Markkinakatsaus on julkaistu Omavoiman ja Omavoiman omistajien Leppäkosken, Rauman Energian, Vakka-Suomen Voiman ja Valkeakosken Energian yhteisessä asiakaslehdessä 12.6.2024. Teksti Marko Kuittinen & kuva Istockphoto.

Sähkömarkkinan kuulumisia

Vuoden 2024 alkupuoli on ollut sähkömarkkinoilla vaihteleva. Energiakriisi näyttäisi silti jääneen taakse ja markkinoiden hintatasot ovat laskeneet voimakkaasti kriisiajoista. Tulevien kausien hintakehitystä kuvaavilla johdannaismarkkinoilla tämän ja ensi vuoden jaksojen hintavaihtelut ovat olleet maltillisia energiakriisiaikoihin verrattuna.

Kevään ja alkukesän aikana Euroopan kaasuvarastoja on päästy täyttämään viime vuosia aikaisemmin. Myös varastojen lähtötilanne oli parempi edellisvuosiin verrattuna. Varastojen täyttämisen talvea varten pitäisikin sujua mutkitta, jos kaasun saatavuudessa ei ole ongelmia. Energiakriisi opetti, että kaasun hinnalla on merkittävä vaikutus myös Suomen sähkönhintaan. Jos kaasun hinta pysyy maltillisena, on riski johdannaismarkkinoiden hinnannousulle pienempi. Tästä huolimatta määräaikaisten sähkösopimusten hinnat eivät näillä näkymin ole lähiaikoina palaamassa energiakriisiä edeltävälle noin 6 snt/kWh tasolle.

Määräaikaisten sopimusten hinnoittelu

Määräaikaisten sähkösopimusten hinnat perustuvat suurelta osin hinnoitteluhetken johdannaismarkkinoiden tulevien ajanjaksojen hintoihin. Sähköyhtiöt hankkivat siis määräaikaisille sopimuksille tarvittavan sähkön johdannaismarkkinoilta sopimuksen hinnoitteluhetkellä. Vaikka hinnat muuttuisivat johdannaismarkkinoilla tai spot-hinnassa sopimuskauden aikana, eivät nämä hintamuutokset vaikuta kyseisen sopimuserän kannattavuuteen sähkönmyyjän näkökulmasta, koska sähkö on jo ostettu tiettyyn hintaan markkinalta. Alkuvuoden 2024 aikana määräaikaisten sopimusten hinnat ovat vaihdelleet reilun 1 snt/kWh verran. Alimmillaan määräaikaisten sähkösopimusten hinnat olivat maalis-huhtikuussa.

Pörssisähkön hinnanmuutokset

Spot- eli pörssisähkösopimuksella tai yhdistelmäsopimus Priimalla sähköä ostavat asiakkaat ovat saaneet tämän vuoden aikana tottua tuntihintojen voimakkaaseen vaihteluun. Perimmäiset syyt hintavaihteluun ovat pysyneet samana, eikä nopeaa muutosta ole näköpiirissä. Euroopassa ja Suomessakin on viime vuosina lisätty sääriippuvaista tuotantoa, kuten tuuli- ja aurinkovoimaa. Toisaalta samaan aikaan vakaata perusvoimatuotantoa on poistunut markkinoilta. Muutosten seurauksena tuntihinnat ovat olleet ajoittain lähellä nollaa, mutta hetkittäin myös erittäin korkealla.

Kevään ja alkukesän aikana Suomen hintavaihteluita voimistivat Olkiluodon ydinvoimaloiden vuosihuollot ja Suomen sekä Viron välisen siirtoyhteyden vikaantuminen. Esimerkiksi toukokuun yksittäisten tuntien hinnat kipusivat korkeammalle kuin koskaan aiemmin toukokuussa. Kesä- ja heinäkuun tuntihinnat pysynevät todennäköisesti enimmäkseen alhaisina, sillä vaikka siirtoyhteyshuollot ovat vielä käynnissä, ovat ydinvoimaloiden huollot ohi. Tuntihinnat voivat silti nousta ajoittain korkealle, jos Suomen ja Ruotsin välisissä siirtoyhteyksissä on rajoituksia kesän aikana tai tuulituotantoa ei saada juuri lainkaan.

Suurempi riski korkeammille spot-hinnoille Suomessa on elo-syyskuussa. Tällöin alkavat Loviisan ydinvoimaloiden vuosihuollot ja siirtoyhteyksiä huolletaan edelleen. Pörssisähköasiakkaiden on hyvä varautua hintojen vaihteluun jatkossakin. Hintavaihtelu tarjoaa myös mahdollisuuden säästää kulutusvaikutuksella, jos omaa sähkönkulutusta voi ohjata tai ajoittaa edullisille tunneille.

Miten sähkösopimusten hinnat muodostuvat?

Määräaikaiset ja täysin kiinteät sähkösopimukset

Jos sähkösopimuksen energiamaksu on kiinteä, kuten määräaikaisissa sopimuksissa, käytetään hinnoittelun pohjana hinnoitteluhetken suojausmarkkinan tulevaisuuden hintoja. Suojausmarkkinalla sähkön ostajat ja myyjät käyvät kauppaa tulevaisuudessa tapahtuvista toimituksista lähipäivistä pisimmillään jopa kymmenen vuoden päähän.

Pörssisähkösopimukset

Jos sähkösopimuksen energiamaksu muuttuu tunneittain, kuten pörssisähkössä, on hinnoittelun perustana tunneittain hinnoitellun spot-markkinanhinta. Tämän markkinan hinnat ovat tiedossa korkeintaan 1,5 vuorokaudeksi etukäteen.
Pörssisähkösopimuksella sähkönkulutuksen tuntikohtainen ajoitus eli kulutusvaikutus näkyy suoraan laskutushinnassa ja sähkönkäyttöä on järkevää ajoittaa edullisille tunneille.

Yhdistelmä- eli hybridisähkösopimukset, joissa hinnassa mukana kulutusvaikutus

Priima-pörssisähkö on yhdistelmäsopimus, jossa sähkönhinta voi olla osittain (50 %) tai kokonaan kiinteä (100 %). Kiinnitetty hinta muuttuu ylöspäin tai alaspäin asiakkaan kulutusvaikutuksen eli sähkönkulutuksen tuntikohtaisen ajoituksen mukaisesti. Yhdistelmäsopimuksilla pörssihinta perustuu spot-markkinan hintoihin ja kiinnityshintatarjoukset suojausmarkkinan tulevaisuuden hintoihin kuten määräaikaisilla sopimuksilla. Kiinteään hintaan lisätään tai vähennetään kuukausi- ja käyttöpaikkakohtainen kulutusvaikutus, jolla ei ole ylä- tai alarajaa. Suurimmalla osalla Omavoiman Priima-asiakkaista kuukausikohtainen kulutusvaikutus on ollut +/- 2 snt/kWh, mutta poikkeuksellisina kuukausina (esim. tammikuu 2024) kulutusvaikutus on voinut ollut merkittävästi yli keskiarvon.

Mitä tarkoittaa kulutusvaikutus – Oiva Omavoima kertoo