Priima – pörssisähkön parempi versio

Pörssisähkösopimus-Priima – osta sähköä tunneittain vaihtuvalla pörssihinnalla, jolloin sopimus on voimassa toistaiseksi. Jos haluat vakautta hintaan esim. lämmityskauden ajalle, voit muuttaa sopimuksen määräaikaiseksi 3-24kk hintakiinnityksen ajaksi. Kiinnityshintaan lisätään kuukausimaksu, toimitusmaksu eli marginaali sekä käyttöpaikkakohtainen kulutusvaikutus.
Lue Priima-sähkön usein kysytyt kysymykset sivun lopusta >>
Live-palvelun esimerkkiasiakkaissa on mukana yritysasiakkaita, jotka voivat tehdä hintakiinnityksiä 25% ja 75% osalta.

Miksi Priima-pörssisähkö

 • Vakautta sähkönhintaan – valitse halutessasi 3-21 kk määräaikainen hintakiinnityskausi​
 • Vaikuta laskutushintaan kulutusvaikutuksella – käytä sähköä, kun tuntihinta on alhaisempi​
 • Seuraa kustannuksia, kulutusta sekä kuukauden sähkölaskukertymää Live-palvelusta​
 • Tilaa seuraavan päivän spot-hinnat tekstiviestinä tai sähköpostilla – kulutuksen ajoittaminen on helpompaa​
 • Päivitä pörssisähkösopimus uusiutuvasti tuotetuksi vihreäksi sähköksi +0,868 snt/kWh lisähintaan Live-palvelussa
 • Kulutusvaikutus on asiakkaan sähkönkulutuksen mukaisen keskihinnan ja kuukauden keskihinnan välinen erotus
 • Kulutusvaikutukselle ei ole ylä- tai alarajaa.  Suurimmalla osalla Omavoiman asiakkaista kuukausikohtainen kulutusvaikutus on ollut +/- 2 snt/kWh. Poikkeuksellisina kuukausina (esim. tammikuu 2024) kulutusvaikutus on voinut poiketa merkittävästi keskiarvosta.
Kuvan kiinnityshinnat ovat esimerkkejä, katso ajantasaiset kiinnityshintatarjoukset Live-palvelusta. Kiinnityshintoihin lisätään tai vähennetään kulutusvaikutus.

Priima-pörssisähkösopimus – kiinnityshintatarjoukset

Pörssisähkösopimus-Priima: osta sähköä pörssihinnoiteltuun tuntihintaan, jolloin sähkösopimus on voimassa toistaiseksi. Jos teet hintakiinnityksen 50% tai 100% osuudelle Live-palvelussa, saat vakautta pörssihintaan valitsemallesi määräaikaiselle ajanjaksolle. Kulutusvaikutus lisätään myös kiinnityshintaan, joten sähkönkulutuksen ajoittaminen on aina taloudellisesti järkevää. Katso esimerkki Priiman laskutushinnasta tietopankistamme. Varmista ajantasainen hintatarjous Live-palvelusta tai asiakaspalvelusta.

Mietityttääkö kulutusvaikutus? Omavoiman asiakkaana näet käyttöpaikkakohtaisen kulutusvaikutusluvun 12 kk ajalta Online-palvelusta.

Hintatarjouksen ajanjaksoEnergiamaksu snt/kWh sis. alv 24%Hintatarjous päivitetty
Ilman hintakiinnitystäspot-hinta + 0,45 snt/kWhvoimassa toistaiseksi
Vuoden loppuun (1.6.2024 – 31.12.2024)n. 7,30 snt/kWh +/- kulutusvaikutus + 0,45 snt/kWh13.5.2024
Vuodeksi eteenpäin (1.7.2024 – 30.6.2025)n. 8,20 snt/kWh +/- kulutusvaikutus + 0,45 snt/kWh13.5.2024
Vuodelle 2025 (1.1.2025 – 31.12.2025)n. 8,10 snt/kWh +/- kulutusvaikutus + 0,45 snt/kWh13.5.2024
Noin kaksi vuotta (1.6.2024 – 31.3.2026)n. 8,10 snt/kWh +/- kulutusvaikutus + 0,45 snt/kWh13.5.2024
Priima-sopimuksen perusmaksu on kaikilla mittaustavoilla 3,95 €/kk.
Näin teet hintakiinnityksen Priima-pörssisähkösopimukselle
Ohjevideo on kuvattu lokakuussa 2023 ja kiinnityshinnat ovat olleet tarjolla kuvaushetkellä. Ajantasaiset kiinnityshinnat näet Liven esimerkkiversiosta.
Mikä on kulutusvaikutus – kulutusvaikutus selitettynä videolla

