Siirry sisältöön

Vakaa sähkönhinta hinnankiinnityspalvelun avulla

Priimaplus-yritysasiakkaat voivat hyödyntää lisämaksutonta hinnankiinnityspalvelua. Hinnankiinnityspalvelu takaa että sähkön hintavaihtelut ovat maltillisempia kuin täysin markkinahintaisella, eli spot-hintaan sidotulla sähkösopimuksella. Jos vakaa sähkönhinta on tärkeä sähkösopimuksen valintakriteeri, mutta aikaa sähkömarkkinan seuraamiseen ei ole, kannattaa valita maksuton hinnankiinnityspalvelu.

Lisämaksuttoman hinnankiinnityspalvelun saat päälle Priiman Live-palvelussa tai ottamalla yhteyttä yritysasiakaspalveluumme yrityspalvelu(a)omavoima.fi tai puh. 02 850 6003. Tässä artikkelissa kerromme:

Mitkä tekijät vaikuttavat sähkön spot-hintaan?

Spot-markkinoilla sähkön tuntihinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaisesti ja sähkön hinta vaihtelee voimakkaasti tilanteesta riippuen. Spot-sähkön hintaan vaikuttavat sääolosuhteet, kuten sademäärät, tuulisuus ja lämpötila. Muita spot-hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi voimalaitosten tuotantotilanne, fossiilisten polttoaineiden ja päästöoikeuden hinnat sekä hinta-alueiden välisten siirtoyhteyksien käytettävyys.

Yksinkertaistettuna sähkön spot-hintaa voisi verrata pankin viitekorkoihin. Yleisesti ottaen lyhyin viitekorko on edullisin, mutta toisaalta se myös vaihtelee voimakkaimmin. Kaikki sähkönkuluttajat eivät halua kantaa riskiä toisinaan voimakkaasti vaihtelevasta sähkönhinnasta, vaikka se olisikin pitkässä juoksussa edullinen vaihtoehto.

Miten sähkön johdannaismarkkinat toimivat?

Sähkömarkkinoilla on myös johdannaismarkkina, jossa noteerataan sähkönhintaa tulevaisuuteen. Johdannaismarkkinalla tarjotaan päivä-, viikko-, kuukausi-, kvartaali- ja vuosituotteita. Näiden tuotteiden hinnat elävät samansuuntaisesti kuin spot-sähkönhinta, mutta mitä pidemmälle tulevaisuuteen kohdistuvasta tuotteesta on kyse, sitä vähemmän hinta vaihtelee.

Lisäksi pidemmälle tulevaisuuteen kohdistuvien johdannaistuotteiden hintaan vaikuttavat osittain eri tekijät kuin spot-sähkön hintaan. Esimerkiksi hetkellinen tuotantohäiriö tietyssä tuotantolaitoksessa ei vaikuta pidemmälle tulevaisuuteen kohdistuvan sähköjohdannaisen hintaan.

Priiman hintakiinnityksillä vakaampi sähkönhinta

Priimaplus Live-palvelun kiinnityshinnat perustuvat johdannaismarkkinan kuukausi- ja kvartaalituotteiden noteerauksiin. Priima Live-palvelussa on mahdollista kiinnittää hintaa aina kahden vuoden päähän nykyhetkestä. Kiinnityksiä on mahdollista tehdä kvartaalituotteilla, eli vuosineljänneksittäin. Jos vuosineljännes on jo alkanut, voi hintakiinnityksiä tehdä myös kuukausituotteilla. Hintaa voi kiinnittää 25 prosentin erissä kullekin ajanjaksolle. Mahdollisuus hajauttaa eri jaksojen hintakiinnitykset eri ajankohtiin ja pilkkoa määrä pieniin osiin, tekee sähkönhintariskin hallinnan tehokkaaksi.

