Usein kysyttyä hinnankorotuksesta

Mikä on Omavoiman toimitusvelvollisuuteen perustuva sähkösopimus?

Hintailmoitus saapui 5.9. mutta hinta nousee jo 1.10. alkaen, miksi?

Miksi hinta nousee näin paljon?

Mistä näen OMA Huoleton -sopimuksen voimassa olevat hinnat ja miten hinta muuttuu?

Mistä tiedän onko sähkösopimukseni minulle sopiva?

Miksi asiakaspalvelunne on ruuhkautunut?

Minulla on kysyttävää laskun maksuun liittyen, miten toimin?

Miten voin vaikuttaa sähkölaskun suuruuteen?

Miksi on hyvä tietää, minkä verran sähkö kullakin tunnilla Suomessa maksaa?


Mikä on Omavoiman toimitusvelvollisuuteen perustuva sähkösopimus?

OMA Huoleton on Omavoiman ns. perussopimus, jota tarjoamme toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena alueilla, joissa olemme toimitusvelvollinen myyjä. Omavoima on toimitusvelvollinen sähkönmyyjä Leppäkosken Sähkö Oy:n, Rauman Energia Sähköverkko Oy:n, Vakka-Suomen Voima Oy:n ja Valkeakosken Energia Oy:n verkkoalueille.

Sain hinnankorotuskirjeen ma 5.9. ja toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen ilmoitusaika on 1 kk, silti hinta nousee 1.10. alkaen, miksi näin?

Sähkönmyyjä saa muuttaa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen hinnoittelua 1 kk ilmoitusajalla, joka alkaa kulua ilmoituksen lähettämisestä. Oma Huoleton -sopimuksella on myös 14 vrk irtisanomisaika eli halutessaan sopimuksen ehtii irtisanoa tai päivittää muuksi sopimukseksi syyskuun puolivälissä, jolloin sopimusmuutos astuu voimaan 1.10. alkaen. Alla lainaus Sähkömarkkinalain pykälästä nro 93:
Jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän on lähetettävä sopijapuolelleen ilmoitus siitä, miten ja mistä ajankohdasta hinnat tai muut sopimusehdot muuttuvat ja mikä on muutoksen peruste. Vähittäismyyjän ilmoituksessa on mainittava, onko sopijapuolella oikeus irtisanoa sopimus. Jos perusteena on muu syy kuin lainsäädännön muutos tai viranomaisen päätös, muutos saa tulla voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

Miksi hinnat nousevat näin paljon?

Markkinahintojen nousun syynä on useampi eri tekijä, joista kaikki luovat oman epävarmuutensa tuleviin hintoihin. Kesän aikana Olkiluoto 3 -reaktorin käynnistyminen sekä koekäyttöjakson jatkuminen on edelleen viivästynyt. Epävarmuudet kaasuntoimitusten jatkuvuudesta ovat voimistuneet Venäjän vähentäessä kaasuntuontia edelleen. Lisäksi erityisen matalalla olevat Etelä-Norjan vesivarastotasot ovat osaltaan vaikuttaneet hintoihin.

Ostamme kaiken myymämme sähkön pörssihinnalla ja hintojen nousu vaikuttaa Omavoimaan voimakkaammin kuin joihinkin muihin sähkönmyyjiin. Tasataksemme asiakkaidemme laskutushintoja teemme hintasuojauksia sähkön johdannaismarkkinoille. Tekemiemme suojaustoimenpiteiden ansiosta hinnannousu on erittäin suuresta korotuksesta huolimatta selvästi markkinahintojen nousua matalampi. Vuoden 2022 kolmen viimeisen kuukauden arvonlisäverollinen sähkönhankintakustannus ilman sähkönmyyjän marginaaleja on noin 63 snt/kWh. Aiemmin tekemiemme suojaustoimenpiteiden ansiosta OMA Huolettoman uusi energiamaksu on hankintakustannukset sekä marginaalin sisältäen noin 30 % edellä mainittua summaa pienempi.

