Aurinkovoimalan kilpailuttaminen

Aurinkosähköjärjestelmiä myydään pääsääntöisesti avaimet käteen -toimituksina. Usein suunnittelun ja rakentamisen lisäksi palveluun sisältyy tarvittavien lupa-asioiden selvittäminen.

Aurinkosähköjärjestelmän hankintaa suunniteltaessa tulee olla yhteydessä paikalliseen jakeluverkkoyhtiöön. Joissain kunnissa tulee hakea myös toimenpidelupa rakennusvalvonnalta. Tarjousta aurinkojärjestelmästä voi kysyä useammalta paneelitoimittajalta, sillä aurinkosähköjärjestelmien hinnoissa, takuuajoissa ja teknisissä ratkaisuissa voi olla suuriakin eroja.

Omavoiman vinkit aurinkopaneelien hankintaan ja sähkön jakeluverkkoon liittämiseen:

  • Kilpailuta aurinkovoimalatoimittajat ja vertaile saamiasi tarjouksia hintojen, laitteiston ja takuuaikojen suhteen. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää asennuspaketin laajuuteen eli varmistaa, mikä sisältyy perusasennukseen ja millaisista töistä maksetaan lisämaksua.
  • Jos hyödynnät aurinkovoimalan hankinnassa rahoitusta, käy läpi myös rahoituskulut ja -ehdot ennakkoon.
  • Valitse sinulle sopiva toimija ja kulutukseesi sopivan kokoinen aurinkosähköjärjestelmä. Sopivan ja luotettavan kumppanin valinnassa apua päätöksentekoon voi saada yrityksen taustoihin perehtymällä esim. hakukoneiden kautta. Aurinkovoimalan sopivaa kokoa omalle katolle voit testata tällä laskurilla >>
  • Sovi asennusaika ja varmista, että jakeluverkonhaltija eli sähkön siirtoyhtiö tietää tarvittavat tiedot aurinkovoimalasi verkkoonkytkemisestä (Omavoiman asentamien aurinkovoimaloiden osalta täytämme puolestasi jakeluverkkoyhtiöiden pientuotannon yleistietolomakkeen asennuksen yhteydessä). 
  • Varmista jakeluverkonhaltijalta uuden aurinkovoimalan tuotannon käyttöpaikkatunnus (GSRN-numero). Jatkossa kiinteistössä on kaksi käyttöpaikkaa ja GSRN-nroa, sillä kulutus- ja tuotantokäyttöpaikkoja käsitellään erikseen.
  • Tee sopimus ylijäämäsähkön myynnistä valitsemasi sähkönmyyjän kanssa ja toimita tuotannon käyttöpaikkatunnuksesi (GSRN-nro) sähkönmyyjälle ylijäämäsähkön ostosopimusta varten. Muista toimittaa myös tilinumerosi, jotta saat hyvitysrahat suoraan tilillesi.
  • Kun aurinkosähköjärjestelmäsi on kytketty verkkoon, voit seurata voimalasi ylijäävän tuotannon määrää jakeluverkonhaltijan raportointipalvelusta tai kokonaistuotantoa aurinkovoimalan invertteriin perustuvalla seurantatyökalulla suoraan puhelimen kautta.

Aurinkosähköjärjestelmän osat pientalossa

Aurinkopaneelit tuottavat sähköä vaihtosuuntaajalle eli invertterille. Invertterin muuntaa paneelien tuottaman tasavirran vaihtovirraksi, joka vastaa sähköverkon sekä jakeluverkon vaatimuksia. Aurinkopaneelit kytketään invertterin kautta sähköpääkeskukseen ja lisäksi kiinteistön aurinkosähköjärjestelmän on oltava erotettavissa sähköverkosta lukittavalla vaihtovirtapiirin turvakytkimellä. 

Järjestelmään kuuluu lisäksi kiinteistön energiamittari, jolla mitataan verkkoon syötettyä ja sieltä otettua tehoa. Energiamittari on sähkönjakeluverkonhaltijan vastuulla. Mittari ohjelmoidaan pääsääntöisesti etänä mittaamaan niin tuotettua kuin kulutettua sähköä, kun aurinkovoimala liitetään verkkoon.

Lue lisää mikrotuotannon jakeluverkkoon liittämisestä omistajayhtiöidemme sivuilta:

Yleistietoa aurinkovoimalan jakeluverkkoon liittämisestä ja sen huomioimisesta mm. kotivakuutuksessa löydät Motivan ylläpitämältä sivustolta aurinkosahkoakotiin.fi