Kesäkuu 2023 sähkömarkkinakatsaus

Kerromme ajankohtaista-osiossamme sähkömarkkinoiden tilanteesta noin kerran kuussa. Priima- ja Priimaplus-asiakkaamme saavat kuukausittain alla olevan kaltaisen Priimapostin, jotta Priima-pörssisähköön kuuluvien hintakiinnitysten tekeminen olisi helpompaa.

Sateiset ennusteet laskevat hintoja – mieti tulevien hintajaksojen kiinnittämistä

  • Kesäkuun spot-sähkön keskihinta Suomessa toteutui noin 5,4 snt/kWh tasolla (hinta sis. alv 24%)
  • Heinäkuun alkupuolella keskihinta on toteutunut samalla tasolla kesäkuun kanssa. Ennusteet näyttävät hintojen laskevan hieman alaspäin heinäkuun viimeisten viikkojen aikana.
  • Kiinnityshinnat ovat laskeneet voimakkaasti etenkin lähimpien jaksojen osalta kuukauden aikana. Tällä viikolla erittäin voimakasta laskua, kehotamme miettimään lähimmän syksyn ja talven kiinnittämistä ainakin osittain!

Spot-hinnat nousivat ennustetun mukaisesti kesäkuun loppupuolella korkeammalle. Suurimpana syynä tähän oli tuulituotannon normaalia matalammat toteumat sekä ydinvoimatuotantojen haasteet. Heinäkuun alkupuolella hintataso on laskenut ja tähänkin suurimpana syynä on ollut tuulituotannon määrän nousu normaalille tai normaalia korkeammalle tasolle. Viime päivien runsaat sateet nostavat vesien virtaamia ensi viikolla normaalia korkeammalle tasolle. Samaan aikaan myös tuulituotannon määrä pysyy normaalin yläpuolella, joten spot-hinnoissa on painetta alaspäin lähiaikoina. Nolla- tai miinusmerkkisiä hintoja ei tämän hetken ennusteiden mukaan kuitenkaan todennäköisesti nähdä.

Jos tuuliennusteessa tai toteumassa tapahtuu muutoksia, vaikuttaa se nopeasti myös spot-hintatasoihin. Tästä hyvä esimerkki oli maanantai 10.7., kun päivätuntien keskihinta nousi lähemmäs 10 snt/kWh tasoa. Tuulituotanto jäi kyseisenä päivänä Pohjoismaisella tasolla alle puoleen normaalista.

Tulevien viikkojen spot-hintaennuste on matalampi kuin tähän mennessä heinäkuussa toteutunut keskihinta. Kesälomakausi alkaa olla kuumimmillaan, joten Suomessa lomaa viettävien onneksi suurimmat sademäärät näyttäisivät osuvan paremmin muihin Pohjoismaihin. Sade-ennusteiden muuttuminen normaalia sateisemmaksi ja tuulisuuden nousu ovatkin merkittävimmät tekijät matalampiin hintoihin.

Katsaus kiinnityshintojen kehitykseen

Sääennusteet näyttävät tukevan viime viikkojen sateista kehitystä myös jatkossa. Tämä parantaa vesitilannetta aiemmin ennustettua voimakkaammin. Myös pitkän aikavälin ennusteet povaavat normaalia sateisemman sään jatkuvan jopa elokuulle asti, toteutuessaan tämä näkyisi myös lähimmän syksyn hintakehityksessa laskevasti. Markkinat ennakoivat ennusteiden myös toteutuvan, sen verran voimakasta laskua hinnoissa on nähty viime päivinä.

Pohjoismaissa säänkuva on normaalia sateisempi ja ehkä hieman normaalia viileämpi, mutta Keski-Euroopassa on merkkejä samansuuntaisesta kehityksestä mitä nähtiin viime kesänä. Sää on jatkumassa siellä normaalia kuumempana ja kuivempana. Tämä tuo Eurooppaan potentiaalisesti ongelmia energiasektorille, kun vesistöjen lämpötilat nousevat ja tuulituotantoa on todennäköisesti vähemmän saatavilla. Lisäksi matalat vesistöjen pinnankorkeudet vaikeuttavat esimerkiksi hiiliproomujen kulkemista sisämaahan. Toisaalta kaasuvarastojen täyttöasteet ovat erittäin korkealla tasolla ja tavoitetasojen saavuttaminen loppukesällä voisi näkyä kaasun hinnassa laskevasti.

Lähimmän syksyjakson hinta on pudonnut alimmilleen sitten viime vuoden huhtikuun ja kuukauden aikana jakson hinta on laskenut jopa yli 3 snt/kWh. Kauempana olevien tuotteiden hinnat ovat myös laskeneet kuukauden aikana, mutta eivät niin paljon kuin lähijaksojen hinnat.

Muistathan, että Priima-sopimuksen hintakiinnityksillä voi pienentää tulevien jaksojen hintariskiä. Tekemällä kiinnityksen lukitset hintasi ennalta sovitulle tasolle, jonka lisäksi laskutushintaan lisätään kohdekohtainen kulutusvaikutuksen kustannus tai hyöty. Kulutusvaikutuksen toteumaan pystyt itse omilla toimillasi vaikuttamaan. Hintakiinnityksiä voi tehdä myös pidemmälle ajalle, esimerkiksi loppuvuodeksi 2023, koko vuodelle 2024 tai kaikille avoimille kiinnitysjaksoille (21 kuukautta). Aikaisemmin tehdyt hintakiinnitykset otetaan huomioon pidempien jaksojen kiinnityshintoja muodostettaessa. Esimerkiksi kaikkien avoimien jaksojen kiinnityshinta esimerkkikuluttajalle on noin 8,9 snt/kWh (alv 24 %). Oman kohteen kiinnityshinnan näet suoraan Live-palvelusta.

Tutustu tästä Priima-sähkön Live-palveluun, minne olemme koonneet esimerkkiasiakkaiden sähkönkulutustietoja. Tarkastelemalla maalämpö- ja sähkölämmitysasiakkaan kulutustottumuksia, on helppo havaita, että pörssisähköasiakkaan laskutushinta riippuu voimakkaasti siitä, koska sähköä käytetään. Mitä enemmän kulutus painottuu kuukauden edullisemmille tunneille, sitä suurempi kulutusvaikutus on. Kulutuksen ajoittaminen edullisille tunneille ja kulutushuippujen välttely on järkevä teko myös koko Suomen sähkön saatavuuden ja tuotannon kannalta.