Priima-pörssisähkösopimus – usein kysytyt kysymykset

Pörssisähkö on tuntihinnoiteltua (spot-hinnoiteltua) sähköä, jonka hinta muodostuu sähkön tukkumarkkinoilla. Hinta määräytyy Nord Poolin sähköpörssissä kullekin tunnille erikseen kysynnän ja tarjonnan mukaan. Sähkön hinta kilpailutetaan päivittäin tukkumarkkinoilla ja on siten aina oikea.

Priima-sopimus eroaa tavanomaisesta pörssisähköstä hintakiinnitysten osalta, eli tunneittain vaihtuvaa pörssihintaa on mahdollista vakauttaa tekemällä hintakiinnityksiä kuukauden tai vuosineljänneksen ajalle. Hintakiinnitystä voisi verrata määräaikaiseen sopimusjaksoon, jolla saadaan pörssihintaan vakautta.

Spot-keskihinnat kuukausittain

Määräaikaisen ja kiinteähintaisen sähkösopimuksen myyjä joutuu hinnoitteluhetkellä arvioimaan sähkön hintakehitystä jopa kahdeksi vuodeksi tulevaisuuteen. Samalla myyjän on varmistettava, että hinnassa on mukana sen verran katetta, että jokainen myyty sähkösopimus pysyisi kannattavana koko sopimusajan. Kiinteähintaisissa sopimuksissa sähkönmyyjän marginaalit ovat korkeammat kuin Priima-sopimuksessa, joten sitä kautta kiinteähintainen sopimus voi asiakkaalle olla kalliimpi.

Määräaikaisen sähkösopimuksen haasteena on sopimuksen tekohetken ajoittaminen juuri halvimpien hintojen aikaan. Oikeaan aikaan tehtynä voi saada sähkönsä edullisesti, mutta korkeiden hintojen aikaan voi joutua sitoutumaan epäedulliseen sopimukseen pitkäksi aikaa. Markkinahinnat voivat muuttua nopeastikin.

Priima-sopimuksessa voit tehdä hintakiinnityksiä eli lyhyitä määräaikaisia jaksoja ja hajauttaa kiinnitykset ajallisesti pidemmälle aikajaksolle. Näin määräaikaisen sopimuksen hintariski on pienempi, kun hinnan voi kiinnittää yhden tai kolmen kuukauden jaksoissa sekä 50% tai 100% tasoissa.

On totta, että tuntihintoja ei tiedetä pitkälle tulevaisuuteen. Tämän vuoksi Priima-pörssisähkö on tuntihinnoiteltuna toistaiseksi voimassa oleva sopimus, jolloin voit tehdä muutoksia sopimukseesi. Priimassa voit kuitenkin varmistaa hinnan etukäteen tekemällä hintakiinnityksiä esimerkiksi talvikuukausille, jolloin mm. sähkölämmitteisissä kohteissa kulutus kasvaa huomattavasti. Hintakiinnityksillä hintaan saa vakautta, mutta voit silti hyötyä kulutusvaikutuksen kautta kulutuksen ohjaamisesta edullisemmille tuntihinnoille.

Jos spot-sähkön tuntihinta painuu negatiiviseksi eli miinusmerkkiseksi, pääsee Omavoiman Priima-asiakas hyötymään pörssissähkön negatiivisista tuntihinnoista täysmääräisesti. Sähkönkäyttö negatiivisilla tunneilla laskee asiakkaan koko kuun laskutushintaa.

Sähkölaskun suuruus kaikissa tilanteissa on minimissään nolla euroa kuukaudessa, mutta yksittäisten miinusmerkkisten tuntihintojen hyödyn Omavoiman asiakkaat saavat täysimääräisesti.

Satunnaisten tuntien hintapiikit eivät vaikuta laskutushintaan merkittävästi. Saat seuraavan vuorokauden hintapiikeistä tiedon joko sähköpostilla tai tekstiviestillä etukäteen, jos olet asettanut spot-hinnalle hintavahdin Live-palvelussa. Näin voit halutessasi siirtää tai vähentää sähkönkäyttöä kyseisiltä tunneilta ja vaikuttaa suoraan kuukauden kulutusvaikutuslukuusi.

