Toukokuun 2022 sähkömarkkinakatsaus

Kerromme ajankohtaista-osiossamme sähkömarkkinoiden tilanteesta noin kerran kuussa. Priima- ja Priimaplus-asiakkaamme saavat kuukausittain alla olevan kaltaisen Priimapostin, jotta Priima-pörssisähköön kuuluvien hintakiinnitysten tekeminen olisi helpompaa.

Hinnat nousseet tuotantokatkosten seurauksena

  • Huhtikuun sähkön keskihinta toteutui noin 9,8 snt/kWh tasolla (hinnat sis. alv 24%)
  • Toukokuun keskihinta tulee nousemaan jonkin verran
  • Ydinvoimahuollot, Olkiluoto 3 -laitosyksikön testiohjelman keskeyttäminen sekä Venäjän tuonnin lakkaaminen ovat nostaneet hintoja

Kevään edistyminen otti takapakkia huhtikuussa. Säätyyppi muuttui normaalia kylmemmäksi ja kuivemmaksi. Tämä viivästytti lumien sulamiskauden alkamista ja nosti suojaushintoja. Vesimäärän pienentyminen mahdollisti vesivoimatuottajien hintojen nostamisen. Tämä puolestaan nosti myös spot-hintoja.

Huhtikuun lopulla Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid ilmoitti rajaavansa sähkön tuontikapasiteettia Venäjältä 400 MW alaspäin. Tällä varauduttiin siihen, ettei Venäjä pysty häiritsemään sähköjärjestelmän tasapainoa omilla toimillaan. Samoihin aikoihin myös Olkiluoto 3 -laitosyksikön testiohjelmaan tuli viivästys, kun generaattorin jäähdytysjärjestelmässä havaittiin korjaustarpeita.

Toukokuun aikana spot-hinnat ovat pysyneet korkealla, vaikka vaihtelu päivän sisällä onkin ollut suurta. Tähän syynä ovat ensisijaisesti ydinvoimahuollot sekä Suomessa että Ruotsissa ja Olkiluoto 3 testiohjelman keskeytyminen toukokuun loppuun asti. Lisäksi sähkön tuonti Venäjältä keskeytettiin viime viikonloppuna toistaiseksi, koska operaattorilla on ollut vaikeusia saada maksuja toimittamastaan sähköstä. Tuotantotilanne tulee pysymään hankalana toukokuun loppupuolelle saakka, mutta kesäkuussa ydinvoimaa tulee takaisin vuosihuollosta ja lisäksi näillä näkymin Olkiluoto 3:n tuotantomäärät nousevat nopeasti keskimäärin 1000 MW tasolle.

Katsaus kiinnityshintojen kehitykseen

Viimeisten viikkojen aikana koettu viileä ja kuiva säätyyppi viivästytti lumien sulamiskauden alkamista. Tämä on nostanut lähimpien jaksojen kiinnityshintoja. Lisäksi edelleen jatkuva epävarmuus kaasuntoimitusten jatkuvuudesta hermostuttaa markkinoita ja heiluttaa kiinnityshintoja pörssipäivän sisälläkin.

Viimeisimmän hinnannousun taustalla oli myös äkkinäisesti loppunut sähkön tuonti Venäjältä, mikä nosti Suomen aluehintatuotteiden hintoja voimakkaasti etenkin lähimpänä olevien hintajaksojen osalta. Tuonnin loppumisen kokonaisvaikutus on todennäköisesti hintoja nostava, mutta alkuviikosta nähty muutos vaikuttaa liian voimakkaalta.
Raaka-aineiden ja päästöoikeuden hinta on pysynyt korkealla. Epävarmuus energiatoimitusten jatkumisesta Venäjältä ylläpitää korkeita hintoja. Esimerkiksi Saksassa kiinnityshinnat ovat merkittävästi korkeammalla kuin täällä meillä. Saksan ja Euroopan korkea hintataso nostaa myös meidän hintoja, johtuen maiden välisistä siirtoyhteyksistä sekä siitä, että erityisesti Norjan eteläisten hinta-alueiden vesitilanne on erittäin huono. Tämä linkittää Suomen hintoja Euroopan korkeampiin hintatasoihin.

Tutustu tästä Priima-sähkön Live-palveluun