Meiltä vihreää sähköä

Omavoima ostaa omistajayhtiöiden tuotantolaitoksissa tuottaman sähkön markkinahinnoilla. Suurin osa omistajayhtiöiden osittain tai kokonaan omistamista tuotantolaitoksista tuottavat uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä.

Omavoima Oy:n toimittaman sähkön alkuperä vuonna 2021

Omavoiman myymän sähkön ominaispäästökerroin vuodelle 2021 oli 194,11 g CO2/kWh. Jos asiakas ostaa sähkönsä alkuperätakuilla varmennettuna, on ominaispäästökerroin 0 g CO2/kWh.