Hieman pidemmän aikavälin sähkönhintaa ja kulutuksen ajoittamista voit suunnitella hyödyntämällä esim. Forecan Sähkön hintapuntaria, joka ennustaa sään vaikutusta sähkön tuntihintaan.

Sähköenergian hinta muodostuu perusmaksusta, toimitusmaksusta (marginaali), energiamaksusta ja tehtyjen hintakiinnitysten osuutta vastaavasta kulutusvaikutuksesta.

Energiamaksun hinta muodostuu seuraavasti:

Jos asiakas ei ole kiinnittänyt hintaa, sähköenergian hinta määräytyy Nord Poolin tuntikohtaisen Suomen hinta-alueen spot-hinnan mukaisesti. Jos asiakas on kiinnittänyt hinnan 50 %:sti, puolet sähköenergian tuntikohtaisesta hinnasta määräytyy kiinnityshinnan ja puolet Suomen hinta-alueen spot-hinnan mukaisesti (50 % kiinnitysosuus).

Jos asiakas on kiinnittänyt hinnan 100 %:sti, sähköenergian tuntikohtainen hinta määräytyy kiinnityshinnan mukaisesti. Jos kiinnitys on tehty kahdessa erässä, kiinnityshinta on tehtyjen kiinnitysten keskiarvo (100 % kiinnitysosuus).

Jos asiakas on kiinnittänyt hinnan osittain tai kokonaan, hintaan lisätään tai vähennetään kiinnitysosuutta vastaava kulutusvaikutus, joka voi olla sähkön kulutuksen ohjaamisesta riippuen joko positiivinen (laskutushintaa nostava) tai negatiivinen (laskutushintaa laskeva).

Omavoiman Priima-sähkön laskutushinnoissa huomioidaan tilanne, jossa sähkön tuntihinta on negatiivinen. Kulutuksen ajoittaminen tällaisille poikkeustunneilla vaikuttaa asiakkaan laskutushintaa laskevasti.

Sähkön hinta vaihtelee sähköpörssissä tunneittain kysynnän ja tarjonnan mukaan. Hinta on tyypillisesti korkeimmillaan talvisin aamuisin ja iltaisin, kun sähköä joudutaan tuottamaan keskimääräistä kalliimmilla tuotantotavoilla. Tämän vuoksi Priima-sopimuksen yhtenä hintakomponenttina on kulutusvaikutus, joka määräytyy sen mukaan, kuinka sähkön käyttösi painottuu vuorokauden ja kuukauden eri tunneille. Jos painotat sähkön käyttöäsi halvempien tuntien aikaan, osallistut samalla sähköjärjestelmän kannalta kulutusjoustoon ja pienennät kalliimpien sekä samalla usein ympäristön kannalta haitallisempien tuotantomuotojen tarvetta koko Suomen tasolla. Samalla vaikutat omaan sähkön laskutushintaasi.

Kulutusvaikutuksen suuruuteen vaikuttaa pörssisähkön tuntihintojen vaihteluväli. Kun tuntihintojen vaihtelu kuukausitasolla on suurta, myös kulutusvaikutuksen merkitys kasvaa. Mitä suurempaa tuntihintojen vaihtelu on ja mitä paremmin pystyt ajoittamaan kulutustasi halvemmille tunneille, sitä enemmän pystyt myös alentamaan sähkösi laskutushintaa kulutusvaikutuksen avulla. Jos sähköä taas käytetään kalliiden tuntien aikana, nostaa kulutusvaikutus kuukauden laskutushintaa.

Kulutusvaikutus lasketaan kalenterikuukausittain seuraavasti: asiakkaan toteutuneella sähkönkäytöllä painotetun spot-hinnan keskiarvosta vähennetään vastaavan kalenterikuukauden spot-hinnan aritmeettinen keskiarvo.

Esimerkkiasiakkaiden kulutusvaikutuksia eri kuukausina voit katsoa Priiman Live-palvelun esimerkkiversiosta >>
Esimerkkiasiakkaiden kulutusvaikutustietoja tarkastellessa on hyvä huomioida, että asiakkaat asuvat erilaisissa asunnoissa. Kerrostaloasukkaan, maalämpöasukkaan ja sähkölämmittäjien kulutusvaikutustiedot eroavat toisistaan kuukausitasolla merkittävästi.

