Pörssisähkösopimus – kilpailutus

Pörssisähkö on tuntihinnoiteltua (spot-hinnoiteltua) sähköä, jonka hinta määräytyy Nord Poolin sähköpörssissä kullekin tunnille erikseen kysynnän ja tarjonnan mukaan. Pörssisähkön tuntihintaan eli spot-hintaan vaikuttavat monet tekijät, esimerkiksi sähkön kysyntätilanne, sääolosuhteet, globaali taloudellinen tilanne ja voimalaitosten huoltokatkot.

Pörssisähkössä tuntihintaan lisätään toimitusmaksu eli marginaali sekä arvonlisävero. Tämän lisäksi pörssisähkösopimuksissa on yleensä mukana kuukausittain veloitettava perusmaksu (euroa/kk). Hinnoittelu muistuttaakin pitkälti pankkilainojen hinnoittelua. Pörssisähkösopimusta etsiessä on helppo ajautua vertailemaan pelkkiä toimitusmaksuja keskenään. Koska palvelutasossa ja sopimusehdoissa on eroja, listasimme vinkkejä, mitä on hyvä huomioida, kun kyseessä on pörssisähkösopimuksen kilpailutus. Alla oleva taulukko avaa asiaa tiivistetyssä muodossa ja pidemmät vastaukset löytyvät alempaa.

Sähkösopimuksen ominaisuusPriima-pörssisähkön palvelutasoSuppeimmillaan
Pörssisähkön laskutushinnan määräytyminenkuukauden toteutunut keskihinta pörssissä +/- kulutusvaikutuskuukauden keskihinta
Sähkösopimuksen sitovuustoistaiseksi voimassa oleva, irtisanottavissa, hintakiinnitysten ajalla määräaikainen määräaikainen, molempia osapuolia sitova
Onko sähkösopimuksella hinnankiinnitysmahdollisuus?kyllä, 1-3 kk jaksoissa joko  50% tai 100% osaltaei
Millainen raportointi sähkösopimukseen sisältyy?tuntikohtainen raportointi kustannusten sekä kulutuksen osalta, nähtävissä 1-2 päivän viiveelläsuppeampi ratkaisu, keskihinta nähtävillä vasta laskulla
Sähkön tuntihintojen seurantamahdollisuus tilata spot-hinnat tekstiviestinä tai sähköpostina sekä Live-palvelun etusivullahinnat katsottavissa muiden palveluiden kautta
Sähkömarkkinakatsaus sähköpostillakerran kuussa saapuva Priimapostitoimijasta riippuen

Miten pörssisähkösopimuksen kuukausihinta lasketaan?

Omavoiman Priima-pörssisähkösopimuksella yhden tunnin laskutushinta saadaan kertomalla yhden tunnin sähkönkulutus (kWh) saman tunnin tuntihinnalla (snt/kWh). Jos sähköä käyttää edullisempien tuntien aikaan ja vähentää kulutusta kalliimmilla tunneilla, on kuukauden laskutushinta kulutusvaikutuksen ansiosta pörssisähkön kuukauden keskihintaa pienempi. Tällainen kulutusjakauma on tyypillinen esimerkiksi sähkölämmittäjillä, joiden sähkönkäyttö painottuu automaattisesti yöaikaan (lämminvesivaraajat, lattialämmityspiirit). Markkinoilla on kuitenkin myös tarjolla sellaisia pörssisähkösopimuksia, joissa laskutushinta on suoraan kuukauden keskihinta. On hyvä lukea tarkkaan, miten laskutushinta todellisuudessa muodostuu. Jos laskutushinta on suoraan kuukauden keskiarvo, ei sähkölämmittäjä pääse hyötymään yöllisistä halvoista tunneista.

Onko pörssisähkösopimus voimassa toistaiseksi vai molempia osapuolia sitovana määräaikainen?

Priima-pörssisähkösopimus on irtisanottavissa 14 vrk ilmoitusajalla ellei alla mainittuja hintakiinnityksiä ole tehty. Hintakiinnitys muuttaa sopimuksen määräaikaiseksi tehdyn hintakiinnitysjakson loppuun saakka. Tavallisesti pörssisähkösopimukset ovat voimassa toistaiseksi, mutta sopimusehtojen osalta tämäkin asia on hyvä tarkistaa, ennen kuin valitsee pörssisähkösopimuksen toimittajan. 

