Meiltä vihreää sähköä

Lännen Omavoima ostaa omistajayhtiöiden tuotantolaitoksissa tuottaman sähkön markkinahinnoilla. Suurin osa omistajayhtiöiden osittain tai kokonaan omistamista tuotantolaitoksista tuottavat uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä.

Lännen Omavoima Oy:n toimittaman sähkön alkuperä vuonna 2020

Lännen Omavoiman myymän sähkön ominaispäästökerroin vuodelle 2020 oli 194,59 g CO2/kWh. Jos asiakas ostaa sähkönsä alkuperätakuilla varmennettuna, on ominaispäästökerroin 0 g CO2/kWh
 

Yhdistetty lämmön ja sähkön tuotanto (CHP)

Rauman Biovoima

Rauman Biovoimassa tuotetaan laitoksen omistajille kaukolämpöä ja sähköä. Laitoksen pääpolttoaineita ovat kuori, biolietteet ja hakkuutähteet kuten oksat, latvukset ja kannot sekä kierrätyspolttoaineet. Lännen Omavoima ostaa biopolttoaineilla tuotetun sähkön alkuperätakuut Rauman Energialta, joilla varmennetaan tuotannon uusiutuvan energian osuus ja myy alkuperätakuilla varmennettua biosähköä asiakkailleen.

Jyväskylän Voima

Lännen Omavoiman molemmat omistajayhtiöt ovat osakkaina Jyväskylän Voima Oy:n Keljonlahden voimalaitoksessa. Biovoimalaitos valmistui vuonna 2010. Laitos hyödyntää modernia CHP- eli yhteistuotanto-teknologiaa, jossa tuotetaan ympäristöystävällisesti samassa prosessissa lämpöä ja sähköä. Voimalaitoksen pääpolttoaineita ovat turve ja puu. Lännen Omavoima ostaa biopolttoaineilla tuotetun sähkön alkuperätakuut omistajayhtiöiltään, joilla varmennetaan tuotannon uusiutuvan energian osuus ja myy alkuperätakuilla varmennettua biosähköä asiakkailleen.

Tornion Voima

Lännen Omavoiman toisella omistajayhtiöllä on pieni teho-osuus Tornion Voiman yhteistuotanto CHP-voimalaitoksesta. Tornion Voima on merkittävä Tornion alueen sähkön ja lämmön tuottaja. EPV Energian omistamalla yhtiöllä on voimalaitos Outokumpu Tornio Worksin tehdasalueella Tornion Röyttässä ja lämpökattilalaitokset Tornion Pirkkiössä sekä Outokumpu Chromen Kemin kaivoksella.

Vesivoima

Kyröskosken Voima

Kyröskosken Voima on paikallisten sähköyhtiöiden omistama energiantuotantoyhtiö, jonka tehtävänä on tuottaa ympäristöystävällistä vesivoimaa omistajiensa tarpeisiin. Lännen Omavoiman toinen omistajayhtiö on yksi laitoksen omistajista. Kyröskoski sijaitsee Ikaalisten reitillä missä Kyrösjärvi laskeutuu Pappilanjokeen, joka on noin 9 kilometriä pitkä. Siitä vedet virtaavat etelään Hämeenkyrön Kirkkojärven ja Mahnalanselän kautta, ja reitti laskee Kuloveteen Siuronkoskella Nokialla.

Kyröskosken vesivoimalaitoksen vuosituotanto riippuu lähinnä Kyrösjärven veden määrästä, mihin vaikuttavat vuotuinen sademäärä, lumenmäärä sekä lumen sulaminen ja jossain määrin lämpötila. Lännen Omavoima ostaa vesivoimalla tuotetun sähkön alkuperätakuut omistajayhtiöltään, joilla varmennetaan tuotannon uusiutuvan energian osuus ja myy alkuperätakuilla varmennettua vesisähköä asiakkailleen.

Lapinkosken voimalaitos

Lapijoen Sähkö Oy:n Lapinkosken voimalaitos on Rauman kaupunkiin liitetyn entisen Lapin kunnan keskustassa oleva vuonna 1994 uudelleen rakennettu yksityisomistuksessa oleva pienvesivoimalaitos. Lapinjoen vesistöalueeseen kuuluvassa koskessa on ennen vuonna 1922 rakennettua nykyistä patoa ollut kolme myllyä ja kaksi sahaa. Lapijoen Sähkö Oy vuokrasi voimalapaikan myllylahkolta ja voimalaitos käynnistettiin ensimmäisen kerran 1995. Voimalaitoksen teho on 3 x 110 kW ja pudotuskorkeus 8,5 metriä. Lännen Omavoima ostaa pienvesivoimalla tuotetun sähkön ja myy sähkön edelleen loppuasiakkailleen.

Tuulivoima

Lännen Omavoiman omistajayhtiöt ovat mukana useissa toteutuneissa tuulivoimahankkeissa. Lisäksi vireillä on tuulivoimahankkeita, joihin omistajayhtiöt osallistuvat. Tuulivoimahankkeet ovat sijoittuneet eri puolille Suomea, esimerkiksi Haminaan, Ilmajoelle, Vähäänkyröön ja Kristiinankaupunkiin. Lännen Omavoima ostaa tuulivoimalla tuotetun sähkön alkuperätakuut omistajayhtiöltään, joilla varmennetaan tuotannon uusiutuvan energian osuus ja myy alkuperätakuilla varmennettua tuulisähköä asiakkailleen.

Aurinkovoima

Lännen Omavoiman toinen omistajayhtiö on mukana Haminan Mäkelänkankaalle, tuulivoimapuiston yhteyteen rakennetussa aurinkovoimalaitoksessa. Voimalaitos koostuu 2784 paneelista, joiden yhteisteho on noin 745 kW ja vuotuinen energiantuotanto noin 680 000 kWh. Aurinkovoimalaitos otettiin tuotantokäyttöön elokuussa 2016.

 

Omaa Voimaa