Tukea sähkölaskujen maksuun

Osa valtion tulevan talven tukitoimista on vielä täsmentymättä. Päivitämme sivustoa valtion uusimpien tiedotteiden mukaisesti, mutta tarkistathan ajantasaiset hakuohjeet ja viimeisimmät tiedot Verottajan tai Kelan sivuilta.

Sähkön arvonlisäveron määräaikainen alennus

Sähkön myyntiä koskevaa arvonlisäverokantaa tullaan alentamaan nykyisestä 24% määräaikaisesti 10% tasolle. Arvonlisäveron alennus ei koske sähkönsiirtoa eikä sähköveroa. Veroalennus myönnetään aikavälillä 1.12.2022 - 30.4.2023 kulutetusta sähkönmyyntienergiasta. Omavoima huomioi arvonlisäveron alennuksen automaattisesti kaikilla sähkönmyyntilaskuillaan ja ensimmäisen alennetun verokannan mukaisen laskun toimitamme tammikuussa 2023.

Huomaathan, että jos samalla laskulla on laskutettu myös jakeluverkkomaksuja, koskee alennettu arvonlisävero vain sähkönmyynnin osuutta.

Lisätiedot Vero.fi-sivuilta >>

Sähkövähennys

Kotitaloudet voivat hakea määräaikaista taloudellista tukea taloudelliseen tilanteeseen, jos vakituisen asunnon sähkölaskut ovat kohonneiden sähkönhintojen ja suuren sähkön kulutuksen johdosta erittäin korkeita alkuvuodesta 2023. Väliaikaiset tuet eivät koske verkkoyhtiöiden verkkopalvelulaskuja vaan ainoastaan sähkönmyyntilaskuja.

Kotitalous on verovuonna 2023 oikeutettu kotitalousvähennykseen, jos 1.1.–30.4.2023 välisenä aikana vakituisessa asunnossa kulutetusta sähköenergiasta maksettu määrä ylittäisi 2 000 euroa. Vähennyskelpoisia menoja ovat sähköenergiasta maksettu verollinen energiamaksun ja perusmaksun osuus. Sähkövähennys tulisi olemaan 60% niistä tammi - huhtikuun kuluista, jotka ylittävät 2 000 euroa.  Täyden 2 400 euron sähkövähennyksen saa, jos tammi–huhtikuun sähköenergian laskut ovat 6 000 euroa. 

Sähkövähennykselllä ja muilla kotitalousvähennyksillä on 100 euron omavastuu verovuoden 2023 aikana. Sähkövähennys ilmoitetaan verottajalle kotitalousvähennyksessä könttäsummana. Sähkövähennystä voi hakea verokortille jo ennakkoon tai tehdä ilmoituksen, kun esitäytetty veroilmoitus vuodelta 2023 valmistuu.

Kotitaloudet, jotka eivät pienituloisuutensa vuoksi pysty täysimääräisesti hyödyntämään sähkövähennystä, voivat hakea Kelalta väliaikaista sähkötukea, ks. seuraava kohta Sähkötuki.

Lisätietoa sähkövähennyksestä Verottajan sivuilta >>

Sähkötuki

Sähkötuki on tarkoitettu kotitalouksille, jotka eivät tulojen alhaisuuden vuoksi pysty täysmääräisesti hyödyntämään edellä esiteltyä kotitalousvähennystyyppistä sähkövähennystä. Tuen maksaminen edellyttää laissa määritellyn omavastuun ylittävää kuukausikohtaista sähkölaskua. Tukea maksetaan vakinaisen asunnon sähköenergiasta aiheutuneista kustannuksista ja 60 % kuukausittaisen sähköenergialaskun 400 euroa ylittävältä osalta. Tukea myönnettäessä otetaan huomioon enintään 1500 euron sähköenergialasku kuukaudessa.

Tukea myönnetään vain kotitalouden omassa käytössä olevan vakituisen asunnon sähkönkäyttöpaikan perusteella. Tilanteissa, joissa kotitaloudelle olisi samanaikaisesti käytössään useampi vakituinen asunto, tukea myönnetään vain yhden sähkönkäyttöpaikan perusteella. Tukea ei saa myöskään esimerkiksi vapaa-ajan asunnon sähkölaskua varten.

Tukeen ei ole oikeutta henkilöllä tai kotitaloudella, joka on oikeutettu tuloverolakiin valmisteltavaan sähkövähennykseen. Samojen kustannusten perustella voi saada tukea vain sähkötukena tai vaihtoehtoisesti sähkövähennyksenä.

Sähkötukea haetaan Kansaneläkelaitokselta ja sitä maksetaan ajalla 1.1.—30.4.2023 käytetyn sähköenergian perusteella. Tukea on kutenkin mahdollista hakea vielä lain voimassaolon jälkeen, kuitenkin viimeistään 31.12.2023.

Sähköenergiasta maksetulla määrällä tarkoitettaisiin sähkönkäyttöpaikkaan hankitusta sähköenergiasta maksettua verollista määrää sekä siihen mahdollisesti liittyvää perusmaksua. Sähkönsiirrosta maksettu määrä ja esimerkiksi mahdolliset viivästyskorvaukset eivät oikeuttaisi sähkötukeen. Sähkötuki katsotaan erityiseksi kustannusten korvaukseksi, jota ei katsottaisi tuloksi muuta sosiaaliturvaa koskevaa lainsäädäntöä sovellettaessa.

Lisätietoja sähkötuesta Kelan sivuilta >>