Tukea sähkölaskujen maksuun

Päivitämme sivustoa valtion uusimpien tiedotteiden mukaisesti, mutta tarkistathan ajantasaiset hakuohjeet ja viimeisimmät tiedot Verottajan tai Kelan sivuilta. Valtioneuvoston sivuilta löytyy lisätietoja >>

Omavoima myöntää talvikauden sähkölaskuilleen lisämaksuaikaa, lisätiedot täältä.

Sähkön arvonlisäveron määräaikainen alennus

Sähkön myyntiä koskevaa arvonlisäverokantaa alennettiin tavanomaisesta 24% määräaikaisesti 10% tasolle. Arvonlisäveron alennus ei koske sähkönsiirtoa eikä sähköveroa. Veroalennus myönnetään aikavälillä 1.12.2022 - 30.4.2023 kulutetusta sähkönmyyntienergiasta. Omavoima huomioi arvonlisäveron alennuksen automaattisesti kaikilla sähkönmyyntilaskuillaan ja ensimmäisen alennetun verokannan mukaisen laskun toimitamme tammikuussa 2023. Ensimmäinen tavallisella alv-kannalla 24% oleva lasku saapuu kesäkuussa 2023 toukokuun kulutusta koskien.

Huomaathan, että jos samalla laskulla on laskutettu myös jakeluverkkomaksuja, koskee alennettu arvonlisävero vain sähkönmyynnin osuutta.

Lisätiedot Vero.fi-sivuilta >>

Sähkövähennys verotuksesta

Kotitaloudet voivat hakea määräaikaista taloudellista tukea vakituisen asunnon tavanomaista suurempiin sähkölaskuihin alkuvuodesta 2023. Väliaikaiset tuet eivät koske verkkoyhtiöiden verkkopalvelulaskuja vaan ainoastaan sähkönmyyntilaskuja.

Kotitalous on verovuonna 2023 oikeutettu kotitalousvähennykseen, jos 1.1.–30.4.2023 välisenä aikana vakituisessa asunnossa kulutetusta sähköenergiasta maksettu määrä ylittää 2 000 euroa. Vähennyskelpoisia menoja ovat sähköenergiasta maksettu verollinen energiamaksun ja perusmaksun osuus. Sähkövähennys on 60% niistä tammi - huhtikuun kuluista, jotka ylittävät 2 000 euroa.  Täyden 2 400 euron sähkövähennyksen saa, jos tammi–huhtikuun sähköenergian laskut ovat 6 000 euroa. 

Sähkövähennykselllä ja muilla kotitalousvähennyksillä on 100 euron omavastuu verovuoden 2023 aikana. Sähkövähennys ilmoitetaan verottajalle kotitalousvähennyksessä könttäsummana. Sähkövähennystä on voinut hakea verokortille jo ennakkoon tai ilmoituksen voi tehdä, kun esitäytetty veroilmoitus vuodelta 2023 valmistuu.

Lisätietoa sähkövähennyksestä Verottajan sivuilta >>

Sähkötuki Kelan kautta

Sähkötuki on tarkoitettu kotitalouksille, jotka eivät tulojen alhaisuuden vuoksi pysty täysmääräisesti hyödyntämään edellä esiteltyä kotitalousvähennystyyppistä sähkövähennystä. Tuen maksaminen edellyttää laissa määritellyn omavastuun ylittävää kuukausikohtaista sähkölaskua (400 euroa). Tukea maksetaan vakinaisen asunnon sähköenergiasta aiheutuneista kustannuksista ja 60 % kuukausittaisen sähköenergialaskun 400 euroa ylittävältä osalta. Tukea myönnettäessä otetaan huomioon enintään 1500 euron sähköenergialasku kuukaudessa.

Tukea myönnetään vain kotitalouden omassa käytössä olevan vakituisen asunnon sähkönkäyttöpaikan perusteella. Tilanteissa, joissa kotitaloudelle olisi samanaikaisesti käytössään useampi vakituinen asunto, tukea myönnetään vain yhden sähkönkäyttöpaikan perusteella. Tukea ei saa myöskään esimerkiksi vapaa-ajan asunnon sähkölaskua varten.

Tukeen ei ole oikeutta henkilöllä tai kotitaloudella, joka on oikeutettu edellä esitettyyn sähkövähennykseen. Samojen kustannusten perustella voi siis saada tukea vain sähkötukena tai vaihtoehtoisesti sähkövähennyksenä.

Sähkötukea haetaan Kansaneläkelaitokselta ja sitä maksetaan ajalla 1.1.—30.4.2023 käytetyn sähköenergian perusteella. Tukea on kutenkin mahdollista hakea vielä lain voimassaolon jälkeen, kuitenkin viimeistään 31.12.2023.

Sähköenergiasta maksetulla määrällä tarkoitetaan sähkönkäyttöpaikkaan hankitusta sähköenergiasta maksettua verollista määrää sekä siihen mahdollisesti liittyvää perusmaksua. Sähkönsiirrosta maksettu määrä ja esimerkiksi mahdolliset viivästyskorvaukset eivät oikeuttaisi sähkötukeen. Sähkötuki katsotaan erityiseksi kustannusten korvaukseksi, jota ei katsottaisi tuloksi muuta sosiaaliturvaa koskevaa lainsäädäntöä sovellettaessa.

Lisätietoja sähkötuesta Kelan sivuilta >>

Takautuvasti maksettava sähköhyvitys

Edellä mainittujen tukien lisäksi on päätetty maksaa takautuvasti väliaikaista sähköhyvitystä kotitalouksille. Tukea ei tarvitse hakea erikseen, vaan sähkönmyyntiyhtiö hyvittää summan automaattisesti sähkölaskuilla. Kertakorvaus ei vaikuta muihin sähkötukiin ja sitä maksetaan 50% neljän kuukauden ajalta. Tukeen kuuluu 90 euron kuukausikohtainen omavastuu. Sähköhyvitystä maksetaan, jos sähkönmyyntisopimuksen sähköenergian hinta on ollut yli 10 senttiä kilowattitunnilta tai jos sopimus on ollut pörssisähkösopimus. Alle 5 euron hyvityksiä ei makseta.

Takautuvan sähköhyvityksen saaminen ei edellytä Omavoiman sähkönmyyntiasiakkailta mitään toimenpiteitä vaan summa hyvitetään automaattisesti kevään sähkölaskuilla. Jos Omavoiman asiakas on vaihtanut sähkönmyyjää marras-, joulu- tai tammikuun aikana, voi oman tilinumeronsa ilmoittaa hyvitystä varten Oma Lowell -palvelun Omat tiedot -kohdassa. Usein kysyttyä sähköhyvityksestä ja esimerkkilaskelma hyvityksen suuruudesta >>

Sähköhyvityksen lisäksi valmistelussa on ollut sähkölaskujen maksuajan pidentäminen. Omavoima tarjoaa omaa joustoa talvikauden sähkölaskujen maksuun. Hallitusvalmistelun kuluton maksuaikamalli huomioidaan Omavoiman maksujärjestelyissä.

Energiaviraston vinkkilista valtion tukitoimiin >>