Tammikuu 2023 sähkömarkkinakatsaus

Kerromme ajankohtaista-osiossamme sähkömarkkinoiden tilanteesta noin kerran kuussa. Priima- ja Priimaplus-asiakkaamme saavat kuukausittain alla olevan kaltaisen Priimapostin, jotta Priima-pörssisähköön kuuluvien hintakiinnitysten tekeminen olisi helpompaa.

Tammikuun hinnat toteutuneet huomattavasti ennakoitua matalampana

  • Joulukuun lopulla alkanut lämmin ja tuulinen säänkuva on vahvistunut tammikuun aikana. Spot-hinnat toteutuneet huomattavasti ennakoitua matalammalla tasolla.
  • Joulukuun spot-sähkön keskihinta Suomessa toteutui noin 27 snt/kWh tasolla (kaikki hinnat sis. alv 10%).
  • Loppukuun ajaksi lämpötilat ovat kylmenemässä tammikuun alkupuolen lukuihin verrattuna, mutta erittäin korkeita hintapiikkejä ei todennäköisesti nähdä.

Sähkön kulutus Suomessa jäi myös joulukuussa noin 10 % alemmas kuin vuoden 2021 joulukuussa. Tämä oli hyvä saavutus, etenkin siksi että joulukuussa Suomen koitteli hetkellisesti myös normaalia kylmempi sää. Kiitos sähkönsäästöstä Omavoiman asiakkaille!

Joulukuun lopulla säätyyppi kääntyi lämpimäksi, tuuliseksi ja sateiseksi. Myös Suomessa lämpötilat ovat toteutuneet normaalia merkittävästi korkeammalla, mutta etenkin Keski-Euroopassa lämpötilat olivat tammikuun alussa jopa poikkeuksellisen korkealla ajankohtaan nähden. Tämä on johtanut siihen, että tammikuussa toteutunut spot-hinta on jäänyt selvästi alemmas kuin mitä markkinoilla vielä joulukuun aikana ennakoitiin. Markkinoilla odotettiin tammikuun keskihinnan olevan jopa yli 35 snt/kWh, kun tähän mennessä toteutunut keskihinta on jäänyt alle 10 snt/kWh tasolle.

Tammikuun jälkipuoliskolle mentäessä lämpötila on kylmenemässä kuukauden alun lukemiin verrattuna. Kuitenkin lämpötila näyttäisi laskevan vain normaalilukemiin, eikä ainakaan lähijaksoille luvata selvästi normaalia kylmempää säätä. Tämä pitää erittäin korkeiden hintojen todennäköisyyttä pienenä. Lisäksi Euroopan kaasuvarastojen jopa poikkeuksellisen korkea taso on laskenut kaasulla tuotetun sähkön rajakustannusta. Tämä madaltaa Suomeen tuotavan sähkön hintaa ja korkeimpien tuntihintojen tasoa.

Olkiluoto 3:n koekäyttöohjelma on tauolla näillä näkymin helmikuun alkupuolelle asti, mutta nyt näyttää siltä että kovin kylmää säätä ei olisi ennen koekäytön jatkumista tulossa. Lopuksi voisi kuitenkin todeta lähes erään laulun sanoin ”vielä on talvea jäljellä…” eli helmikuussa voidaan nähdä vielä pitkiä pakkasjaksoja, jotka nostavat spot-hintoja tammikuun lukemista.

Katsaus kiinnityshintojen kehitykseen

Oikeastaan kaikkien tulevaisuudessa olevien hintajaksojen kiinnityshinnat ovat laskeneet viimeisen kuukauden aikana. Lämmin, tuulinen ja sateinen sää on laskenut erityisesti lähimpien jaksojen kiinnityshintoja. Esimerkiksi helmikuun jakson kiinnityshinta on laskenut jopa noin 30 snt/kWh alemmas. Katsausta kirjoitettaessa helmikuun tuotteen kiinnityshinta on noin 16 snt/kWh (alv 10 %) tasolla. Jos helmikuun spot-hinta arveluttaa mahdollisen kylmemmän sään tapauksessa, voi helmikuun hinnan kiinnittää etukäteen ja tätä kautta pienentää helmikuun hintariskiä omalta osalta.

Myös kauempana olevien hintajaksojen kiinnityshinnat ovat laskeneet alaspäin kuukauden takaiseen verrattuna, vaikka lasku ei olekaan ollut yhtä voimakas kuin lähimmillä hintajaksoilla. Suurimpana syynä kauempana olevien hintajaksojen hintojen laskuun ovat Euroopan kaasuvarastojen ennakoitua korkeammat tasot, mitkä taas edelleen johtuvat erittäin lämpimästä säästä sekä arvioitua voimakkaammin laskeneesta kaasun kulutuksesta. Kun kaasuvarastot ovat kuluvan talven jälkeen täydemmät kuin mitä vielä viime vuoden lopulla arvioitiin, täytyy kaasuvarastoja täyttää vähemmän vuoden päästä odottavaa talvea varten.

Tulevien jaksojen kiinnityshintojen hintakehitykseen vaikuttaa edelleen myös OL3 koekäytön jatkumisen ja kaupallisen käytön aloittamisen aikataulu. Vuodenvaihteen ympärillä tehdyt testit sujuivat ongelmitta ja tämä lisäsi osaltaan varmuutta nyt ilmoitetun aikataulun pitävyydestä.

Muistathan, että Priima-sopimuksen hintakiinnityksillä voi pienentää tulevien kausien hintariskiä. Hintakiinnityksiä voi tehdä kuukauden ja kolmen kuukauden jaksoissa sekä pidemmälle ajalle eli vuodeksi eteenpäin tai kaikille avoimille kiinnitysjaksoille. Jos asiakas on tehnyt hintakiinnityksiä aikaisemmin, otetaan ne huomioon uutta kiinnitystä tehtäessä. Pidemmän aikavälin kiinnityshinta ajalle 1.2.2023 – 31.12.2024 esimerkiksi kerrostalokohteelle on katsauksen kirjoitushetkellä noin 11,5 snt/kWh (alv 10 % eli noin 13 snt/kWh alv 24 %). Oman kohteen kiinnityshinnan näet suoraan Live-palvelusta.

Tutustu tästä Priima-sähkön Live-palveluun, minne olemme koonneet esimerkkiasiakkaiden sähkönkulutustietoja. Tarkastelemalla maalämpö- ja sähkölämmitysasiakkaan kulutustottumuksia, on helppo havaita, että pörssisähköasiakkaan laskutushinta riippuu voimakkaasti siitä, koska sähköä käytetään. Mitä enemmän kulutus painottuu kuukauden edullisemmille tunneille, sitä suurempi kulutusvaikutus on. Kulutuksen ajoittaminen edullisille tunneille ja kulutushuippujen välttely on järkevä teko myös koko Suomen sähkön saatavuuden ja tuotannon kannalta.