Omavoiman asiakas: näet oman kulutusvaikutuslukusi Online-palvelusta jopa edellisen 12 kk ajalta, vaikka sinulla ei olisikaan vielä Priima-sopimusta. Näin oma kulutusvaikutus on helpompi hahmottaa menneen kulutuksen perusteella.

Kulutusvaikutus lasketaan aina kuukausittain ja sen laskennassa verrataan sähkönkulutuksen tuntihintoja (kulutuksella painotettuna) kulutuskuukauden spot-hinnan keskiarvoon. Koska laskennassa huomioidaan koko kuun hinnat ja kulutus, muuttuu käyttöpaikkakohtainen kulutusvaikutusluku joka päivä Priiman Live-palvelussa.

Tarkkaa ohjetta sähkönkäytön ajoituksesta on vaikea antaa, sillä esim. tuotantokatkokset vaikuttavat sähkönhintoihin, mutta yleisinä suuntaviivoina voidaan sanoa seuraavaa:

 • Suurien sähkönkulutuskuormien ajoittaminen voi riittää.
  • Esimerkkejä suuremmista kulutuksista: sähkösaunan lämmitys, lämminvesivaraajan lämmitys, sähkölämmitys, auton lataaminen, auton lämmitys.
  • Kulutusvaikutuksen laskennassa huomioidaan koko kuun sähkönkulutus, joten myös esimerkiksi uunin tai pesukoneiden ajoittamisesta on hyötyä. Pienempitehoisten sähkölaitteiden vaikutus on kuitenkin pienempi, kuin edellä mainittujen suuritehoisten.
 • Tyypillisesti miinusmerkkiseen kulutusvaikutukseen pääsee, jos ajoittaa sähkönkäyttöään arkisin kello 23 – 07 välille ja viikonloppuisin muille tunneille kuin klo 16 – 19
 • Kulutusta kannattaa välttää myös arkipäivien tunneilla klo 7 – 10 ja klo 16 – 19. Viikonloppuisin on useimmiten enemmän edullisia tunteja kuin arkisin, sillä sähkönkulutus koko Suomen tasolla on viikonloppuisin pienempää.

Saat tiedoksi seuraavan vuorokauden spot-hintoja asettamalla Live-palvelussa spot-hinnalle hintarajan, jota korkeammat spot-hinnat ilmoitetaan sinulle päivittäin tekstiviestinä tai sähköpostilla. Jos asetat rajan tarpeeksi alas (esim. 0,001 snt/kWh) saat tiedon kaikista tuntihinnoista. Kun tiedät seuraavan päivän hinnat voit esimerkiksi siirtää kulutustasi kalliimmilta tunneilta edullisemmille tunneille.

Priima-asiakkaan lähetämme sinulle Priimapostia kerran kuukaudessa. Priimapostissa saat tietoa sähkömarkkinoista ja hintaliikkeistä pidemmällä aikavälillä, mikä auttaa sinua hintakiinnitysten teossa.

Voit seurata kiinnityshintoja asettamalla hintavahdin haluamasi ajanjakson kiinnityshinnalle (hintatarjouksille). Hintavahti valvoo markkinahintojen liikkeitä puolestasi ja saat ilmoituksen tekstiviestillä, kun asettamasi hintaraja on saavutettu tai alitettu.

Voit myös asettaa haluamillesi ajanjaksoille kiinnitysautomaatin. Tällöin Live-palvelu kiinnittää hinnan puolestasi automaattisesti, kun asettamasi hintaraja on saavutettu tai alitettu. Saat vahvistuksen kiinnityksestä tekstiviestillä ja sähköpostilla.

Olemme koonneet verkkosivuillemme spot-sähkön kuukausittaisia keskihintoja tammikuusta 2018 eteenpäin. Pörssisähkön hintahistoriaa edellisten vuosien ajalta löydät täältä.

Sähkön tuntihinnat edellisen 7 vrk ajalta näet myös Live-palvelun esimerkkiversiosta.

Rekisteröitymällä Online-palveluun näet tuntitasolla sähkönhintoja 1.1.2021 alkaen. Maksutonta palvelua voi käyttää myös ilman Omavoiman sähkösopimusta.

