkiksi Aasiassa, nousevat hinnat korkeammalle. Samoin käy myös, jos Euroopassa tuleva talvi ei toteudukaan niin lauhana kuin mennyt talvi. Kokonaisuudessaan kaasumarkkinan tilanne on rauhallisempi, mutta on syytä muistaa, että hintataso on edelleen kaksinkertainen sotaa edeltäneeseen aikaan verrattuna. Tämän seurauksena sähkön markkinahinta on Euroopassa aiempaa selvästi korkeammalla tasolla.

Vesitilanteen vaikutus

Euroopan ja Pohjoismaiden vesitilanne ei ole erityisen hyvä vähälumisen talven sekä kuivan kevään vuoksi. Jos sademäärät pysyvät maltillisena myös jatkossa ja kesän lämpötilat toteutuvat normaalia korkeampana, on mahdollista nähdä viime kesän toistuminen sähkömarkkinoilla. Tuolloin esimerkiksi ydinvoimaloiden tuotantoa jouduttiin rajoittamaan liian lämpimän jäähdytysveden seurauksena ja hiilivoimaloihin oli hankaluuksia kuljettaa polttoainetta matalien pintavesien seurauksena. Lisäksi vesivoimatuotantoa on vähemmän käytettävissä ja kuumat lämpötilat lisäävät sähkön kulutusta viilennystarpeen kasvaessa. Toteutuessaan tämä näkyy spot-hinnassa, mutta myös suojausmarkkinan hinnat lähtevät nousuun. Asiakkaiden ei kannatakaan tuudittautua siihen, että toukokuun alussa nähty matala spot-hintataso säilyisi läpi kesän.

Alkuvuoden hinnanlaskut

Suojausmarkkinan hinnat ovat laskeneet alkuvuoden aikana. Voimakkaimmin ovat laskeneet lähimpien jaksojen hinnat. Ennen vuotta 2022 hintojen vaihtelu vuodenaikojen välillä oli maltillista. Raaka-aineiden kallistuminen ja toisaalta tuulivoimatuotannon kasvu ovat johtaneet siihen, että markkinoilla odotetaan vuodenaikojen välisen hintavaihtelun olevan aiempaa suurempaa. Jatkossa tyypillisesti talvella sähkö on aiempaa kalliimpaa ja keväällä tai kesällä aiempaa edullisempaa. Tällainen vuodenajasta johtuva hinnanvaihtelu näkyy esim. määräaikaisten sopimusten hinnoittelussa, sillä tyypillisen kotitalouden kulutus painottuu talvikaudelle. Määräaikaisten sopimusten hinnat ovat tällä hetkellä jo alempana, kuin vuoden 2022 kesän sopimuksissa. Suosittelemme pohtimaan tarkasti, mikä olisi itselle sopivin sähkösopimustyyppi. Varmuutta hakevalle määräaikainen sopimus voisi olla hyvä ratkaisu, etenkin kun nyt näyttää, että paluuta aiemmalle 4-5 snt/kWh hintatasolle ei olla lähivuosina näkemässä. 

Onko energiakriisi ohitse?

Vaikka energiakriisi näyttäytyy nyt ennakoitua lyhyempänä, ei sen ikävä kyllä voida todeta olevan kokonaan ohitse. Tilanne on nyt monella tapaa parempi kuin viime vuonna, mutta epävarmuutta on edelleen paljon ja markkinahinnat voivat nousta korkealle. Oman epävarmuutensa tilanteeseen tuo Ukrainan sota ja sen lähikuukausien tapahtumat. Viimeisiä käänteitä ei varmasti vielä olla nähty ja sodan tapahtumilla on todennäköisesti vaikutusta myös sähkön hintaan.

Miten sähkösopimusten hinnat muodostuvat?

Sähkön myyntihintaan vaikuttaa sopimustyypistä riippumatta ylivoimaisesti eniten markkinahinta.

  • Jos sähkösopimuksen energiamaksu muuttuu tunneittain, kuten pörssisähkössä, on hinnoittelun perustana tunneittain hinnoitellun spot-markkinan hintataso. Tämän markkinan hintatasot ovat tiedossa korkeintaan 1,5 vuorokaudeksi etukäteen.
  • Jos sähkösopimuksen energiamaksu on kiinteä, kuten määräaikaisissa sopimuksissa, käytetään hinnoittelun pohjana hinnoitteluhetken suojausmarkkinan tulevaisuuden hintoja. Suojausmarkkinalla sähkön ostajat ja myyjät käyvät kauppaa tulevaisuudessa tapahtuvista toimituksista lähipäivistä pisimmillään jopa kymmenen vuoden päähän.

Marko Kuittinen

Riskienhallintapäällikkö

puh. 02 850 6243