Sähkölämmitys ja pörssisähkö - vaikuta itse sähkön hintaan

Viime aikojen suuret vaihtelut pörssisähkön hinnassa saattavat antaa mielikuvan, että pörssisähkösopimus sopii vain harvalle ja riskit ovat suuret. Suuresta hintavaihtelusta huolimatta pörssisähkösopimus on pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna halvin tapa ostaa sähköä. Omavoiman Priima-pörssisähkössä on lisäksi mahdollista tehdä määräaikaisia hintakiinnityksiä eli vakauttaa vaihtuvaa pörssihintaa esim. lämmityskaudelle. Suomalaisten suosikkisopimukseen eli määräaikaiseen sähkösopimukseen verrattuna pörssisähkön ostaminen edellyttää korkeampaa riskinsietokykyä. Mutta kuten sanontakin toteaa, riski ja tuotto kulkevat usein käsi kädessä. Määräaikaisen sähkösopimuksen ja pörssisähkösopimuksen eroja käsittelevää omakotitaloasujan opasta voit lukea tarkemmin täällä.

Miten pörssisähkön laskutushintaan voi vaikuttaa?

Pörssisähkösopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jonka energiamaksu seuraa tunti tunnista sähkön pörssihintaa eli SPOT-hinnoittelua. Pörssisähkössä energiamaksu muuttuu tunneittain suoraan pohjoismaisten sähkömarkkinoiden SPOT-hinnan mukaisesti ja spot-hintaan lisätään sähkönmyyjän marginaali. Pörssisähkösopimuksen laskutushinta määräytyy sen mukaan, kuinka kyseisen kuukauden sähkönkäyttösi ajoittuu vuorokauden eri tunneille. Pörssisähkön kuukausikeskihinnat verottomana ja verollisina vuoden 2018 tammikuusta alkaen löydät täältä >>

Jos pörssisähkön valinnut asiakas kuluttaa sähköä keskimäärin enemmän vuorokauden kalliimmilla tunneilla, kasvaa kuukauden laskutushinta. Jos taas sähkön käyttö painottuu enemmän tyypillisesti edullisempaan yöaikaan kuten sähkölämmittäjillä yleensä, laskee sähkön hinta. Näin omilla käyttötottumuksilla voi suoraan vaikuttaa laskulla näkyvään kWh-hintaan. Tätä käyttöajankohdan optimointia kutsutaan kulutusvaikutukseksi ja sen suuruus on ollut aiemmin keskimäärin yleensä +/- 0,3 snt/kWh suuntaan tai toiseen. Mitä suurempi on kuukauden tuntihintojen vaihtelu, sitä suuremmaksi kulutusvaikutus voi kasvaa.

Miksi omakotitalossa asuva sähkölämmittäjä hyötyy eniten pörssisähköstä?

Olipa kyseessä suora tai varaava sähkölämmitys, on omakotitalossa asuvalla sähkölämmittäjällä tyypillisesti kerrostaloasujaa enemmän sellaista sähkönkäyttöä, jonka käytön voi ajoittaa vaikkapa yöaikaan. Toki myös kerrostaloasukas voi esimerkiksi lämmittää sähkösaunan silloin kun tuntihinta on edullisempi, mutta kuukausitasolla sähkölämmittäjän vaikutusmahdollisuudet sähkön laskutushintaan ovat tyypillisesti suuremmat. Sähkönkäyttö kuukauden halvimmilla tunneilla pienentää tehokkaasti omakotitalon energiakustannuksia ja samalla tulee käyttäneeksi sähköä juuri silloin, kun se on koko Suomen sähkön saatavuuden ja tuotannon sekä ilmaston kannalta järkevää. Voit lukea v. 2018 julkaistun kulutusjoustoon liittyvän artikkelin täältä >>

Hintakiinnityksillä vakautta pörssisähköön - ajoita kulutus edullisille tunneille

Priima-pörssisähkössä sähkön hintaa on mahdollista vakauttaa tuleville ajanjaksoille tekemällä määräaikaisia hintakiinnityksiä vuosineljänneksille ja yksittäisille kuukausille. Alla kuvaaja Priiman esimerkkiasiakkaan laskutushinnasta pörssisähkön kuukausihintaan verrattuna. Kaikki taulukon hinnat ovat arvonlisäverottomia ja laskutushinta ei pidä sisällään Omavoiman Priima-sopimuksen toimitusmaksua. 