 

Kun olet tehnyt Priima-sopimuksen, saat tunnukset Live-palveluun. Lähetämme rekisteröitymislinkin sähköpostiisi.Live-palvelu on sähköinen kanava, jossa voit seurata sähkön kulutusta ja kustannuksia sekä hallinnoida sopimuksiasi tekemällä hintakiinnityksiä.

Live-palvelussa näet voimassa olevat hintatarjoukset tuleville kiinnitysjaksoille. Live-palvelussa voit tehdä hintakiinnityksiä tuleville hintajaksoille heti, kun olet rekisteröitynyt Live-palveluun, vaikka sopimuskausi ei olisi vielä alkanutkaan. Live-palveluun ja sen esimerkkiasiakkaisiin voit tutustua osoitteessa https://live.omavoima.fi/demo

Lähetämme sinulle Priimapostia kerran kuukaudessa sähköpostiisi. Priimapostissa saat tietoa sähkön hintatilanteesta, hyödyllisiä vinkkejä sopimuksesi hallinnointiin sekä tietoa muista sähkönkäyttöön liittyvistä ajankohtaisista asioista. Priimapostista löydät myös edellisen kuukauden toteutuneen kulutuksen, laskutushinnan sekä tiedon tekemistäsi hintakiinnityksistä.

Pörssisähkön valinta on itsessään jo erinomainen ratkaisu ympäristön kannalta. Sähköä on järkevää käyttää silloin kun se on tuntihinnaltaan edullista ja sitä tuotetaan Suomessa paljon sekä vähäpäästöisesti. Kulutusta fiksusti ajoittamalla esimerkiksi tuulisille päiville saamme myös laskettua sähkön spot-hintoja, jotka taas edelleen vaikuttavat kaikkien sähkösopimusten hintaan.

Kulutuksen ajoittamisen lisäksi voit valita Priima-sopimuksellesi lisämaksullisen vihreän sähkön lisäominaisuuden. Voit päivittää Priima-sopimuksesi lisämaksusta heti asiakkaaksi tulon jälkeen tai kesken sopimuskauden  Live-palvelussa.

Priima-pörssisähkösopimus – hintakiinnitykset – UKK

Voit muuttaa haluamasi ajanjakson hinnan vakaammaksi joko osittain (50 %) tai kokonaan (100%) Live-palvelun antamien hintatarjousten perusteella. Hintakiinnitykset tehdään yleensä kolmen kuukauden jaksoissa ja niitä on mahdollista tehdä kaksi vuotta eteenpäin. Näin voit vakauttaa hintaa etukäteen tulevaisuuteen tai suojautua esimerkiksi talven mahdollisesti kalliimpia spot-hintoja vastaan.

Hintakiinnityshintaan lisätään aina asiakaskohtainen kulutusvaikutus. Tästä syystä voit hyötyä pörssisähkön hintavaihtelusta ja pyrkiä käyttämään sähköä silloin, kun se on edullisempaa, jotta saat alennettua laskutushintaasi. Sama kulutusvaikutus voi myös nostaa laskutushintaasi kiinnityshintaasi verrattuna, jos käytät sähköä pääosin silloin, kun sähkön hinta on huipussaan.

Priiman määräaikaiset hintatarjoukset löytyvät Live-palvelun Hintakiinnitykset- välilehdeltä. Samat sähköpörssin aukioloaikojen mukaan päivittyvät hintatarjoukset löytyvät myös Live-palvelun esimerkkiversiosta. Hintatarjouksen kohdalla on nuolisymboli, josta voi havaita onko jakson hinta noussut vai laskenut. Hintajakson pidemmän aikavälin kehityksen näet klikkaamalla koko jakson auki.

Priima-sopimuksella voit muuttaa haluamasi ajanjakson määräaikaiseksi joko osittain (50 %) tai kokonaan (100%) Live-palvelun hintatarjousten perusteella. Voit solmia määräaikaisia jaksoja vuosineljänneksittäin ja kuukausittain eli 1-3 kk jaksoissa, kuluvan kalenterivuoden loppuun, seuraavan 12 kk ajalle, noin kahdeksi vuodeksi sekä seuraavalle kalenterivuodelle. Sähköpörssin aukioloaikoina muutaman minuutin välein päivittyvät hintatarjoukset löytyvät Live-palvelun esimerkkiversiosta.  Hintatarjouksiin lisätään asiakaskohtainen kulutusvaikutus sekä toimitusmaksu.