Mistä näen OMA Huoleton -sopimuksen voimassa olevat hinnat ja miten hinta muuttuu?

OMA Huoleton -sopimusten hinnat löytyvät verkkosivuiltamme ja ilmoitamme hinnanmuutoksista kuukauden ilmoitusajalla. Hinnanmuutos perustuu sähkönmyyntiehtojen kohtiin 8.3 ja 8.6 sekä sähköntoimitusehtojen kohtiin 13.3 ja 13.6. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen hintoja voidaan muuttaa kuukauden (1) ilmoitusajalla ja asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus kahden (2) viikon irtisanomisajalla. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen hintaa seurataan jatkuvasti ja hintaa voidaan tarkistaa myös alaspäin kuukauden ilmoitusajalla, jos markkinatilanne sen mahdollistaa.

Mistä tiedän onko sähkösopimukseni minulle sopiva?

Hintavakautta arvostavalle suosittelemme määräaikaista OMA 24 kk -sopimusta. Jos sähkönkulutusta on mahdollista ohjata esim. yöaikaan suosittelemme sähkölämmittäjälle sopivaa Priima-pörssisähköä. Sivulla www.omavoima.fi/sahkotarjous voit jättää yhteydenottopyynnön, niin olemme suoraan yhteydessä sopimuksen mahdollista vaihtoa koskien.

OMA 24 kk -sopimus on kahden vuoden määräaikainen sopimus. Kun teet määräaikaisen sopimuksen, sähkösi hinta pysyy samana koko sopimuskauden ajan, tapahtui sähkömarkkinoilla mitä tahansa. Sopimus sitoo sinua sopimuskauden eli kahden vuoden ajan, jolloin et voi vaihtaa sopimusta tai sähkönmyyjää. Määräaikaisen sopimuksen hinta lasketaan ja varmistetaan sähkömarkkinafutuurien mukaan, joten hinnoittelu voi vaihtua usein kuukauden aikana.

Priima on pörssisähkösopimus, jossa asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa sähkösi hintaan. Sähkön hinta vaihtelee tunneittain sähköpörssin tuntihintojen mukaisesti, jolloin on mahdollista ohjata sähkön kulutusta halvemmille tunneille. Priima-sopimuksella voi myös tehdä hintakiinnityksiä Priima Live -palvelussa. Hintakiinnityksiä voit tehdä kolmen kuukauden jaksoissa tai jopa kahdeksi vuodeksi. Kiinnityshinta voi koskea koko sähkönkäyttöäsi tai vain puolet, jolloin toinen puolikas hinnoitellaan pörssihinnalla. Kiinnityshinnat päivittyvät reaaliaikaisesti sähkön markkinahintojen kehityksen mukaisesti. 

Hintakiinnityksillä saat sähkösi hintaan vakautta, mutta voit senkin jälkeen edelleen vaikuttaa sähkösi hintaan kulutusvaikutuksen avulla. Kulutusvaikutus eli profiilivaikutus määräytyy sen mukaan, mihin vuorokauden aikoihin sähkönkäyttösi ajoittuu. Vaikutus voi olla lopullista sähkön hintaa nostava tai laskeva sen mukaan, painottuuko kulutuksesi sähköpörssin halvemmille vai kalliimmille tunneille. Priima sopii erityisesti silloin, jos pystyt ajoittamaan sähkönkäyttöäsi sähköpörssin halvemmille tunneille (esim. yölle). Priima on toistaiseksi voimassa oleva sopimus, mutta jos teet hintakiinnityksiä, muuttuu sopimus määräaikaiseksi hintakiinnitysjakson loppuun saakka. 

Miksi asiakaspalvelunne on ruuhkautunut?

