Mikä on Omavoiman toimitusvelvollinen sähkösopimus?

Sähkömarkkinoiden hintatilanne herättää ymmärrettävästi keskustelua. Yksi esille noussut asia on toimitusvelvollinen sähkönmyyjä ja heitä velvoittava lainsäädäntö tarjota asiakkaille sähköä kohtuulliseen hintaan.

Omavoima Oy toimii toimitusvelvollisena sähkönmyyjänä Leppäkosken Sähkö Oy:nRauman Energia Sähköverkko Oy:nVakka-Suomen Voima Oy:n ja Valkeakosken Energia Oy:n verkkoalueilla.

Sähkömarkkinalain 67 pykälän ensimmäisessä lauseessa mainittu kohtuullisuus on noussut keskusteluun markkinan myllerryksessä. Hinnoittelun kohtuullisuutta tulee tarkastella myyjän perimien toimitusmaksujen kautta eli toimitusmarginaalin ja mahdollinen kuukausimaksun pohjalta. Myyjän perimä toimitusmarginaali ja mahdollinen kuukausimaksu sisältävät sähkönmyyjän kantamia markkinariskejä, asiakaspalvelun aiheuttamia kustannuksia ja tietojärjestelmäkustannuksia. Markkinariskeistä voidaan mainita esimerkiksi profiiliriski ja volyymiriski.

Esimerkki:
Suomen hinta sähköpörssissä 4.kvartaalille on 29.8.2022 ollut 55,8 snt/kWh (alv 24%). Tuohon hintaan myyjä voi lisätä toimitusmarginaalinsa ja tuotteen kuukausimaksun. Käytännössä tuotehinnaksi muodostuisi jotain väliltä 60-70 snt/kWh. Omavoima on onnistunut pitämään toimitusvelvollisen tuotteensa (Oma Huoleton) hinnan markkinahintoja edullisemmalla tasolla tähän mennessä.

Ote sähkömarkkinalaista, jossa asiaa on määritelty:

67 § Toimitusvelvollisuus

Vähittäismyyjän, jolla on huomattava markkinavoima jakeluverkonhaltijan vastuualueella, on toimitettava vastuualueella sähköä kohtuulliseen hintaan kuluttajille sekä muille loppukäyttäjille, joiden käyttöpaikka on varustettu enintään 3 x 63 ampeerin pääsulakkeilla tai joiden sähkönkäyttöpaikkaan ostetaan sähköä enintään 100 000 kilowattituntia vuodessa (toimitusvelvollisuus). Jos jakeluverkonhaltijan vastuualueella ei ole vähittäismyyjää, jolla on huomattava markkinavoima, on toimitusvelvollisuus sillä vähittäismyyjällä, jonka toimitetun sähkön määrällä mitattu markkinaosuus toimitusvelvollisuuden piirissä olevien loppukäyttäjien hankkimasta sähköstä on kyseisellä vastuualueella suurin.

Vähittäismyyjällä, jolla on toimitusvelvollisuus, on oltava julkiset sähkön myyntiehdot ja -hinnat sekä niiden määräytymisperusteet toimitusvelvollisuuden piirissä oleville loppukäyttäjille. Niissä ei saa olla kohtuuttomia eikä sähkökaupan kilpailua rajoittavia ehtoja. Kuluttajille suunnatut myyntiehdot on lisäksi esitettävä selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla, eikä niihin saa sisältyä sopimusten ulkopuolisia esteitä kuluttajien oikeuksien toteutumiselle.

Energiamarkkinavirasto voi määrätä tässä pykälässä tarkoitetun vähittäismyyjän toimittamaan sähköä 2 momentissa tarkoitetuilla ehdoilla toimitusvelvollisuuden piirissä oleville loppukäyttäjille.