Maaliskuu 2024 sähkömarkkinakatsaus

Kerromme ajankohtaista-osiossamme sähkömarkkinoiden tilanteesta noin kerran kuussa. Priima- ja Priimaplus-asiakkaamme saavat kuukausittain alla olevan kaltaisen Priimapostin, jotta Priima-pörssisähköön kuuluvien hintakiinnitysten tekeminen olisi helpompaa.

Ydinvoimahuolloissa viivästyksiä, mutta spot-hinnat maltillisia


• Maaliskuun spot-keskihinta toteutui n. 7,4 snt/kWh (hinnat sis. alv 24 %) tasolla. Huhtikuun keskihinta tulee olemaan tätä matalampi.
• Kiinnityshinnat nousussa viime viikkoina.
• Keväällä ja kesällä odotettavissa maltillisempia spot-hintoja Suomeen.

Olkiluoto 3:n ensimmäisen vuosihuollon oli alkuperäisen suunnitelman mukaan tarkoitus päättyä huhtikuun alkupuolella. Aikatauluun on tullut muutamia lykkäyksiä ja tämän hetken tiedon mukaan voimala olisi tulossa takaisin tuotantoon 28.4. Toivottavasti tuoreimpaan aikatauluun ei tule viivästyksiä, sillä muiden Olkiluodon ydinvoimalaitosten huollot ovat alkamassa heti OL3:n nyt kerrotun aikataulun jälkeen. Tänä vuonna OL3:n vuosihuollon jälkeen vuorossa on OL2:n vuosihuolto (28.4-6.5.) ja tämän jälkeen vielä OL1:n vuosihuolto. OL1 on poissa tuotannosta noin kaksi viikkoa ajalla 12.5.-28.5.

Olkiluoto 3:n poissaolo näkyi osaltaan maaliskuun spot-hinnassa, mutta hinnat pysyivät kuitenkin verrattain maltillisina vuodenaikaan nähden. Maaliskuun toteutunut keskihinta oli n. 7,4 snt/kWh, joka oli noin sentin helmikuun keskihintaa korkeampi. Vaikka Olkiluoto 3:n huolto onkin nyt pitkittynyt huhtikuun puolella, odotetaan huhtikuun keskihinnan jäävän kuitenkin selkeästi maaliskuun keskihinnan alapuolelle. Huhtikuun ensimmäisen puolikkaan toteutunut keskihinta jäi noin 4 snt/kWh, mutta loppukuun aikana on odotettavissa korkeampaa hintaa sään viilenemisen ja maltillisempien tuulituotantomäärien seurauksena.

Priima-asiakkaat odottavat varmasti jo malttamattomina kesähelteitä sekä matalia sähkön hintoja. Suomen ja Viron välisen Estlink 2 siirtoyhteyden puuttuminen tullee myös omalta osaltaan laskemaan kevään ja kesän spot-hintoja Suomessa, kun Suomen mahdollista ylituotantoa ei saada normaalilla tavalla siirrettyä Viron markkinoille. Vaikka kesän spot-hinnat perinteisesti ovatkin muuta vuotta matalammalla tasolla, voidaan kesälläkin nähdä yksittäisiä korkeamman hinnan jaksoja. Tulevana kesänä kalliimpien jaksojen todennäköisyys on korkeampi elokuussa ja syyskuussa, kun Ruotsin siirtoyhteyksiä huolletaan ja Loviisan ydinvoimalaitokset ovat vuosihuolloissa.

Esimerkkinä kesän ajan korkeammasta hinnasta voidaan muistella viime vuoden elokuuta, jolloin keskihinta nousi korkealle ja toteutui lopulta 8 snt/kWh tasolla. Syynä korkeampaan hintaan olivat yksittäisten laitosten vikaantumiset ja samalle ajalle osuneet muut vuosihuollot. Tällaisten hintakausien näkökulmasta on hyvä muistaa Priima-asiakkaiden hintakiinnitysmahdollisuudet. Hintakiinnitystä ei tarvitse tehdä koko kulutuksen osalta eli Live-palvelussa voi suojata vain osan kuukauden kulutuksesta ja antaa loppuosan toteutua spot-hinnalla.

Katsaus kiinnityshintoihin – hinnat nousussa viime viikkoina

Kesän todennäköisesti matalien spot-hintojen vastapainona on tulevaisuuden hintajaksojen kiinnityshinnoissa nähty viimeisen kuukauden aikana nousua. Säänkuvan vaihtuminen kylmemmäksi ja vähäsateisemmaksi on yksi tekijä, mutta isommin hintoihin on vaikuttanut polttoaine- ja päästöoikeusmarkkinoiden hintanousut. Lähi-idän levottomuudet ja Ukrainan Venäjän öljyinfraan tekemät iskut ovat kasvattaneet geopoliittisia riskejä ja täten nostaneet hintoja. Edellä mainituilla tapahtumilla voi olla vaikutusta kaasun ja öljyn saatavuuteen jo muutenkin niukemmassa tarjontatilanteessa. Mikäli kostokierre Lähi-idässä jatkuu ja öljyn tai LNG tuontireiteille tulee katkoksia, voisi tällä pahimmillaan olla dramaattiset vaikutukset myös sähkön tulevien jaksojen kiinnityshintoihin. Toisaalta jos tilanne Lähi-idässä rauhoittuu, eikä uusia levottomuuksia nähdä, voidaan lähituotteiden kiinnityshintojen odottaa laskevan takaisin lähemmäs aikaisempia tasoja. Positiivista tulevan talven hintoja ajatellen on se, että Euroopan kaasuvarastojen täyttäminen on jo osittain päästy aloittamaan. Tällä hetkellä kaasuvarastojen täyttöaste on n. 60 %, mikä on viitisen prosenttia korkeampi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Vuoden 2024 viimeinen kvartaali on tätä kirjoitettaessa kiinnitettävissä verollisena noin 7,5* snt/kWh tasolla ja ensi vuoden ensimmäinen vuosneljännes hieman alle 10* snt/kWh tasolla.

*Kiinnityshintoihin lisätään asiakaskohtainen kulutusvaikutus sekä toimitusmaksu. Oman kohteen kiinnityshinnan näet suoraan Live-palvelusta. Kiinnitysjaksot sulkeutuvat ja kiinnitysmahdollisuus poistuu aina muutama vrk ennen hintajakson alkua.

Tutustu tästä Priima-sähkön Live-palveluun, minne olemme koonneet esimerkkiasiakkaiden sähkönkulutustietoja. Tarkastelemalla kerrostalo-, maalämpö- ja kahden sähkölämmittäjän kulutusvaikutuslukuja, on helppo havaita, että pörssisähköasiakkaan laskutushinta riippuu voimakkaasti siitä, koska sähköä käytetään ja kuinka suuria määriä. Mitä enemmän kulutus painottuu kuukauden edullisemmille tunneille, sitä suurempi kulutusvaikutus on.

Esimerkkiasiakkaista kahdella on katollaan aurinkovoimala, yhdellä sähköauto ja kahden kohteen kulutusta ohjataan energiaohjauspalvelulla. Oman aurinkovoimalan sähköntuotannolla voidaan vaikuttaa suoraan kulutusvaikutuslukuun. Myös sähköauton lataamisen ajoituksella on merkitystä kulutusvaikutuksen näkökulmasta. Kohteita vertailemalla pääsee havainnoimaan kulutusvaikutuksen muodostumista ja suuruutta erilaisissa asumismuodoissa ja kulutustottumuksilla.

Oiva Omavoiman video kulutusvaikutuksesta