Hintakorotukset ja yleinen mediakirjoittelu sähkönhinnasta aiheuttavat tavanomaista suurempia yhteydenottomääriä. Vastaamme kaikkiin meille saapuneisiin yhteydenottopyyntöihin aikajärjestyksessä. Soittamalla asiakaspalveluumme 02 8800 880 voit jättää meille soittopyynnön, jolloin soitamme takaisin mahdollisimman pian. Palvelemme lisäksi WhatsAppin puolella numerossa 045 7820 3601 arkisin klo 9-15.  Suosittelemme sähköisiä kanavia ja pahoittelemme jo etukäteen mahdollisia vastausviiveitä. Ruuhkatilannetta sekä käsiteltyjen puheluiden ja sähköpostien määrää voi seurata osoitteessa www.omavoima.fi/ruuhkatiedote

Minulla on kysyttävää laskun maksuun liittyen, miten toimin?

Kaikki sähkölaskun maksuun liittyvät asiat (maksuajan neuvottelu, eräpäivän siirto) hoituvat suoraan laskutuskumppanimme Lowell Oy:n kanssa. Lowellin asiakaspalvelu auttaa ma-pe klo 8-20 sekä la klo 10-15 numerossa 02 2700 390 ja sähköpostitse laskutus(a)lowell.com. Sähköinen Oma Lowell -asiointikanava löytyy osoitteesta www.oma.lowell.fi/laskutus ja asioinnin apuna on asiakaspalveluchat.

Miten voin vaikuttaa sähkölaskun suuruuteen?

Sähkölaskun suuruuteen voi vaikuttaa suoraan omilla kulutustottumuksilla. Kodin suurimpia sähkösyöppöjä ovat tilojen ja käyttöveden lämmitys sekä muut sähkölaitteet. Esimerkiksi huonelämpötilan laskeminen astetta alemmas säästää lämmitysenergiassa jopa noin viisi prosenttia. Kosteiden tilojen lattialämmitys kannattaa säätää kohtuulliseksi, mutta sitä ei tule kuitenkaan kytkeä kokonaan pois. Omaa sähkönkulutusta voi seurata Omavoiman Online -palvelusta.

Sähkölämmittäjien on hyvä huomioida mahdollisuuksien mukaan tulevan talven aikaisempaa merkittävästi suuremmat sähkölaskut. Lisäksi on hyvä selvittää, voiko suoran sähkölämmityksen tarvetta pienentää esim. kireinä pakkaspäivinä jollain muulla lämmitysmuodolla (puunpoltto takassa, ilmalämpöpumppu) ja olisiko esim. varaston tai autotallin lämpötilaa mahdollista laskea lämmityskauden ajaksi. Lisävinkkejä järkevästä energiankäytöstä löytyy Motivan sivuilta >>

Miksi on hyvä tietää, minkä verran sähkö kullakin tunnilla Suomessa maksaa?

Olisiko osa sähkönkulutuksesta esim. saunominen, uunin käyttö tai mahdollinen auton lataaminen ajoitettavissa edullisten tuntihintojen aikaan? Voisitko vähentää kulutustasi takan lämmityksellä kireänä ja tuulettomana pakkaspäivänä? Tällainen kulutusjousto on sähkönkulutuksen hetkellistä vähentämistä tai lisäämistä sähkön tuotannon mukaisesti. Sähköä kannattaa käyttää silloin, kun sitä tuotetaan Suomessa paljon sekä vähäpäästöisesti ja se on edullista.

Sähkönkulutusta järkevästi ajoittamalla ja kysyntähuippuja välttelemällä voimme omalla käytöksellämme laskea sähkön spot-hintoja. Sähkön spot-hinnat taas edelleen vaikuttavat pidemmällä aikavälillä kaikkien Suomessa tarjottavien sähkösopimusten hintaan. Tuntihintoja voit seurata Fingridin Tuntihinta-sovelluksesta, jonka voit ladata puhelimesi sovelluskaupasta.