Sähkösopimuksen solmiminen ostoskeskuksessa

Sähkösopimuksen peruminen ja huomautusaika etämyynnissä

Sähkösopimuksia solmitaan nykyisin pääosin jonkin sähköisen viestintäkanavan kautta. Tällaista verkkokaupassa tai puhelimessa tapahtuvaa kaupankäyntiä kutsutaan etämyynniksi. Etämyynnissä sopijaosapuolet eivät ole yhtä aikaa fyysisesti läsnä ja sähkösopimus tehdään ns. etäviestimen välityksellä eli puhelimessa, verkkosivuilla tai postin välityksellä. Etämyyntitilanteissa kuluttajalla on yleensä 14 vuorokauden peruutusoikeus ja peruuttamisen syytä ei tarvitse ilmoittaa.

Peruutusoikeuden lisäksi sähkönmyyntisopimuksissa puhutaan myös vahvistusilmoituksen huomautusajasta. Energiateollisuuden suosittelemissa sähkönmyyntiehdoissa (SME2014) edellytetään, että jos sähkönmyyntisopimus tehdään muutoin kuin kirjallisesti, myyjän tulee lähettää käyttäjälle sopimuksen vahvistusilmoitus laskutusosoitteeseen tai muuhun erikseen sovittuun osoitteeseen.

Vahvistusilmoituksessa täytyy kertoa sähkönmyyntisopimuksen voimaantulon ajankohta ja yksilölliset ehdot, mahdolliset hinnastot ja selvitys käyttäjän huomautusajasta. Huomautusaikana ostajan on huomautettava sähkönmyyjää sellaisista vahvistuksen ehdoista tai hinnoista, joita hän pitää sovitun vastaisina. Huomautusaika alkaa vahvistusilmoituksen päiväyksestä ja aikaa pyytää muutoksia vahvistukseen täytyy olla vähintään kolme viikkoa. Jos vahvistusilmoitus on kunnossa, eikä ehdoista tai hinnoista huomauteta kolmen viikon sisällä, astuu sähkösopimus voimaan vahvistuksen mukaisesti.

Omavoiman sähkösopimustilauksien yhteydessä lähetämme aina sopimusvahvistuksen joko postitse tai sähköpostitse sopimustyypistä ja asiakkaan toiveesta riippuen. Tämän vahvistuksen saapumisesta alkaen asiakkaillamme on 14 vrk:n peruutusoikeus kuluttajasuojalain mukaisesti. Vahvistusilmoituksen päiväyksestä käynnistyy myös edellä mainittu kolmen viikon huomautusaika, jonka umpeuduttua sähkösopimus astuu voimaan sovitusti.

Sähkösopimuksen tekeminen kaupassa, kadulla tai ostoskeskuksessa

Etämyynnin lisäksi sähkösopimus voidaan solmia myös ns. kotimyyntinä, jolloin molemmat sopijaosapuolet ovat yhtä aikaa fyysisesti samassa paikassa. Kotimyyntitilanteita ovat esimerkiksi kauppakeskuksen aulassa tapahtuva ns. ständimyynti, elektroniikkaliikkeessä tavaran tai palvelun ohella myytävä rahoitussopimus tai sähkösopimus sekä vartiointipalvelusopimusten myynti ostajan kotona. Kaikki kaupankäynti, jossa myyjä ja ostaja solmivat sopimuksen kasvokkain muualla kuin myyjän toimitiloissa on siis kotimyyntiä.Myös valtaosalla kotimyyntituotteista ostajalla on kuluttajasuojalain mukainen 14 vuorokauden peruutusoikeus.

Miksi sähkösopimuksen solmimisessa esimerkiksi ostoskeskuksessa pitäisi olla erityisen tarkkana?

Kotimyynnissä kaupantekotilanne voi olla kiireinen ja aikaa myyntiehtojen tutkimiseen ei välttämättä ole. Sähkösopimusta ei kuitenkaan kannata solmia hätiköiden, joten varaa aina aikaa sopimusehtojen huolelliseen läpilukuun. Kasvokkain tapahtuvassa kaupanteossa saat sopimuspaperit eli vahvistuksen itsellesi saman tien mukaan. Allekirjoituksen jälkeen kaikki sopimuksen ehdot ja hinnat astuvat voimaan välittömästi. Sopimuksen voi silti perua 14 vuorokauden aikana kuluttajasuojan mukaisesti, mutta kotimyynnin kohdalla on hyvin tärkeää ymmärtää kaikki sopimuksen ehdot ja hinnat ennen allekirjoittamista.

Ostoskeskuksen kaupantekotilanne saattaa olla hankala hinta- tai ehtovertailun kunnolliseen tekemiseen nettisivuilla solmittavaan sopimukseen verrattuna. Erilaisilla kylkiäiseduilla tai lahjakorteilla voidaan yrittää saada aikaan nopea ostopäätös, mutta kannattaa pitää pää kylmänä ja lukea sopimusehdot huolella - tarjotuista eduista huolimatta.

Julkisella paikalla solmittavaan sähkösopimukseen liittyy myös peruutusajan käynnistyminen välittömästi sopimuksen teon yhteydessä. Puhelimessa tai verkkokaupassa tehdyn sähkösopimuksen osalta sopimuksen voi perua 14 vuorokauden kuluessa vahvistusilmoituksen saapumisesta, mutta kauppakeskuksen aulassa solmitun sopimuksen peruutusaika käynnistyy heti. Tämän vuoksi kuluttajansuojalain mukaan kotimyynnissä myyjä on velvollinen kertomaan asiakkaalle selkeästi kaikki sopimukseen liittyvät hintatiedot ja ehdot sekä antamaan peruutuslomakkeen sopimusta solmittaessa. Peruutuslomakkeen täyttämällä ostajan on helppo perua sopimus seuraavan 14 vuorokauden aikana.

Lue Kuluttaja-asiamiehen blogista kotimyynnin ongelmatilanteista.