Kannattaako pörssisähkö?

Artikkelin alkuperäinen julkaisija on Leppäkosken Energia, joka yhdistyi Omavoimaan 1.1.2022 . Artikkelia on päivitetty marraskuussa 2020.

Pörssisähkö on tutkitusti halvin tapa ostaa sähköä

On tutkittu, että pörssisähkösopimus on halvin tapa ostaa sähköä. Pörssisähkön kannattavuudesta ovat kirjoittaneet Yle ja Kauppalehti. Yleissähkösopimukseen verrattuna pörssisähkön ostaminen edellyttää asiakkaalta kuitenkin hieman korkeampaa riskinsietokykyä, mutta kuten tiedetään, riski ja tuotto kulkevat usein käsi kädessä. Linkistä pääset katsomaan, kuinka pörssisähkön hinta määräytyy: Pörssisähkön hinta

>>Tutustu tarjoamaamme pörssisähkö-sopimukseen

Määräaikaisen sähkösopimuksen ja pörssisähkösopimuksen erot

Perinteinen määräaikainen sähkösopimus toimii pääpiirteissään siten, että sähkönmyyjä on hinnoitellut sopimushintaan mukaan pienen varmuusvaran sähkön markkinahinnan nousulle. Koska sähkön hankintahinta voi esimerkiksi kahden vuoden sopimuskauden aikana muuttua sähkönmyyjän kannalta joko solmimishetkeä kalliimmaksi tai edullisemmaksi, täytyy sähkönmyyjän varautua hinnoittelulla hintojen nousuun. Vakuutustermein ilmaistuna määräaikaisissa sopimuksissa asiakas joutuu aina maksamaan pientä vakuutusmaksua hintojen nousun varalta. Määräaikaisten sopimusten solmimisessa täytyy myös muistaa, ettei asiakas pääse nauttimaan sähkömarkkinahintojen laskusta, jos pörssihinnat sattuisivat laskemaan kaksivuotisen sopimuskauden aikana. Määräaikaisella sopimuksella sähkön hinta pysyy samana, vaikka markkinahinta nousisi tai laskisi.

Koska pörssisähkösopimuksessa (esim. Priima-sopimuksessa) energiamaksu seuraa tunti tunnilta suoraan sähkömarkkinoiden SPOT-hintaa, ei sähkönmyyjän tarvitse hinnoitella pörssisähkösopimuksiin mukaan varmuusmarginaalia sähkön hinnannoususta. Pörssisähkön ostaja tietää maksavansa sähköstään aina ajantasaista markkinahintaa. Pörssisähkön hinnoittelu on myös muita sopimustyyppejä läpinäkyvämpää, koska asiakkaan maksama marginaali on aina tiedossa ja pörssihinnasta eriteltynä, toisin kuin määräaikaisissa sopimuksissa.

Pörssisähkön edut

  • Sähkö on edullisinta yleensä öisin ja viikonloppuisin
  • Sähkön kulutuksen voi ohjata edullisille tunneille esim. sähköauton lataus ja saunominen
  • Edullinen pitkällä aikavälillä
  • Kuluttamasi sähkön hintaa voi seurata tunneittain (Puhelinsovellus iPhonelle ja Androidille)

Mikä vaikuttaa pörssisähkön hintaan?

  • sääolosuhteet ja lämpötila – kylmällä säällä sähkön hinta on korkeampi
  • sähköverkon ja voimalaitosten huoltokatkot – sähköä ei tuoteta niin paljoa
  • sähkön kysynnän ja tarjonnan tilanne
  • vesitilanne – esim. Norjan iso sademäärä laskee hintaa
  • tuulet – kovempi tuuli lisää tuulivoiman tuotantoa

>>Tutustu tarjoamaamme pörssisähkö-sopimukseen

Sopiiko pörssisähkösopimus kaikille?

Onko sitten olemassa syitä, miksi tutkitusti halvin tapa hankkia sähköä eli pörssisähkö ei kuitenkaan ole paras sähkösopimus kaikille? On totta, että pörssisähkösopimuksesta saa eniten rahallista hyötyä, jos sähkönkulutusta on mahdollista optimoida eli kohdentaa vuorokauden halvimmille tunneille. Tietyissä asumismuodoissa (esim. kerrostaloissa) ohjattavaa sähkönkulutusta saattaa olla niin vähän, että maksimihyötyä pörssisähkön tuntikohtaisista hinnanmuutoksista ei saa. Vaikka sähkön käyttötunteja ei olisikaan valmis miettimään sen tarkemmin, on pörssisähkö silti tutkitusti halvin tapa ostaa sähköä.

Toinen syy pörssisähkösopimuksen sopimattomuudelle voi olla sähkönlaskun loppusumman kova vaihtelu. Pörssisähkösopimuksilla eri kuukausien sähkölaskun loppusumma voi vaihdella rutkasti enemmän kuin esim. määräaikaisella sopimuksella, koska kulutetun sähkön määrän lisäksi kuukausikohtainen energiamaksu per kulutettu kilowattitunti vaihtelee sähköpörssin hintamuutosten mukaan. Talvella sähkölämmittäjän käyttämä sähkön määrä on yleensä suurempi kuin kesäkuukausina. Jos talvikuukausille osuu vielä tavanomaista kalliimpi kuukausi pörssisähkön kannalta, kasvattavat nämä molemmat edellä mainitut tekijät sähkölaskun loppusummaa reippaasti kesäkuukausien laskuun verrattuna. Jos siis haluat varmuutta sähkölaskun loppusummaan, kannattaa valita jokin hintansa puolesta vakaampi sähkösopimus, kuten määräaikainen sähkösopimus tai toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus.