Sähkösopimus taloyhtiölle - mitä huomioida?

Miten valita sopiva sähkösopimus taloyhtiölle?

Tässä artikkelissa kerromme, mitä kannattaa ottaa huomioon, kun valitsee taloyhtiölle sähkösopimusta.

Tutustu tarjoamaamme sähkösopimukseen taloyhtiölle

Sähkömarkkina on murroksessa

Sähkömarkkinat ja energiamarkkinat muuttuvat kiihtyvällä nopeudella. Se mikä vielä joitain vuosia sitten oli yrityssähkösopimuksissa toimiva malli, ei välttämättä enää ole sitä. Suomessa on perinteisesti tehty pitkiä määräaikaisia kiinteähintaisia sopimuksia. Tämä olikin toimiva käytäntö aikaisemmin, kun sähkön markkihinta nousi vuodesta toiseen.

Viime vuosina tilanne on muuttunut ja sähkönkuluttajien kannattaa olla muutoksen suhteen hereillä. Sähkönhintavaihtelut ovat lisääntyneet ja tuoneet epävarmuutta markkinalle. Päästöjä aiheuttavasta sähköntuotannosta pyritään eroon ja päästöttömät uusiutuvat sähköntuotantomuodot lisääntyvät nopeasti. Tämä muuttaa sähkömarkkinan pelikenttää oleellisesti, koska uusiutuvat tuotantomuodot, kuten tuuli- ja aurinkovoima, ovat tuotannoltaan vaihtelevia. Samalla yhteiskunta sähköistyy, jolloin sähköä tarvitaan tulevaisuudessa huomattavasti nykyistä enemmän. Mitä heikompi näkyvyys on tulevaan, sitä varmempi on pitäytyä markkinahintaisissa lyhyemmissä sähkösopimuksissa. Näin varmistetaan, että olet sähkönkuluttajana ajan tasalla muutosten keskellä.

Taloyhtiön sähkösopimus ja sen valintakriteerit

Kun taloyhtiössä arvioidaan erilaisia sähkösopimuksia, on tärkeää pohtia, mitä sähkösopimukselta haluaa ja millainen on oman taloyhtiön sähkönkulutus.

Kysymyksiä, joihin kannattaa etsiä vastaukset ennen sähkösopimustyypin valintaa:

  • Onko hinta tärkein valintakriteeri?
  • Onko kustannusten ennustettavuus oleellista?
  • Haluatko itse seurata sähkömarkkinaa ja tehdä hankintapäätökset vai luovuttaa sähkömarkkinan seurannan asiantuntijalle?
  • Mihin vuoden ja vuorokauden aikaan sähkökulutus painottuu? Onko kulutustottumuksiin tulossa muutoksia esim. sähköautojen lataamisen vuoksi?
  • Tarvitsetko kulutusten ja kustannuksien seurantapalveluita?

Vakaahintainen määräaikainen sähkösopimus taloyhtiölle?

Taloyhtiöt, kuten yleisesti muutkin sähkönostajat, haluavat sähkösopimukseltaan tyypillisesti sekä varmuutta että kustannustehokkuutta. Kiinteähintainen määräaikainen sähkösopimus tuo varmuuden hintatasosta ja se onkin oikea valinta, jos tärkein valintakriteeri on kustannusten ennustettavuus. Tällaisen sähkösopimuksen riski on, että se saattaa olla huomattavan kallis. Sähkön markkinahinta saattaa laskea oleellisesti sopimuksen teon jälkeen, jolloin huonoimmassa tapauksessa maksaa sähköstään markkinahintaan nähden huomattavasti korkeampaa hintaa jopa vuosien ajan.

Edullinen pörssisähkösopimus taloyhtiölle

Jos taas edullinen hinta on tärkein sähkösopimuksen valintakriteeri, on markkinahintaan sidottu pörssisähkö oikea valinta. Kun tarkastellaan sähkön markkinahintaa eli spot-hintaa pidemmältä aikaväliltä, on pörssisidonnainen sähkösopimus edullisin vaihtoehto. Markkinahintainen sähkösopimus sisältää myös hintariskin, joskin toisenlaisen kuin kiinteähintainen määräaikainen sähkösopimus. Spot-hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaisesti joka tunnille. Pörssisähkön hinta saattaakin vaihdella voimakkaasti, ja kustannukset voivat olla eri kuukausien välillä hyvinkin erilaiset. Ennen kuin tekee päätöksen pörssisidonnaisen sopimuksen puolesta, kannattaakin kysyä itseltään kykeneekö kantamaan riskin mahdollisesti voimakkaastikin vaihtelevista kustannuksista.