Ohjevideo pitkästä hintakiinnityksestä

Priima-asiakkailla on mahdollisuus kiinnittää tuleva sähköenergian hinta Live-palvelussa esitetyille kiinnitysjaksoille. Jos asiakas on kiinnittänyt hinnan osittain tai kokonaan jollekin jaksolle, sopimus muuttuu määräaikaiseksi ja se on voimassa kiinnityshetkestä kyseisen jakson päättymiseen asti. Tehtyjä hintakiinnityksiä ei voi perua. Hintakiinnityshintaan lisätään aina käyttöpaikkakohtainen kulutusvaikutus sekä toimitusmaksu.

Koska tehtyä hintakiinnitystä ei voi perua täytyy ennen hintakiinnityksen vahvistamista hyväksyä hintakiinnityksen ehdot, joissa kerrotaan sopimuksen muuttumisesta määräaikaiseksi sekä hintakiinnityksen perumattomuudesta.

Hintakiinnitys on olemassa olevan Priima-sopimuksen lisäominaisuus, eikä uusi sähkösopimus, joten perinteinen 14 vrk perumisoikeus ei päde hintakiinnitysten yhteydessä.

Priiman kiinnitysjaksojen logiikan vuoksi yhdelle ajanhetkelle on aina vain yksi kiinnitysjakso tarjolla ja tästä johtuen kvartaalin eli vuosineljänneksen ensimmäinen kuukausi ei tule erikseen kiinnitettäväksi.

Yleisesti ottaen kiinnityshinnat päivittyvät sähköpörssin aukioloaikoina muutaman minuutin välein. Vuosineljänneksien ja kuukauden hintatarjoukset ovat samat kaikille asiakkaille, mutta pidemmissä kiinnityksissä tarjottavaan hintaan vaikuttaa myös asiakkaan aiempi sähkönkäytön vuosiprofiili. Näin ollen seuraavan 12 kk hintakiinnitys tai n. kahden vuoden määräaikainen hintakiinnityshinta voi olla erilainen erilaisilla sähkönkäyttötottumuksilla.

Pitkissä hintakiinnityksissä huomioidaan myös mahdolliset aiemmin tehdyt hintakiinnitykset.

Kiinnittämisen ajankohdan valitseminen voi tuntua hankalalta. Siinä auttaaksemme, lähetämme sinulle kuukausittain Priimapostin, missä kerromme sähkömarkkinatilanteesta. Lisäksi voit asettaa hintavahdin ja kiinnitysautomaatin itsellesi sopivalle hintatasolle ja tämän jälkeen ohjelma valvoo hintatasoa ja halutessasi tekee myös kiinnitykset puolestasi.

Voit tehdä hintakiinnityksiä tuleville hintajaksoille heti, kun olet rekisteröitynyt Live-palveluun, vaikka sopimuskausi ei olisi vielä alkanutkaan. Live-palvelun Hintakiinnitykset-osiossa näkyy joko vihreä tai punainen nuolisymboli sen merkkinä, onko kyseisen jakson kiinnityshinta noussut vai laskenut.

Live-palvelun esimerkkiasiakkaiden kiinnityshetket näkyvät hintatarjouksen kehityskäyrällä palloina ja näet ne osoitteessa https://live.omavoima.fi/demo

Hintakiinnityksiä voi Priima-sopimuksella tehdä 1-3 kk jaksoissa sekä pidemmille ajanjaksoille. Vuosineljänneksien yksittäiset kuukaudet avautuvat kiinnitettäviksi automaattisesti.

Kunkin hintakiinnitysjakson aukiolojakso on nähtävillä kiinnitysjakson alla, mutta yleisesti ottaen kiinnitysmahdollisuus sulkeutuu jakson loppumista edeltävänä päivänä klo 16.

Omien tietojen kautta on mahdollista tilata ilmoitus hintajakson sulkeutumisesta.
Tällöin Live -palvelu lähettää ilmoituksen hintajakson sulkeutumisesta 7 päivää ennen kiinnitysajankohdan päättymistä. Ilmoitus lähetetään, mikäli kyseinen hintajakso kokonaan tai osittain kiinnittämättä.

Hintakiinnitykset ja hintatarjoukset ovat aina käyttöpaikkakohtaisia. Hintakiinnitystä tehdessä voit valita mille käyttöpaikalle haluat kiinnityksen tehdä. Voit esimerkiksi tehdä hintakiinnityksen lämmityskaudelle ympärivuotiseen asuntoon, mutta jättää kiinnityksen tekemättä vapaa-ajan asunnolle.

Priima-pörssisähkön Live-palvelu – usein kysytyt

Live on Priima-asiakkaiden ilmainen energiankäytön hallintapalvelu, jonka avulla voit seurata sähkön käyttöäsi tunneittain kulutuksen ja kustannusten suhteen tai tehdä hintakiinnityksiä. Palvelussa näkyvät tarjoushinnat ovat sähköpörssin oikeita tämän hetken tukkuhintoja.Voit kokeilla toimintoja, tehdä kiinnityksiä ja asettaa hintahälytyksiä Live-palvelun esimerkkiversiossa vapaasti. Käyttötiedot ja kustannukset – osiossa näet toteutuneen energiankäytön ja kustannukset esimerkkiasiakkailla. Esimerkkiversiossa voit valita haluatko tarkastella sähkölämmittäjän, maalämpöasiakkaan vai kerrostaloasukkaan sähkönkäyttöä.
Onko sinulla jo Priima-sopimus? Kirjaudu Liveen tästä >>

Live-palvelun esimerkkiversiossa käytössäsi ovat kaikki samat ominaisuudet kuin oikeassa Live-palvelussa. Livessä voit seurata sähkönkäyttöä ja kustannuksia tuntitasolla sekä näet voimassa olevat hintatarjoukset ja voit tehdä hintakiinnityksiä. Voit katsoa omia asiakastietojasi ja hintakiinnityksiäsi sekä tilata hintavahdin tai kytkeä kiinnitysautomaatin päälle. Voit myös tilata uusiutuvasti tuotettua sähköä tai määritellä uudelleen omat ilmoitusasetuksesi.
Huomaathan, että Live-palvelussa näet ainoastaan sähkönmyyntiä koskevia tietoja, kaikki jakeluverkkoon liittyvät kustannukset näet jakeluverkonhaltijan (siirtoyhtiön) palvelusta tai verkkosivuilta.

Lähetämme rekisteröitymisviestin automaattisesti sopimuksen tekemisestä seuraavana päivänä. Viesti saapuu osoitteesta viestinta(at)omavoima.fi, viestin otsikkona on ”Omavoiman Live -palveluun rekisteröityminen” ja se lähetetään aamulla. Jos rekisteröitymisviestiä ei löydy roskapostistakaan, ota yhteyttä asiakaspalveluun, niin lähetämme sinulle uuden rekisteröitymisviestin tunnuksien luomista varten. Rekisteröitymisviesti ei vanhene, eli vaikka et ehtisi heti rekisteröityä, voit käyttää samaa linkkiä myöhemminkin.

Rekisteröitymisviestissä on ohjeet ja osoitteet Live-palveluun rekisteröitymistä varten. Rekisteröitymisen yhteydessä voit itse määritellä itsellesi käyttäjätunnuksen sekä salasanan. Käyttäjätunnukseksi voit valita esim. oman sähköpostiosoitteesi, jotta se on helposti muistettavissa. Rekisteröitymisen jälkeen tulee jatkossa kirjautua Live-palveluun osoitteessa live.omavoima.fi.

Priima Liveen pääset kirjautumaan tästä linkistä tai nettisivun oikeasta yläreunasta. Kirjautuaksesi palveluun sinun tulee rekisteröityä. Tunnukset luodaan rekisteröitymislinkin kautta, jonka saat sähköpostiisi Priimasähkösopimuksen tekemisen jälkeisenä aamuna.

Voit myös kokeilla toimintoja, tehdä kiinnityksiä ja asettaa hintahälytyksiä Live-palvelun esimerkkiversiossa vapaasti.

Priima- ja Priimaplus-asiakkaamme saavat meiltä kerran kuussa Priimapostin sähköpostitse. Kirjeen aluksi kerromme asiakkaan edellisen kuukauden sähkönkulutuksen ja sen hinnan. Kulutustietojen lisäksi Priimaposti sisältää aina ajankohtaisia vinkkejä, sähkömarkkinakatsauksen, spekulointia tulevasta sähkönhinnasta ja tietoa sähkön hinnanmuodostumisesta.
Huom! Jos Priima-sopimuksesi on vasta alkamassa tulevaisuudessa, saat silti Priimapostin kuukausittain. Näin voit halutessasi tehdä hintakiinnityksiä tuleville jaksoille.  Priimapostien markkinakatsausosiot julkaisemme kuukauttain myös blogissa >>

Live-palveluun kirjaudutaan rekisteröitymisen jälkeen osoitteessa https://live.omavoima.fi Kirjautumisikkunan alaosasta löydät linkit salasanan ja käyttäjätunnuksen unohtamisen varalta. Linkkien kautta voit helposti tilata itsellesi joko kokonaan uuden salasanan tai selvittää käyttäjätunnuksesi. Huomaathan, Omavoiman asiakaspalvelu ei voi vaihtaa salasanaa puolestasi vaan se on tietoturvasyistä tehtävä aina itse.

