Itse tuotetun sähkön myynti Omavoimalle

Onko sinulla aurinkopaneelit katolla tai pienikokoinen oma tuulivoimala? Myy pientuotantosähköä Omavoimalle, me ostamme ylijäämäsähkösi, silloin kun et itse kuluta sitä. Jotta voimme ostaa tuottamasi sähkön, tulee sinulla olla voimassa oleva sähkönmyyntisopimus Omavoiman kanssa. Helpoin tapa on solmia kanssamme sähkösopimus ja kertoa tilauslomakkeella haluavasi lisäksi myydä meille itse tuottamaasi sähköä. Voit myös lähettää meille Online-palvelussa viestin OMA Mikrotuotanto -sopimuksesta, jos sinulla on jo voimassa oleva sähkösopimus Omavoimalta.

Omavoiman hyvityshinnat ylijäämäsähkön ostoon

  • Maksamme korvausta pohjoismaisen sähköpörssin Suomen tuntihintojen perusteella
  • Omavoiman tuntikohtainen hyvityshinta lasketaan kertomalla jokaisen tunnin sähköteho kyseisen tunnin arvonlisäverottomalla pörssihinnalla, josta on vähennetty 0,30 snt/kWh käsittelykuluina eli
  • kWh x (SPOT – 0,30 snt/kwh)
  • kuukausikohtainen keskimääräinen hyvityshinta ja ylijäämätuotannon määrä näkyvät Omavoiman sähkönmyyntilaskun erillisenä rivinä ”Tuotannon osto”

Usein kysyttyä itse tuotetun sähkön hyvityksestä

Pientuotannolle on useita eri määritelmiä ja ne riippuvat  usein voimalan nimellis- tai maksimitehoon. Pienimuotoisen sähköntuotannon teho on tyypillisesti muutamia kymmeniä tai satoja kilowatteja tai korkeintaan muutamia megawatteja. Sähkömarkkinalain pienimuotoisen sähköntuotannon määritelmässä pientuotanto on alle 2 MVA.

Mikrotuotannolla tarkoitetaan pienjänniteverkkoon kytkettyä sähköntuotantolaitosta, jonka ensisijainen tarkoitus on tuottaa sähköä kulutuskohteeseen. Mikrotuotantolaitteiston tehorajana pidetään yleisesti 100 kVA:a.

Yleisimmin sähköä tuotetaan pienimuotoisesti aurinkoenergialla ja tuulivoimalla.

Omasta sähköntuotannosta saat suurimman hyödyn silloin kun käytät tuotetun sähkön itse, jolloin korvaat tuotannolla sähkön siirtomaksuja sekä sähköveroja. Jos tuotantoa on kuitenkin enemmän kuin kulutusta, Omavoima ostaa sähköverkkoon syöttämäsi sähkön.

Aurinkovoimalan tai tuulivoimalan tuottama sähkö pitää kuluttaa samanaikaisesti tuotannon kanssa ellei kohteessa ole akustoa, jonne tuotettua sähköä voisi varastoida.

Jos et ehdi käyttää itse tuottamaasi sähköä samalla hetkellä kun sitä tuotetaan, voit myydä ylijäävän sähkön suoraan takaisin Omavoimalle. Jos et solmi ylijäämäsähkön myyntisopimusta, et saa rahallista hyvitystä tuottamastasi sähköstä siltä osin, kun et ehdi tuottamaasi sähköä käyttää.

Maksamamme korvaus perustuu pohjoismaisen sähköpörssin Suomen tuntihintoihin. Omavoiman tuntikohtainen hinta lasketaan kertomalla jokaisen tunnin sähköteho kyseisen tunnin arvonlisäverottomalla pörssihinnalla, josta on vähennetty 0,3 snt/kWh käsittelykuluina. Jos mikrotuottaja on alv-velvollinen, ostohintaan lisätään alv 24 %.

Jotta OMA Mikrotuotanto -sopimus voidaan solmia, täytyy asiakkaalla olla voimassa oleva sähkönmyyntisopimus Omavoiman kanssa.

Selvitä tuotantolaitteiston toimittajan kanssa, että laitteen tekniset ominaisuudet vastaavat niille asetettuja vaatimuksia.

Selvitä tuotantolaitteiston rakentamisen lupa-asiat kunnan rakennusvalvonnan kanssa.

Tee paikalliselle jakeluverkonhaltijalle ilmoitus laitteiston liittämisestä mikrotuotantolaitteiston yleistietolomakkeella.

Jos laitteisto täyttää tekniset vaatimukset, tekee verkkoyhtiö tarvittavat päivitykset verkkosopimukseen sekä tietojärjestelmiin ja ilmoittaa, milloin laitteiston voi kytkeä toimintaan.

 

Maksamme tuotantohyvitykset kuukausittain. Tällä hetkellä maksamme hyvityksiä asiakkaan toiveen mukaisesti kahdella eri tavalla:

  • Huomioimme tuotetun sähkön suoraan sähkönmyyntilaskulla ja vähennämme hyvitystä vastaavan määrän suoraan sähkön kulutuslaskulla.
  • Tilitämme sähkön tuotannosta syntyvän hyvityksen kuukausittain suoraan asiakkaan pankkitilille.

Pientuotantosopimuksen tekemistä varten tarvitaan kohteen perustiedot (asiakkaan nimi, yhteystiedot, kohteen osoitetiedot) mutta lisäksi tarvitsemme tuotannon käyttöpaikkatunnuksen (GSRN-nro).

Huomaathan, että tuotannon käyttöpaikkatunnus on eri kuin kulutuskohteen käyttöpaikkatunnus. Muistathan myös ilmoittaa tilinumerosi, jotta saat hyvitysrahat suoraan tilillesi.

Omavoiman asiakkaiden uudistuneessa Online-palvelusta löydät Omat tiedot valikosta kohdan Laskut. Lasku-osiossa näet käyttöpaikkakohtaisesti edelliset sähkölaskusi summa- ja eräpäivätietoineen sekä voit helposti ladata pdf-kopion laskusta.

Aurinkovoimalan hyvityslaskun pdf-kopion avaamalla näet laskutuskuukauden hyvitettävän kokonaistuotannon määrän kWh-tasolla ja laskutuskuukauden keskimääräisen hyvityshinnan. Omavoima maksaa hyvitystä aurinkosähköstä SPOT-hintaan sidotulla tuntipohjaisella hyvityshinnalla, mutta laskulle tulostetaan asiakkaan kuukauden keskihinta 720 erillisen hinnan (tuntihinnan) sijaan.

Kokemuksia Omavoiman aurinkovoimaloista