Siirry sisältöön

Mikä on kulutusvaikutus?

Kulutusvaikutus eli sähkönkulutuksen tuntikohtainen ajoitus vaikuttaa yhä useammalla sähkösopimuksella laskutushintaan. Kulutusvaikutus huomioidaan sähkön laskutushinnassa perinteisillä pörssi- eli spot-sähkösopimuksilla ja ns. hybridisopimuksilla. Omavoiman Priima-pörssisähkö on esimerkki hybridi- eli yhdistelmäsopimuksesta, jossa sähkönhinta voi olla osittain tai kokonaan kiinteä, mutta kiinteä hinta muuttuu ylöspäin tai alaspäin asiakkaan kulutusvaikutuksen eli sähkönkulutuksen tuntikohtaisen ajoituksen mukaisesti. Kulutusvaikutus-termin lisäksi samaa tarkoittavat sähkön profiilivaikutus, ohjausvaikutus tai käyttövaikutus.

Sähkösopimus ja kulutusvaikutus selitettynä – Oiva Omavoiman video

Kulutusvaikutuksen laskenta

Kulutusvaikutus lasketaan kalenterikuukausittain matemaattisesti seuraavasti: Asiakkaan toteutuneella sähkönkäytöllä painotetun spot-hinnan keskiarvosta vähennetään vastaavan kalenterikuukauden spot-hinnan aritmeettinen keskiarvo.

Tiivistettynä: kulutusvaikutus on asiakkaan sähkönkulutuksen mukaisen keskihinnan ja kuukauden keskihinnan välinen erotus.

Jos sähkönkäyttö painottuu kuukausitasolla halvimpien tuntien aikaan ja kulutus on pientä kalliimmilla tunneilla, on kulutusvaikutus negatiivinen eli pienentää laskutushintaa. Jos sähköä käytetään enemmän kalliiden tuntien aikana, on kulutusvaikutusluku positiivinen ja nostaa kuukauden laskutushintaa kuun keskihintaan verrattuna.

Kulutusvaikutukselle ei ole ylä- tai alarajaa.  Suurimmalla osalla Omavoiman asiakkaista kuukausikohtainen kulutusvaikutus on ollut +/- 2 snt/kWh, mutta poikkeuksellisina kuukausina (esim. tammikuu 2024) kulutusvaikutus on voinut ollut merkittävästi yli keskiarvon eli esim. + 6snt/kWh.

Sähkönhinta vaihtuu tunneittain

Kulutusvaikutus pohjautuu sähkön pörssihintaan. Sähkön hinta vaihtelee sähköpörssissä tunneittain kysynnän ja tarjonnan mukaan. Hinta on tyypillisesti korkeimmillaan talvisin aamuisin ja iltaisin, kun sähköä joudutaan tuottamaan keskimääräistä kalliimmilla tuotantotavoilla. Viime aikoina yksittäisten tuntien hintaerot ovat olleet jopa satakertaisia. Tästä johtuen sähkönkäyttäjien mahdollisuudet hyötyä edullisista tunneista sähkönkäyttöä ajoittamalla ovat kasvaneet, mutta samalla ovat kasvaneet riskit suurille kulutusvaikutusluvuille ja myös nouseville kuukausikohtaisille laskutushinnoille.

Esimerkki poikkeuksellisesta kuukaudesta oli tammikuu 2024, kun sähkön tuntihinta oli suurimmillaan 235 snt/kWh Tammikuussa kulutusvaikutusluvut ovat voineet olla merkittävästi aiempaa suurempia.

Kulutusvaikutus ja sähkönhinta

Esimerkkiasiakkaiden kulutusvaikutusluvut

Priiman Live-palvelun esimerkkiversiossa näet Omavoiman asiakkaiden kulutusvaikutuslukuja. Esimerkkiasiakkaat asuvat erilaisissa asunnoissa ja kerrostaloasukkaan, maalämpöasukkaan ja sähkölämmittäjien kulutusvaikutustiedot eroavat toisistaan kuukausitasolla. Asukkaiden oman aurinkovoimalan tuotanto, sähköauton lataamisen ajoittaminen sekä energiaohjauspalvelu näkyvät suoraan kulutusvaikutusluvuissa.

Sivun alaosan UKK-palstalta näet esimerkin yhden tunnin sähkösaunan lämmityksen vaikutuksesta kulutusvaikutuslukuun.

Paljonko kulutusvaikutus voi olla kuukaudessa?

Kulutusvaikutukselle ei ole ylä- tai alarajaa. Koska kulutusvaikutus lasketaan kuukausittain, voi Priiman Live-palvelun kulutusvaikutusluku muuttua päivittäin, kun laskelmaan lisätään yhden uuden päivän kulutus- ja hintatiedot. Esimerkkiasiakkaiden kulutusvaikutusluvut näet Live-palvelusta.

