Sopimustesti

Sähköä määräajaksi ja kiinteällä hinnalla OMA 24 kk

Perinteinen tapa solmia sähkösopimus on ollut määräaikaiseen sopimukseen sitoutuminen kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Sopimusta ei voi irtisanoa kesken sopimuskauden, vaan se päättyy vasta määräajan umpeutuessa – poikkeuksena tietysti esimerkiksi muutto, jolloin sopimus purkautuu.

Määräaikaisen ja kiinteähintaisen sähkösopimuksen myyjä joutuu hinnoitteluhetkellä arvioimaan sähkön hintakehitystä jopa kahdeksi vuodeksi tulevaisuuteen. Samalla myyjän on varmistettava, että hinnassa on mukana sen verran katetta, että jokainen myyty sähkösopimus pysyisi kannattavana koko sopimusajan. Muutoin ei kauppa kannata.

Asiakkaan etuna tässä sopimustyypissä on, että silloin tietää sähkön hinnan pysyvän samana koko sopimuskauden. Toisaalta se voi olla myös riski, sillä yleisen hintatason laskiessa voi sopimuksen hinta olla paljonkin markkinahintaa korkeampi.

Määräaikaisen sopimuksen kannattavuus riippuukin täysin sopimushetken ajoituksesta. Parhaassa tapauksessa sähkösopimuksen on onnistunut tekemään juuri oikealla hetkellä, kun sähkön hinta on ollut markkinoilla historiallisen alhaalla, mutta huonoimmassa tapauksessa silloin, kun hinnat ovat huipussaan. Väärällä hetkellä tehdyn sopimuksen kanssa joutuu silloin elämään vielä pitkään.

Sähköpörssin hintoihin perustuva Priima-sopimus

Toinen vaihtoehto on ostaa sähköä jatkuvasti sähköpörssin hinnalla, eli toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Hinta muodostuu tunti tunnilta todellisen kysynnän ja tarjonnan mukaan, jolloin myös hinnat eri tunteina vaihtelevat. Esimerkiksi öisin sähkön hinta voi olla jopa lähellä nollaa, kun taas päivällä ja yksittäisten kulutuspiikkien aikaan se on usein keskimääräistä korkeampi. Yksittäiset päivät tai tunnit eivät vuositasolla vaikuta sähkön keskihintaan merkittävästi.

Pörssisähkön hintatiedot ovat julkisia ja jatkuvasti kaikkien nähtävillä. Myyjät käyvätkin kilpailua lähinnä lisäpalveluilla ja toimitusmarginaalin suuruudella – tai paremminkin pienuudella. Pörssisähkösopimus on sen myötä myös asiakkaalle läpinäkyvä, koska kaikki hintakomponentit on eritelty laskussa. Hinnoittelu muistuttaakin pitkälti pankkilainojen hinnoittelumallia.

Pörssisähkösopimuksessa asiakas voi itse vaikuttaa sähkönsä hintaan esimerkiksi painottamalla sähkön käyttöä vuorokauden halvemmille tunneille. Tämän lisäksi pörssisähkön hinnassa ei ole sähkönmyyjän riskimarginaalia, kuten määräaikaisten sopimusten yksikköhinnassa.

Priima-pörssisähkössä on mahdollista tehdä hintakiinnityksiä kolmelle kuukaudelle kerrallaan ja jopa kahdeksi vuodeksi tulevaisuuteen. Käytännössä voit siis päättää esimerkiksi tammikuussa, että haluat kiinnittää sähkön hinnan heinä-, elo- ja syyskuulle. Voit tehdä kiinnityksen joko kokonaan energian hinnasta, tai kiinnittää siitä vain puolet. Näin saat sähköä valitsemallesi ajanjaksolle kiinteään hintaan.

Esimerkiksi talvisin hinnankiinnitykset tuovat mielenrauhaa, kun pakkasten tai mahdollisten tuotantohäiriöidenkään aikana ei sähkön hintaa tarvitse sen kummemmin pohtia. Kiinnitysten etu on myös siinä, ettei samaan hintaan tarvitse sitoutua pitkäksi aikaa, vaan kiinnitykset ovat kolmen kuukauden jaksoissa. Määräaikaiset sopimukset ovat usein kahden vuoden mittaisia, jolloin minkäänlaista mahdollisuutta reagoida markkinoiden muutoksiin ei ole.

Voit ladata pdf-muotoisen sähkönostajan oppaan kotitalouksille täältä >>