Siirry sisältöön

Sopiva sähkösopimus taloyhtiölle

Kun taloyhtiössä arvioidaan erilaisia sähkösopimuksia, on tärkeää pohtia, mitä sähkösopimukselta haluaa ja millainen on oman taloyhtiön sähkönkulutus.

Pohdittavaa ennen taloyhtiön sähkösopimuksen valintaa:
  • Onko kustannusten ennustettavuus oleellista?
  • Haluatko itse seurata sähkömarkkinaa ja tehdä hankintapäätökset vai luovuttaa sähkömarkkinan seurannan asiantuntijalle?
  • Mihin vuoden ja vuorokauden aikaan sähkökulutus painottuu? Onko kulutustottumuksiin tulossa muutoksia esim. sähköautojen lataamisen vuoksi?
  • Tarvitsetko kulutusten ja kustannuksien seurantapalveluita?
Taloyhtiön sähkösopimuksen kilpailuttaminen ja hinnan seuraaminen

Kuinka paljon resursseja haluat itse käyttää sähkönhankintaan? Määräaikaisten sähkösopimusten osalta aikaa kuluu määrätyin väliajoin sopimuksen kilpailuttamiseen. Jos tavoitteena on tehdä määräaikainen sopimus mahdollisimman edullisessa markkinatilanteessa, kuluu markkinan seuraamiseen myös paljon aikaa.

Spot-sidonnaisen sopimuksen osalta resurssien käyttö on huomattavasti vähäisempää. Yleisesti riittää, että kilpailuttaa kerran sähkönmyyjien spot-hinnan päälle laitettavan marginaalin ja perusmaksut. Omavoiman Priimaplus-sähkösopimus, joka yhdistää pörssisidonnaisen ja määräaikaisen sähkösopimuksen, sisältää lisämaksuttoman hinnankiinnityspalvelun. Tällöin asiantuntijat seuraavat sähkömarkkinaa ja tekevät hinnankiinnityksiä asiakkaan puolesta silloin kun se on edullisinta. Jos hinnankiinnityspalvelua ei ole valittu, voi Priimaplus-asiakas seurata sähkömarkkinaa ja tehdä hinnankiinnitykset itse.

Taloyhtiön sähkönkulutuksen jakautuminen

Taloyhtiön kannattaa tutkia, miten sähkönkulutus jakaantuu vuorokauden ja viikon sisällä. Jos kulutus painottuu selvästi yöaikaan ja viikonloppuihin, kannattaa harkita spot-hintaista sähkösopimusta, sillä spot-hinta on tyypillisesti alhainen öisin ja viikonloppuisin. Jos taas kulutus on selvästi arkipäiväpainotteista, kannattaa tutkia voiko kulutuksen ajoittamiseen vaikuttaa?

Toinen tarkasteltava asia kulutuksen suhteen on se, onko sähkönkulutus tasaista läpi vuoden vai onko siinä vuodenaikavaihtelua. Usein taloyhtiöiden kulutus nousee talvikuukausina. Tuolloin voi olla tarve vakauttaa hintaa, jotta hintariski ei kasva kohtuuttoman suureksi. Omavoiman Priimaplus-sopimus mahdollistaa hinnankiinnittämisen halutuille vuosineljänneksille ja voit myös valita lisämaksuttoman hinnankiinnityspalvelun.

Vakaahintainen määräaikainen sähkösopimus taloyhtiölle?

Taloyhtiöt, kuten yleisesti muutkin sähkönostajat, haluavat sähkösopimukseltaan tyypillisesti sekä varmuutta että kustannustehokkuutta. Kiinteähintainen määräaikainen sähkösopimus tuo varmuuden hintatasosta ja se onkin oikea valinta, jos tärkein valintakriteeri on kustannusten ennustettavuus. Tällaisen sähkösopimuksen riski on, että se saattaa olla huomattavan kallis. Sähkön markkinahinta saattaa laskea oleellisesti sopimuksen teon jälkeen, jolloin huonoimmassa tapauksessa maksaa sähköstään markkinahintaan nähden huomattavasti korkeampaa hintaa jopa vuosien ajan.

Pörssisähkösopimuksen ja määräaikaisen sopimuksen yhdistelmä – Priimaplus

Jos edullinen hinta on tärkeä sähkösopimuksen valintakriteeri, on aina markkinahintainen pörssisähkö varteenotettava valinta. Kun tarkastellaan sähkön markkinahintaa eli spot-hintaa pidemmältä aikaväliltä, on pörssisidonnainen sähkösopimus edullinen vaihtoehto. Markkinahintainen sähkösopimus sisältää myös hintariskin, joskin toisenlaisen kuin kiinteähintainen määräaikainen sähkösopimus.

Spot-hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaisesti joka tunnille. Pörssisähkön hinta saattaakin vaihdella voimakkaasti, ja kustannukset voivat olla eri kuukausien välillä hyvinkin erilaiset. Ennen kuin tekee päätöksen pörssisidonnaisen sopimuksen puolesta, kannattaakin miettiä kykeneekö kantamaan riskin mahdollisesti voimakkaastikin vaihtelevista kustannuksista.

Jos sekä varmuus että edullisuus ovat kumpikin yhtä tärkeitä sähkösopimuksen valintakriteereitä, kannattaa sopimustyyppi valita sitä silmällä pitäen. Omavoiman Priimaplus sähkösopimus yhdistää pörssisidonnaisen sopimuksen edullisuuden ja kiinteähintaisen sopimuksen varmuuden.