Kulutusvaikutukseen vaikuttaa pörssisähkön tuntihintojen vaihteluväli. Kun tuntihintojen vaihtelu kuukausitasolla on suurta, myös kulutusvaikutuksen merkitys kasvaa. Mitä suurempi kuukauden huippuhinta on verrattuna matalimpiin hintoihin ja mitä paremmin kulutus osuu halvemmille tunneille, sitä enemmän sähkönhintaa on mahdollista laskea kulutusvaikutuksen avulla. Jos sähköä käytetään kalliiden tuntien aikana, nostaa kulutusvaikutus kuukauden laskutushintaa vastaavasti.

Miten kulutusvaikutuslukuun voi vaikuttaa?

Yleisohjetta sähkönkäytön ajoituksesta on vaikea antaa, sillä esim. tuotantokatkokset, siirtoyhteydet ja sääolosuhteet vaikuttavat sähkönhintoihin. Yleiset suuntaviivat kulutusvaikutuksen negatiiviseksi muuttamiseksi:

Panosta suuritehoisten laitteiden ajoitukseen. Esimerkkejä suuremmista kulutuksista ovat: sähkösaunan lämmitys, lämminvesivaraajan lämmitys, sähkölämmitys, sähköauton lataaminen ja auton lämmitys. Kulutusvaikutuksen laskennassa huomioidaan kuitenkin koko kuukauden kaikki kulutus, joten myös uunin tai pesukoneiden ajoittamisesta on hyötyä. Pienempitehoisten sähkölaitteiden vaikutus on kuitenkin pienempi kuin suuritehoisten.

Tyypillisesti miinusmerkkiseen kulutusvaikutukseen pääsee, jos ajoittaa sähkönkäyttöään arkisin klo 23–07 välille ja viikonloppuisin muille tunneille kuin klo 16–19. Kulutusta kannattaa välttää arkipäivisin klo 7–10 ja klo 16–19. Viikonloppuisin on useimmiten enemmän edullisia tunteja kuin arkisin, sillä sähkönkulutus koko Suomen tasolla on viikonloppuisin pienempää.

Kulutusvaikutuslukua saa muutettua negatiiviseksi jos sähkön käyttöä kohdistaa kuun edullisemmille tunneille

Pörssisähkön seuraavan päivän tuntihinnat julkaistaan vasta edellisenä iltapäivänä, joten koko viikon sähkönkäytön suunnitteluun voi ottaa vinkkejä Forecan tarjoamasta Sähkön hintapuntari -ennusteesta. Hintapuntari kertoo ennustetun sään vaikutuksesta lähitulevaisuuden sähkön hintaan.

Pohdituttaako kulutusvaikutus?

Kirjaudu Online-palveluumme ja katso oma kulutusvaikutuksesi. Tarjoamme kaikille asiakkaillemme kulutusvaikutuksen laskennan jopa edellisen 12 kk ajalta. Huomioimme Omavoimalla kulutusvaikutuksen laskutuksessa vain Priima-asiakkailla, mutta esitämme kulutusvaikutuksen kaikille asiakkaille informatiivisena lisätietona.

Kulutusvaikutuksen laskentaa voi hyödyntää, jos suunnitelmissa on siirtyä pörssisähköön. Priima-pörssisähköasiakkailla kulutusajankohta vaikuttaa sähkön laskutushintaan joko nostavasti (positiivinen kulutusvaikutus) tai laskevasti (negatiivinen kulutusvaikutus). Priima Liven kulutusvaikutuslaskelmassa kulutusvaikutusta nostavat tunnit on merkitty oranssilla, kulutusvaikutuksen kannalta neutraalit tunnit harmaalla ja kulutusvaikutusta laskevat tunnit vihreällä.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on taustakuva_kulutusvaikutus-1024x438.png
Priiman Käytöt ja kustannukset -välilehdellä kulutusvaikutusta nostavat tunnit on merkitty oranssilla, kulutusvaikutuksen kannalta neutraalit tunnit harmaalla ja kulutusvaikutusta laskevat tunnit vihreällä.

Kulutusvaikutus – usein kysytyt

Ei, kulutusvaikutuksella ei ole ylä- tai alarajaa. Kulutusvaikutus saadaan laskemalla kulutuksen mukainen sähkön kuukausi keskihinta ja vähentämällä tästä kuukauden keskihinta. Tämä erotus voi olla positiivinen eli plus-merkkinen ja nostaa laskutushintaa tai negatiivinen eli miinusmerkkinen ja laskea sähkön laskutushintaa.

Kulutusvaikutukseen vaikuttaa pörssisähkön tuntihintojen vaihteluväli. Kun tuntihintojen vaihtelu kuukausitasolla on suurta, myös kulutusvaikutuksen merkitys kasvaa ja kulutusvaikutusluku voi kasvaa suureksi. Näin kävi esim. tammikuussa 2024, kun tuntihinta oli kalleimmillaan 235 snt/kWh 5.1.2024.

Kulutusvaikutuslukuun on helpointa vaikuttaa ajoittamalla suuritehoisia laitteita päälle silloin kun sähkön tuntihinta on edullisimmillaan. Hyvä esimerkki  tällaisesta suuritehoisesta laitteesta on sähköauton lataus. Sähköauton lataamista on kotona helppo ajoittaa edullisemmille tunneille joko auton oman appin kautta tai suoraan latauslaitteen asetuksista.