Kuvaajasta ja alla olevasta taulukosta huomataan, että Priima-asiakas on tehnyt hintakiinnityksiä kaikille muille ajanjaksoille paitsi huhti-, touko- ja kesäkuulle 2022. Muina kuukausina kiinnitysaste on vaihdellut 50% - 75%* välillä ja kiinnityshinnat välillä 3,07 - 8,89 snt/kWh. Kaikkina kuukausina asiakkaan laskutushinta on markkinahintaa alhaisempi, koska sähkönkäyttöä on ohjattu kuukauden ja päivän halvimmille tunneille sekä kalliimpien tuntien aikana sähkönkäyttöä on mahdollisuuksien mukaan vältelty. Huomaathan, että vaikka sähkönhinta on kiinnitetty 75%* osalta maaliskuun 2022 ajalle, on sähkön käyttäminen edullisten tuntien aikana ja käytön minimointi kalliiden tuntien aikana hyödyttänyt asiakasta ja laskutushinta on laskenut hieman kiinnityshinnan alle. 

Pörssisähkön verottomat kk-keskihinnat vs. Priiman laskutushinnat
kk/vuosi 8/2021   9/2021   10/2021   11/2021   12/2021   1/2022   2/2022   3/2022   4/2022   5/2022   6/2022   7/2022   12 kk
veroton keski-
arvo
kiinnitysaste prosentti 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 75%       50%  
kiinnitys-
hinta
3,14 3,14 3,19 3,19 3,19 7,78 7,78 8,89       3,07  
markkina-
hinta
6,82 8,92 6,49 8,58 19,35 10,66 8,12 8,63 7,93 13,28 13,99 18,43 10,93
laskutus-
hinta
4,14 4,80 3,47 5,26 6,99 6,58 6,07 7,12 6,58 8,46 9,16 4,86 6,12
kulutus-
vaikutus
-0,84 -1,23 -1,36 -0,62 -4,27 -2,64 -1,88 -1,70 -1,35 -4,82 -4,83 -5,89  

Pienin vaikutus laskutushintaan kulutusvaikutuksella eli sähkönkäytön ajallisella optimoinnilla ollut marraskuussa 2021, jolloin sähkön käytön ajoittaminen järkevästi alensi laskutushintaa verottomana 0,62 snt/kWh. Heinäkuussa 2022 kulutusvaikutus laski hintaa verottomana jopa 5,89 snt/kWh. Näin suuret rahalliset hyödyt sähkönkäytön järkevästä kohdentamisesta ovat yleensä mahdollisia vain jos kuukauden aikana hintojen vaihteluväli on suurta. Näin on käynyt juurikin heinäkuussa 2022, jolloin sähkö maksoi kalleimmilla tunneilla yli 68 snt/kWh, mutta halvimmilla tunneilla vain 0,05 snt/kWh. Alla olevasta Live-palvelun kuvaajasta havaitaan, että pääosa heinäkuun tunneista on merkitty vihreällä ja vain muutama tunti oranssilla. Oranssien tuntien sähkön käyttö nostaa kuukauden laskutushintaa ja vihreät tunnit vaikuttavat taas siihen laskevasti.

Tiivistettynä voisi todeta esimerkkinä olleen Priima-asiakkaan pystyneen välttämään vuoden seurantajaksolla markkinahinnan huippuja tehokkaasti käyttämällä sähköä silloin, kun se on halvimmillaan ja välttelemällä sähkön käyttöä mahdollisuuksien mukaan silloin, kun hinta on korkeimmillaan ja kulutus suurinta koko Suomen tasolla. Huomaathan, että erilaisilla sähkönkäyttötottumuksilla kulutusvaikutus voi olla myös hintaa nostava tekijä. Lisäksi esimerkkiasiakkaan hintaa on saatu tasattua tekemällä hintakiinnityksiä tuleville vuosineljänneksille ja kuukausille. 

* Priima-sopimuksen hintakiinnitysten avulla sähkön hinnan voi lukita 50 % osuudella tai koko kuukauden sähkökulutuksen osalta eli 100 %. Hintakiinnityksiä voi tehdä vuosineljänneksille tai yksittäisille kuukausille, hintakiinnitysten ajaksi sopimus muuttuu määräaikaiseksi. Esimerkkiasiakas on mukana testiryhmässä, jolloin hintakiinnityksiä on voinut tehdä myös 25% osuuksilla.
Kiinnostuitko testiryhmästämme? Ilmoittaudu mukaan mahdollisia uusia pilotteja varten lähettämällä yhteystietosi ja kertomalla kiinnostuksestasi osoitteeseen viestinta@omavoima.fi.    

Lue lisää: