Sopimusehdot

Yleiset sähkönmyyntiehdot

Sovellamme sähkönmyyntisopimuksissa sopimuskohtaisia ehtoja sekä Energiateollisuus ry:n suosittelemia yleisiä sähkönmyyntiehtoja.

Yleiset sähkönmyyntiehdot ovat osa sähkönkäyttäjän ja sähkön myyjän välistä sähkönmyyntisopimusta ja ehtoja sovelletaan kaikkiin Lännen Omavoima Oy:n sähkönmyyntikohteisiin.

Sähkönmyyntiehdot SME 2014, 1.1.2015 alkaen (PDF)

Asiakasrekisteriseloste

Lännen Omavoiman tietosuojaseloste

Kuluttajatietoa sopimuksista

Elinkeinonharjoittajan on annettava 9.1.2016 lähtien verkkosivullaan kuluttajille tieto tuomioistuimen ulkopuolisesta riidanratkaisuelimestä, joka on toimivaltainen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessä riita-asiassa. Velvoite perustuu kuluttajansuojalakiin tehtyyn lisäykseen.

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Tuotteiden sopimusehdot

OMA Koto
OMA Helppo
Priima

Sähkömarkkinat

Sähkön markkinahinta muodostuu sähköpörssissä. Hintaa vaikuttavat mm. kysyntä ja tarjonta, tuotantotilanne, säätila ja mahdolliset häiriöt niin pohjoismaisella kuin eurooppalaisellakin tasolla. Tilanne pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla elää jatkuvasti, joten järkevä sähkönosto pitkällä aikavälillä voi olla vaikeaa. Pitkän aikavälin onnistuminen vaatii jatkuvaa markkinoiden ja hintaan vaikuttavien tekijöiden seurantaa ja ennakointia.

Sähkömarkkinoita säädellään sähkömarkkinalailla sekä sen nojalla annetuilla säädöksillä. Lisätietoja Energiamarkkinaviraston nettisivuilta.

Sähkön kokonaishinnan muodostuminen

Sähkön kokonaishinta muodostuu sähköenergiasta (sähkönmyynti), sähkön siirrosta ja veroista. Sähköenergian osuus on vapaasti asiakkaan kilpailutettavissa.

Sähköenergian hinnasta käytetään myös nimitystä myyntihinta. Sähköenergian hintaan vaikuttavat sähkön tuotantokustannukset, kuten polttoaineiden hinnat. Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla vesivoiman saatavuus vaikuttaa myös energian hintaan. Muita hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat mm. päästöoikeudet ja lämpötila.

Siirtopalvelusta vastaa aina paikallinen jakeluverkonhaltija. Siirtomaksulla ylläpidetään sähköverkkoa ja rahoitetaan investoinnit. Siirtohinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiamarkkinavirasto.

Sähkövero on valtiolle maksettava valmistevero, joka on porrastettu kahteen veroluokkaan. Ylempään luokkaan kuuluvat mm. kotitaloudet.

Arvonlisäveroa peritään sähköenergiasta, sähkön siirrosta, sähköverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Arvolisäveron suuruus on 24 prosenttia.

Omaa Voimaa