Pörssisähkön tuntihinta ja sen vaihtelu - pelottavatko kalliit spot-hinnat?

Artikkelin alkuperäinen julkaisija on Leppäkosken Energia, joka yhdistyi Omavoimaan 1.1.2022. Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran marraskuussa 2020.

Pörssisähköllä viitataan yleisesti sähkön spot-hintaan. Spot-hinta tarkoittaa sähkönhintaa, joka vaihtelee kysynnän ja tarjonnan mukaan tunneittain.

Yleinen syy siihen, että kuluttaja tai yritys valitsee pörssisidonnaisen sähkötuotteen sijaan mieluummin määräaikaisen kiinteähintaisen sähkösopimuksen, piilee riskien välttämisessä. Kun hinta sovitaan kiinteäksi tietylle jaksolle, tietää sähkönostaja varmasti mitä saa, oli hinta sitten edullinen, kallis tai jotain sieltä väliltä. Ennen kuin tekee päätöksen varman vaihtoehdon, eli kiinteähintaisen sähkösopimuksen puolesta, kannattaa kuitenkin käyttää hetki sähkön spot-hintaan perehtymiseen. Mitä spot-hinnalla tarkoitetaan ja miten se itseasiassa vaihtelee?

Mistä pörssisähkön hinnanvaihtelut johtuvat?

Peruslähtökohta on usein sähkönkäyttäjillä tiedossa; spot-sähkön hinta voi vaihdella voimakkaasti. Niin kauan kuin sähkön varastointi ei ole taloudellisesti kannattavaa, sähkö pitää kuluttaa samaan aikaan kuin se on tuotettu. Kulutus- ja tuotantotilanteet vaihtelevat tunnista toiseen. Yllättäviä hintavaihteluita spot-hintaan voi aina tulla, esimerkiksi jos jokin sähköntuotantolaitos vikaantuu. Pääosin spot-hinnan muutokset noudattelevat kuitenkin tiettyä profiilia tunnista ja viikosta toiseen; hinta on edullisempi öisin ja viikonloppuisin, koska sähkönkulutus on tuolloin alhaisempaa. Yöajan ja viikonloppujen edullisemmat hinnat johtuvat siitä, että sähkönkulutus on toistaiseksi joustamatonta toisin sanoen teollisuus käyttää Suomessa sähköä pääsäntöisesti aina samaan aikaan. Alla esimerkit Suomen alueen spot-tuntihinnasta kahden eri viikon osalta, toukokuulta ja marraskuulta 2020.

Kuvaajista on huomattavissa se, että hintavaihtelut näillä kahdella esimerkkiviikolla olivat varsin erilaiset. Viikolla 22 eli toukokuun viimeisellä viikolla spot-sähkön hinta noudatti säännöllisempää profiilia, kun taas viikolla 46 eli marraskuun alussa hintavaihtelu oli huomattavasti voimakkaampaa. Molemmilla viikoilla on spot-hinnasta kuitenkin tunnistettavissa arkipäivien osalta niin sanottu aamupiikki ja iltapiikki. Aamupiikki ajoittuu siihen ajankohtaan, jolloin ihmiset tekevät aamutoimet ennen päivän töihin lähtöä ja iltapiikki taas siihen, kun palataan päivän puuhista ja ollaan kotona kuluttamassa sähköä. Myös Suomessa tyypillinen lauantai-illan sauna-aika yleensä näkyy spot-hinnassa kuten esimerkkiviikkojen kuvaajista näkyy.

Kuvaajista huomaa lisäksi sen, kuinka hinta painuu öisin ja viikonloppuisin alhaiseksi. Molemmilla esimerkkiviikoilla spot-hinnan keskiarvo jäi hyvin edulliseksi huolimatta yksittäisistä korkean hinnan tunneista. Nyrkkisääntönä voikin pitää, että spot-sähkö on pitkällä aikavälillä edullisin tapa ostaa sähköä, koska hinnan kiinnittäminen tietylle tasolle (vakuuttaminen) maksaa aina. Eli sähkösopimuksen hinnassa voidaan ajatella olevan sama logiikka kuin pankkien viitekoroissa: yleensä se lyhin korko on pitkässä juoksussa edullisin.

Milloin riski erittäin korkeista spot-hinnoista on suurimmillaan?

Sähkönkulutus nousee yleensä talvella ja pakkanen saattaa tällöin olla kireää sekä säätilassa korkeapainetta koko Pohjoismaiden yllä. Edellä kuvatussa tilanteessa sähköntuonti Suomeen vähenee tai jopa loppuu, koska tällöin esimerkiksi Ruotsi käyttää itse tuottamansa sähkön. Yleensä korkeapaineen vallitessa ei tyypillisesti myöskään tuule, jolloin tuulivoiman tuotanto ei vaikuta sähkönhintaan. Tällaisissa tilanteissa tuontisähköstä riippuvaisen Suomen sähkön spot-hinta voi nousta erittäin korkeaksi, kun joudutaan pahimmassa tapauksessa käynnistämään kalliita varavoimaloita. Yleisesti voidaan todeta, että riski korkeista spot-hinnoista on olemassa säästä riippumatta silloin, kun jokin siirtoyhteys tai voimalaitos vikaantuu yllättäen. Suomen tasolla sähkön kulutus on edelleenkin suhteellisen joustamatonta ja yhteyksien tai voimalaitoksien vikatilanteissa päädytään pahimmassa tapauksessa samaan lopputulokseen kuin kovina pakkasjaksoina.

Sähkömarkkina kehittyy ennennäkemättömällä nopeudella

Tuulivoiman kokonaismäärä on lisääntynyt huomattavasti parin viime vuoden aikana ja se vaikuttaa nykyisin Suomen spot-hintaan merkittävästi. Tyypillisesti talvisin tuulee enemmän kuin kesäisin. Eli silloin kun spot-hinnat ovat perinteisesti korkeampia, tuulivoima saattaa painaa hinnan huomattavan alhaiseksi. Sähkön varastointia kehitetään eri puolilla maailmaa ja todennäköistä on, että pian varastointi on taloudellisesti kannattavaa. Sähkön varastoinnin avulla voidaan tasata tuotantoa, mikä taas edelleen tasoittaisi sähkön hinnan vaihteluita.

Koko ajan kehitetään erilaisia keinoja siihen, että sähkönkulutus saataisiin joustavammaksi, jolloin se kohtaisi nykyistä paremmin sähköntuotannon. Uusia siirtoyhteyksiä maiden ja eri hinta-alueiden välillä on tekeillä ja suunnitteilla. Ydinvoimaa tullaan saamaan tulevaisuudessa lisää ja päästöistä halutaan eroon mahdollisimman nopeasti. Yhteiskunta sähköistyy ja aurinkovoiman tuotanto lisääntyy. Yleisesti puhutaan energiamurroksesta. Energiamurros tarkoittaa sitä, että tänään hyviksi todetut toimintamallit eivät enää huomenna toimi.

Sähkön spot- hinta on murroksesta huolimatta kuitenkin aina oikeassa. Spot-hinta kertoo, mikä on tämän hetken tilanne sähkömarkkinalla. Verrattuna perinteiseen määräaikaiseen kiinteähintaiseen sopimukseen, spot-hinta on tässä päivässä ja tässä hetkessä kiinni ja mukana murroksessa.