Sopimusehdot

Yleiset sähkönmyyntiehdot

Sovellamme sähkönmyyntisopimuksissa sopimuskohtaisia ehtoja sekä Energiateollisuus ry:n suosittelemia yleisiä sähkönmyyntiehtoja.

Yleiset sähkönmyyntiehdot ovat osa sähkönkäyttäjän ja sähkönmyyjän välistä sähkönmyyntisopimusta ja ehtoja sovelletaan kaikkiin Omavoima Oy:n sähkönmyyntikohteisiin.Pidätämme oikeudet tarkistaa asiakkaan luottotiedot tilauksen yhteydessä ja olla vahvistamatta sopimusta.

Sähkönmyyntiehdot SME 2014, 1.1.2015 alkaen (PDF)

Sähkösopimusten tuotekohtaiset ehdot

OMA Huoleton sopimusehdot
OMA 24kk sopimusehdot
Priima-pörssisähkö sopimusehdot
OMA Mikrotuotanto sopimusehdot

Sähkönmyynti­sopimuksen peruminen

Lähetämme sopimustilauksista vahvistusilmoituksen joko postitse tai sähköpostitse sopimustyypistä ja asiakkaan toiveesta riippuen. Vahvistuksen saapumisesta alkaen asiakkaillamme on 14 vrk:n peruutusoikeus. Sähkösopimuksen peruutuksen syytä ei tarvitse ilmoittaa.

Sopimuksen perumiseksi tarvitsemme asiakkaan nimen, lähi- ja postiosoitteen, puhelinnumeron ja mahdollisen sähköpostiosoitteen. Perumispäätöksestä voi ilmoittaa meille esimerkiksi kirjeellä postitse, soittamalla asiakaspalveluumme, yhteydenottolomakkeella tai sähköpostilla. Sähkösopimuksen peruuttamisessa voi käyttää vahvistuksen mukana toimitettua peruutuslomaketta, mutta asiasta voi kertoa myös vapaamuotoisella kirjeellä tai sähköpostilla. Huomaathan, että sähkömyyntisopimuksen perumalla sinulla ei ole voimassa olevaa sähkönmyyntisopimusta Omavoiman kanssa. Voimassa oleva sähkönmyyntisopimus on sähköntoimituksen edellytys eli ilman sähkönmyyntisopimusta emme voi toimittaa sinulle sähköä.

Kun olemme vastaanottaneet perumisilmoituksen, niin sähkösopimus raukeaa. Jos olet pyytänyt sähköntoimituksen aloittamista ennen peruuttamisajan päättymistä, on sinun maksettava meille peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä toimitetusta sähköstä sopimusvahvistuksen mukainen korvaus.

Kuluttajatietoa sopimuksista

Elinkeinonharjoittajan on annettava 9.1.2016 lähtien verkkosivullaan kuluttajille tieto tuomioistuimen ulkopuolisesta riidanratkaisuelimestä, joka on toimivaltainen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessä riita-asiassa. Velvoite perustuu kuluttajansuojalakiin tehtyyn lisäykseen.

Pyrimme ensisijaisesti ratkaisemaan mahdolliset sopimukseen liittyvät erimielisyydet sopimuskumppaneiden välisillä neuvotteluilla. Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Sähkömarkkinat

Sähkön markkinahinta muodostuu sähköpörssissä. Hintaa vaikuttavat mm. kysyntä ja tarjonta, tuotantotilanne, säätila ja mahdolliset häiriöt niin pohjoismaisella kuin eurooppalaisellakin tasolla. Tilanne pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla elää jatkuvasti, joten järkevä sähkönosto pitkällä aikavälillä voi olla vaikeaa. Pitkän aikavälin onnistuminen vaatii jatkuvaa markkinoiden ja hintaan vaikuttavien tekijöiden seurantaa ja ennakointia. Sähkömarkkinoita säädellään sähkömarkkinalailla sekä sen nojalla annetuilla säädöksillä. Lisätietoja Energiamarkkinaviraston nettisivuilta.

Sähkön kokonaishinnan muodostuminen

Sähkön kokonaishinta muodostuu sähköenergiasta (sähkönmyynti), sähkön siirrosta ja veroista. Sähköenergian osuus on vapaasti asiakkaan kilpailutettavissa. Sähköenergian hinnasta käytetään myös nimitystä myyntihinta. Sähköenergian hintaan vaikuttavat sähkön tuotantokustannukset, kuten polttoaineiden hinnat. Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla vesivoiman saatavuus vaikuttaa myös energian hintaan. Muita hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat mm. päästöoikeudet ja lämpötila.

Siirtopalvelusta vastaa aina paikallinen jakeluverkonhaltija. Siirtomaksulla ylläpidetään sähköverkkoa ja rahoitetaan investoinnit. Siirtohinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiamarkkinavirasto.

Sähkövero on valtiolle maksettava valmistevero, joka on porrastettu kahteen veroluokkaan. Ylempään luokkaan kuuluvat mm. kotitaloudet. Arvonlisäveroa peritään sähköenergiasta, sähkön siirrosta, sähköverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Arvonlisäveron suuruus on 24 prosenttia.

Usein kysyttyä sähkömarkkinoista ja sähkönhinnasta >>