Määräaikaisen ja pörssisähkön yhdistelmä - Priimaplus

Jos sekä varmuus että edullisuus ovat kumpikin yhtä tärkeitä sähkösopimuksen valintakriteereitä, kannattaa sopimustyyppi valita sitä silmällä pitäen. Omavoiman Priimaplus sähkösopimus yhdistää pörssisidonnaisen sopimuksen edullisuuden ja kiinteähintaisen sopimuksen varmuuden.

Taloyhtiön sähkösopimuksen kilpailuttaminen ja sähkön hinnan seuraaminen

Oleellista sähkösopimuksen valinnassa on myös se, kuinka paljon resursseja haluaa itse käyttää sähkönhankintaan. Määräaikaisten sähkösopimusten osalta aikaa kuluu määrätyin väliajoin sopimuksen kilpailuttamiseen. Jos tavoitteena on tehdä määräaikainen sopimus mahdollisimman edullisessa markkinatilanteessa, kuluu markkinan seuraamiseen myös paljon aikaa.

Spot-sidonnaisen sopimuksen osalta resurssien käyttö on huomattavasti vähäisempää. Yleisesti riittää, että kilpailuttaa kerran sähkönmyyjien spot-hinnan päälle laitettavan marginaalin ja perusmaksut. Omavoiman Priimaplus-sähkösopimus, joka yhdistää pörssisidonnaisen ja määräaikaisen sähkösopimuksen, sisältää lisämaksuttoman hinnankiinnityspalvelun. Tällöin asiantuntijat seuraavat sähkömarkkinaa ja tekevät hinnankiinnityksiä asiakkaan puolesta silloin kun se on edullisinta. Jos hinnankiinnityspalvelua ei ole valittu, voi Priimaplus-asiakas seurata sähkömarkkinaa ja tehdä hinnankiinnitykset itse.

Taloyhtiön sähkönkulutuksen jakautuminen

Taloyhtiön kannattaa tutkia, miten sen sähkönkulutus jakaantuu vuorokauden ja viikon sisällä. Jos kulutus painottuu selvästi yöaikaan ja viikonloppuihin, kannattaa harkita spot-hintaista sähkösopimusta, sillä spot-hinta on tyypillisesti alhainen öisin ja viikonloppuisin. Jos taas kulutus on selvästi arkipäiväpainotteista, spot-hintaan sidottu sähkösopimus ei välttämättä ole kannattava vaihtoehto.

Toinen tarkasteltava asia kulutuksen suhteen on se, onko kulutus tasaista läpi vuoden vai onko siinä vuodenaikavaihtelua. Usein taloyhtiöiden kulutus nousee talvikuukausina. Tuolloin voi olla tarve vakauttaa hintaa, jotta hintariski ei kasva kohtuuttoman suureksi. Omavoiman Priimaplus-sopimus mahdollistaa hinnankiinnittämisen halutuille vuosineljänneksille.

Sähkösopimukseen kuuluvat palvelut ja energiankäytön raportointi

Sähkösopimuksen valinnassa voi olla merkityksellistä myös se, sisältyykö siihen mahdollisuus sähkönkulutuksen ja -kustannusten raportointiin. Jos toimiva raportointi on tärkeä valintakriteeri, kannattaa ottaa selvää millaisia palveluita sähkönmyyjillä on tarjota. Taloyhtiön tapauksessa voi olla tärkeää myös se, että isännöitsijä pääsee yhdestä paikasta tarkastelemaan kaikkien kiinteistöjen kulutustietoja. Priimaplus-sopimukseen sisältyy Priima-palvelu, josta taloyhtiön sähkönhankinnasta vastaava henkilö pääsee helposti tarkastelemaan kaikkien kohteidensa sähkönkulutusta, hintoja ja laskutietoja.