Jos hintakiinnityksistä ja Priimaplus-sopimuksesta haluaa saada kaiken hyödyn irti, voi sähkömarkkinan seuraamiseen kulua paljon aikaa. Kiinnityshinnat elävät jatkuvasti, myös päivänsisäisesti. Yrityspäättäjän arki on usein kiireistä, joten sähkönhinnan seuraamiseen ei ole mahdollisuutta käyttää juurikaan omaa aikaa. Priimaplus-asiakkaiden kannattaa tällöin valita lisämaksuton hinnankiinnityspalvelu. Palvelun avulla sähkömarkkinan seuraaminen ja hinnankiinnitysten tekeminen siirtyy Leppäkosken sähkömarkkina-asiantuntijoille. Seuraamme sähkömarkkinaa jatkuvasti ja etsimme edullisia kiinnityshetkiä sähkömarkkinalta.

Kuinka hinnankiinnityspalvelu toimii?

Palvelun tavoitteena on, että talvikuukausien osalta hintakiinnityksiä on tehty vähintään 50 prosenttisesti. Muiden jaksojen osalta kiinnityksiä toteutetaan markkinatilanteen mukaisesti. Yleensä kiinnitysmäärä on ollut talvikauden ulkopuolella 25-75%. Hinnankiinnityspalvelun tekemien kiinnitysten lisäksi hintakiinnityksiä voi tehdä myös itse. Jos esimerkiksi haluat kiinnittää tietyn jakson hinnan kokonaan, voit tehdä sen omatoimisesti vaikka hinnankiinnityspalvelu olisikin käytössä. Osuus, jota ei ole kiinnitetty, laskutetaan toteutuneen spot-hinnan mukaisesti.

Miksi hintakiinnityksiä kannattaa tehdä tuleville vuosille?

Hintakiinnitysten osalta merkittävimmät hyödyt saadaan pidemmällä aikajänteellä. Jos Priimaplus-sopimus alkaa juuri kun sähkönhinnat ovat korkealla, on edullista hinnankiinnityshetkeä mahdoton löytää. Tällaisessa markkinatilanteessa hinnankiinnittäminen ei ole järkevää, jolloin uusien asiakkaiden hintaa ei ole välttämättä kiinnitetty lainkaan lähimmän kuukauden tai vuosineljänneksen osalta. Tällaisessa tilanteessa asiakkaalla on edelleen mahdollisuus itse kiinnittää hintaa haluamilleen jaksoille.

Priimaplussan hinnankiinnityspalvelun hyöty konkretisoituu pidemmällä aikajänteellä. Alla olevassa kuvassa asiakkaan hintakiinnityksiä kesälle 2024 (1.7.-30.9.2023).

Kyseinen asiakas on ollut jo pidempään Priimaplus-asiakkaana ja näin ollen mahdollisuus löytää edullisia kiinnityshetkiä jaksolle Q3-24 on ollut ajallisesti pitkä. Tehdyt hintakiinnitykset on merkitty hintakäyrälle ympyröinä.

Kuvaajassa näkyy hyvin myös päivänsisäinen hintavaihtelu. Hintakäyrä on muodostettu sähköjohdannaisten kyseisen päivän päätöskurssihintojen perusteella. Jälkimmäinen hintakiinnitys on osunut erinomaiseen hetkeen eli se on tehty edullisemmin kuin kyseisen päivän päätöskurssihinta.

Ohjevideo Priiman hintakiinnityksen tekemisestä

Teimme kuluttaja-asiakkaillemme ohjevideon hintakiinnitysten tekemisestä. Priimaplus-asiakkaiden hintakiinnitykset tehdään samalla tavalla Priiman Live-palvelussa, mutta Priimaplus-asiakkaan on videosta poiketen mahdollista tehdä kiinnityksiä 25%, 50%, 75% ja 100% osuuksilla. Priimaplus-asiakas voi myös valita lisämaksuttoman hinnankiinnityspalvelun, jolloin teemme hintakiinnitykset puolestasi.

Kolmen kuukauden hintakiinnitys Priiman Live-palvelussa
Pidempi hintakiinnitys Priiman Live-palvelussa