Onko pörssisähkösopimuksella mukana hinnankiinnitys?

Pääosa pörssisähkösopimuksista ei mahdollista hintojen vakauttamista hinnankiinnityksillä. Priima-sopimuksen hintakiinnitystä voi ajatella lyhyenä määräaikaisena sopimuksena, jolla asiakas voi itse vakauttaa sähkön hintaa 1-3 kk jaksoille tulevaisuuteen. Sähkönhinnan voi kiinnittää joko 50% tai 100% osalta ja korkeintaan kahden vuoden ajalle tulevaisuuteen. Voit siis halutessasi lukita vain talven eli lämmityskauden hintatasoja ja pisimmillään kahden vuoden päähän.

Koko ajan päivittyvät kiinnityshintatarjoukset näkyvät Live-palvelussa.

Lisäsäästöä kulutusvaikutuksella

Huomaathan, että vaikka sähkönhinta on kiinnitetty, vaikuttaa oma käyttäytyminen kuukauden laskutushintaan kulutusvaikutuksen verran. Kulutusvaikutusluku on negatiivinen ja laskee laskutushintaa, jos sähköä käytetään edullisemmilla tunneilla ja vähennetään käyttöä kalliimmilla tunneilla. Jos taas sähköä kulutetaan kuun kalleimmilla tunneilla, nousee laskutushinta kulutusvaikutuksen verran ja kustannuslaskelmassa kulutusvaikutus näkyy positiivisena.

Millaisen raportoinnin toimitusmaksulla saa?

Yksi vertailtava asia pörssisähkösopimuksen kilpailutuksessa voi olla sähkönmyyjän tarjoama raportointi. Kuinka tarkkaan ja millaisella viiveellä pääset katsomaan kustannus- ja kulutustietojasi?

Priima-sopimuksella voit seurata niin kustannuksia kuin kulutusta parin päivän viiveellä suoraan Live-palvelusta. Tuntikohtainen kustannuslaskelma on mahdollista ottaa erillisenä csv-tiedostona tarkempaan tarkasteluun. Live-palvelusta näet myös ajantasaisen kulutusvaikutuksesi tuntikohtaisesti. Mitä suurempaa tuntihintojen vaihtelu on ja mitä paremmin pystyt ajoittamaan kulutustasi edullisemmille tunneille, sitä enemmän pystyt myös alentamaan sähkön hintaa suunnittelemalla sähkön käyttöäsi. Live-palvelusta näet myös läpi kuukauden päivittyvä sähkölaskukertymäsi, jolloin kuukausikustannusten ennakointi on helpompaa.

Kuinka helppoa tuntihintojen seuraaminen on?

Tarjoaako sähkönmyyjä pörssisähkön hintatiedot helposti vai joutuuko hintaseurantaan käyttämään jotain muuta palvelua? Live-palvelun Omat tiedot -osiossa voit tilata ilmoituksia spot-hinnoista tai hintakiinnitysjaksojen sulkeutumisesta. Jos asetat spot-hinnan ilmoituksen hintarajan tarpeeksi alas (esim. 0,001 snt/kWh), saat päivittäin noin klo 15.00 tekstiviestin tai sähköpostin seuraavan vuorokauden niistä tunneista, joiden osalta ennakkoon asettamasi hintaraja on ylittynyt. Näin saat helposti päivittäin itsellesi tiedon seuraavan vuorokauden tuntihinnoista.

Sähkömarkkinakatsaus kerran kuussa veloituksetta

Priima- ja Priimaplus-yritysasiakkaamme saavat kerran kuussa Priimapostin sähköpostitse. Kirjeen aluksi kerromme asiakkaan edellisen kuukauden sähkönkulutuksen, hinnan sekä onko sopimuksella hintakiinnityksiä. Kulutustietojen lisäksi Priimaposti sisältää aina ajankohtaisia vinkkejä, sähkömarkkinakatsauksen, spekulointia tulevasta sähkönhinnasta ja tietoa sähkönhinnan muodostumisesta.