Live-palvelussa näet kertakirjautumisen jälkeen kaikki kiinteistöt, joihin sinulla on Priima- tai Priimaplus-yrityssopimus solmittuna. Kesämökin ja sähkölämmitteisen omakotitalon Live-palvelussa näkyvä sähkön hinta voi erota eri kohteiden välillä merkittävästi, koska eri käyttöpaikkojen sähkönkäytön kulutusvaikutus (eli sähkön käytön ajoittuminen eri vuorokauden tunneille) on erilainen. Omakotiasujan on mahdollista ajoittaa sähkönkäyttöään enemmän edullisille tunneille kuin esimerkiksi kerrostaloasujan. Kulutusvaikutuksen lisäksi sähkönhinta voi olla erilainen ei kohteissa erilaisten hintakiinnitysten vuoksi. Hintakiinnitykset tehdään aina kohteittain.

Ilmoitusasetukset -osiossa voit tilata ilmoituksia spot-hinnoista tai hintakiinnitysjaksojen sulkeutumisesta. Jos asetat spot-hinnan ilmoituksen hintarajan tarpeeksi alas (esim. 0,01 snt/kWh), saat päivittäin noin klo 15 tai 16 tekstiviestin tai sähköpostin seuraavan vuorokauden niistä tunneista, joiden osalta ennakkoon asettamasi hintaraja on ylittynyt. Näin saat helposti päivittäin itsellesi tiedon seuraavan vuorokauden tuntihinnoista.

Jos et pysty aktivoimaan hintavahtia, kannattaa tarkistaa, oletko jo kiinnittänyt sähkönhintasi 100% osuudella tuolle ajankohdalle. Jos joku hintajakso on jo kiinnitetty kokonaan (100%) ei hintavahtia voi laittaa päälle.

Hinnan voi kiinnittää tarjolla oleville ajanjaksoille Priima-asiakkaiden osalta joko 50% tai 100% jaksoissa, Priimaplus-asiakkailla 25, 50, 75 tai 100 prosentin erissä. Jos joltain kaudelta hinta on jo kiinnitetty 100% osalta, ei hintakiinnitystä enää voi tehdä kyseiselle jaksolle.

Joissain tapauksissa Live-palvelussa on tarjolla myös kahden vuoden kiinnityshinta. Jos Hintakiinnitykset -osiossa tällaista vaihtoehtoa ei näy, voivat syynä olla seuraavat asiat:

 • Sopimuksella on jo aikaisemmin tehtyjä hintakiinnityksiä jollekin tulevaisuuden hintajaksolle.
 • Avoimia hintajaksoja sopimuksen voimassaoloaikana on liian vähän eli sopimus on alkanut kesken kvartaalin.
 • Priima-sopimus on alkanut vähän aikaa sitten ja järjestelmään ei ole vielä päivittynyt kulutusennuste. Käy tässä tapauksessa katsomassa lähipäivinä tilannetta uudestaan.

Joskus Live-palvelun kulutustiedoissa voi olla viiveitä tai aukkoja eri päivien välillä. Viiveet tai tietojen puuttumiset johtuvat tyypillisesti siitä, että jakeluverkkoyhtiö ei saa sähkön kulutusmittaria jostain syystä luettua eikä dataa yksinkertaisesti ole sen vuoksi esitettäväksi. Lähtökohtaisesti mittarit luetaan joka ikinen yö, mutta esimerkiksi heikko kuuluvuus aiheuttaa aika ajoin tilanteita, että mittariin ei yksinkertaisesti saada datayhteyttä. Tällaisissa tilanteissa kulutustietoja täydennetään jälkikäteen, kun kulutustiedot on saatu. Tällainen katkos kulutustiedoissa on merkitty harmaalla taustalla kulutustietokaavioon.