Muita suuritehoisia laitteita, joilla on helppo vaikuttaa kulutusvaikutukseen ovat esim. lämminvesivaraaja, lattialämmityspiirit, auton lämmitys sekä sähkökiuas.

Sähkön hintaan vaikuttaa suoraan sähkön kysyntä ja tarjonta. Kylmänä pakkasaamuna sähköä kuluu paljon lämmitykseen, mutta pakkasella harvoin tuulee, jolloin ympäristön kannalta hyvää tuulivoimaa ei ole tarjolla. Tällaisena hetkenä sähköä täytyy Suomessa tuottaa myös fossiilisten polttoaineiden avulla ja sähkön käytön ajoittamisella voi vaikuttaa sähköjärjestelmän kulutusjoustoon (siirryt Motivan sivuille). Näin pörssisähkön käyttäjä pienentää omalta osaltaan kalliimpien sekä samalla usein ympäristön kannalta haitallisempien tuotantomuotojen tarvetta koko Suomen tasolla.

Omavoiman asiakkaana näet oman kulutusvaikutuslukusi edellisten kuukausien ajalta kirjautumalla Online-palveluun. Näytämme palvelussa kulutusvaikutustiedot jopa 12 kk ajalta tai vähintään nykyisen sähkösopimuksesi voimassaoloajalta.

Jos et ole Omavoiman asiakas, voit tarkastella omia kulutustietojasi ja sähkönkulutuksen jakautumista yö/päivätasolla paikallisen jakeluverkonhaltijan raportoinnista tai valtakunnallisesta Datahubin raportointipalvelusta.

Priima-pörssisähkön esimerkkiasiakkaina näytämme kerrostaloasukkaan, maalämpöasiakkaan ja kahden erilaisen sähkölämmittäjän kulutusvaikutuslukuja. Eri kuukausien kulutustietoja vertailemalla voi saada tuntumaa, siihen millaiseksi oma kulutusvaikutus muodostuisi.

 

Kulutusvaikutuksen laskennassa huomioidaan koko kuun sähkönkulutus ja kaikki kuukauden tuntihinnat. Yhden tunnin kulutusvaikutuksen laskennasta voidaan silti laskea esimerkki saunan lämmittämisen osalta.

Esimerkissä kuukauden keskihinta on 10 snt/kWh. Oiva Omavoima lämmittää 6kW sähkökiuasta yhden tunnin ajan ja yhden tunnin saunomisen kulutus on yhteensä 6 kWh.

Saunominen kalliilla tuntihinnalla

Oiva saunoo kalliin tunnin aikana, jolloin tuntihinta on 19,34 snt/kWh. Yhden tunnin saunominen on +56,04 snt verrattuna kuun keskihintaan.
Kulutusvaikutuksen laskeminen:
19,34 snt/kWh * 6 kWh = 116,04 snt (Oivan hinta)
10 snt/kWh * 6 kWh = 60 snt (kuun keskihinnalla laskettu hinta)
116,04 snt -60 snt = +56,04 snt (Oivan hinnan ja keskihinnan erotus)

Saunominen edullisella pörssihinnalla

Oiva lämmittää saunaa edullisen tunnin aikana, jolloin hinta on 5,21 snt/kWh. Yhden tunnin saunominen on -28,74 snt verrattuna kuun keskihintaan.
Kulutusvaikutuksen laskeminen:
5,21 snt/kWh * 6 kWh = 31,26 snt (Oivan hinta)
10 snt/kWh * 6 kWh = 60 snt (kuun keskihinnalla laskettu hinta)
31,26 snt – 60 snt = -28,74 snt (Oivan hinnan ja keskihinnan erotus)

Omavoimalta saat Priima-pörssisähkösopimuksen kotiin tai Priimaplus-yrityssähkösopimuksen yrityksen tarpeisiin. Molemmilla sähkösopimuksilla hinnoitteluun vaikuttaa käytetyn sähkön ajankohta eli kulutusvaikutus.

Omavoima on paikallisesti omistettu sähkönmyyjä, mutta teemme sähkösopimuksia valtakunnallisesti ympäri Suomen. Energiaohjauspalvelu on myös mahdollista tilata minne päin Suomea tahansa.

Aurinkovoimaloiden ja latauspisteiden osalta palvelemme paikallisesti ensisijaisesti omistajiemme lähialueilla. Tampereen seudulla omistajamme ovat Leppäkoski Group ja Valkeakosken Energia. Aurinkosähköasioissa ja autojen latauspisteissä autamme paikallisena sähkönmyyjänä Pirkanmaalla mm. seuraavilla paikkakunnilla Tampere, Ylöjärvi, Nokia, Pirkkala, Kangasala, Lempäälä, Valkeakoski, Ikaalinen, Parkano ja Jämijärvi.

Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella omistajamme ovat Rauman Energia ja VSV-konserni. Aurinkopaneelien ja latauslaitteiden osalta palvelemme mm. seuraavilla paikkakunnilla Rauma, Laitila, Turku, Raisio, Naantali, Paimio ja Kaarina.

Yhteystiedot sivulta löydät paikallisten palvelupisteidemme aukioloajat.

Lisätietoa pörssisähköstä