Meiltä vihreää sähköä

Omavoima ostaa omistajayhtiöiden tuotantolaitoksissa tuottaman sähkön markkinahinnoilla. Suurin osa omistajayhtiöiden osittain tai kokonaan omistamista tuotantolaitoksista tuottavat uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä.

Omavoima Oy:n toimittaman sähkön alkuperä vuonna 2020

Omavoiman myymän sähkön ominaispäästökerroin vuodelle 2020 oli 194,59 g CO2/kWh. Jos asiakas ostaa sähkönsä alkuperätakuilla varmennettuna, on ominaispäästökerroin 0 g CO2/kWh.
 

Yhdistetty lämmön ja sähkön tuotanto (CHP)

Rauman Biovoima

Rauman Biovoimassa tuotetaan laitoksen omistajille kaukolämpöä ja sähköä. Laitoksen pääpolttoaineita ovat kuori, biolietteet ja hakkuutähteet kuten oksat, latvukset ja kannot sekä kierrätyspolttoaineet. Omavoima ostaa biopolttoaineilla tuotetun sähkön alkuperätakuut Rauman Energialta, joilla varmennetaan tuotannon uusiutuvan energian osuus ja myy alkuperätakuilla varmennettua biosähköä asiakkailleen. Voit katsoa Rauman biovoimalaitoksen esittelyvideon suoraan Youtubesta >>

Jyväskylän Voima

Omavoiman omistajayhtiöistä Rauman Energia ja Vakka-Suomen Voima ovat osakkaina Jyväskylän Voima Oy:n Keljonlahden voimalaitoksessa. Biovoimalaitos valmistui vuonna 2010. Laitos hyödyntää modernia CHP- eli yhteistuotanto-teknologiaa, jossa tuotetaan ympäristöystävällisesti samassa prosessissa lämpöä ja sähköä. Voimalaitoksen pääpolttoaineita ovat turve ja puu. Omavoima ostaa biopolttoaineilla tuotetun sähkön alkuperätakuut omistajayhtiöiltään, joilla varmennetaan tuotannon uusiutuvan energian osuus ja myy alkuperätakuilla varmennettua biosähköä asiakkailleen.

Tornion Voima

Omavoima on mukana omistajayhtiönsä kautta pienellä teho-osuudella Tornion Voiman CHP-voimalaitoksessa. Tornion Voima on merkittävä Tornion alueen sähkön ja lämmön tuottaja. EPV Energian omistamalla yhtiöllä on voimalaitos Outokumpu Tornio Worksin tehdasalueella Tornion Röyttässä ja lämpökattilalaitokset Tornion Pirkkiössä sekä Outokumpu Chromen Kemin kaivoksella.

Vesivoima

Kyröskosken Voima

Kyröskosken Voima on paikallisten sähköyhtiöiden omistama energiantuotantoyhtiö, jonka tehtävänä on tuottaa ympäristöystävällistä vesivoimaa omistajiensa tarpeisiin. Kyröskoski sijaitsee Ikaalisten reitillä, missä Kyrösjärvi laskeutuu Pappilanjokeen, joka on noin 9 kilometriä pitkä. Siitä vedet virtaavat etelään Hämeenkyrön Kirkkojärven ja Mahnalanselän kautta, ja reitti laskee Kuloveteen Siuronkoskella Nokialla.

Kyröskosken vesivoimalaitoksen vuosituotanto riippuu lähinnä Kyrösjärven veden määrästä, mihin vaikuttavat vuotuinen sademäärä, lumenmäärä sekä lumen sulaminen ja jossain määrin lämpötila. Omavoima ostaa vesivoimalla tuotetun sähkön alkuperätakuut omistajayhtiöltään, joilla varmennetaan tuotannon uusiutuvan energian osuus ja myy alkuperätakuilla varmennettua vesisähköä asiakkailleen.

Kyröskosken voima

Lapinkosken voimalaitos

Lapijoen Sähkö Oy:n Lapinkosken voimalaitos on Rauman kaupunkiin liitetyn entisen Lapin kunnan keskustassa oleva vuonna 1994 uudelleen rakennettu yksityisomistuksessa oleva pienvesivoimalaitos. Lapinjoen vesistöalueeseen kuuluvassa koskessa on ennen vuonna 1922 rakennettua nykyistä patoa ollut kolme myllyä ja kaksi sahaa. Lapijoen Sähkö Oy vuokrasi voimalapaikan myllylahkolta ja voimalaitos käynnistettiin ensimmäisen kerran 1995. Voimalaitoksen teho on 3 x 110 kW ja pudotuskorkeus 8,5 metriä. Omavoima ostaa pienvesivoimalla tuotetun sähkön ja myy sähkön edelleen loppuasiakkailleen.

Tuulivoima

Omavoiman omistajayhtiöt ovat mukana useissa toteutuneissa tuulivoimahankkeissa. Lisäksi vireillä on tuulivoimahankkeita, joihin omistajayhtiöt osallistuvat. Tuulivoimahankkeet ovat sijoittuneet eri puolille Suomea, esimerkiksi Haminaan, Ilmajoelle, Vähäänkyröön ja Kristiinankaupunkiin. Omavoima ostaa tuulivoimalla tuotetun sähkön alkuperätakuut omistajayhtiöltään, joilla varmennetaan tuotannon uusiutuvan energian osuus ja myy alkuperätakuilla varmennettua tuulisähköä asiakkailleen.

Aurinkovoima

Omavoima on mukana omistajayhtiönsä kautta Haminan Mäkelänkankaan tuulivoimapuiston yhteyteen rakennetussa aurinkovoimalaitoksessa. Voimalaitos koostuu 2784 paneelista, joiden yhteisteho on noin 745 kW ja vuotuinen energiantuotanto noin 680 000 kWh. Aurinkovoimalaitos otettiin tuotantokäyttöön elokuussa 2016. Omavoiman tarjoamiin aurinkosähköratkaisuihin voit tutustua täällä >>