Priima-sopimuksen hintakiinnityksillä vakaampi pörssisähkön hinta

Priima-pörssisähkö eroaa tavanomaisesta pörssisähkö- tai spot-sähkösopimuksesta hinnankiinnitysten osalta. Kiinnittämällä itse sähkönhinnan esimerkiksi lämmityskaudelle on sähkönhinta vakaampi ja hintavaihtelut maltillisempia. Hintakiinnityksissä voi hyödyntää myös hinnankiinnitysautomaattia, jolloin sähkönhinta kiinnitetään automaattisesti sen alittaessa tietyn hintatason.

Priima-asiakkaat voivat kiinnittää hintaa Priiman Live-palvelussa. Palveluun voi myös tutustua katselemalla esimerkkiasiakkaidemme tietoja. Tässä artikkelissa kerromme seuraavista asioista:

Mikä vaikuttaa sähkön spot-hintaan?

Hintakiinnitysten avulla vakaa sähkönhinta

Miksi hinnankiinnityksiä kannattaa tehdä tuleville vuosille?

Mikä vaikuttaa sähkön spot-hintaan?

Spot-markkinoilla sähkön tuntihinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaisesti ja sähkön hinta voi vaihdella voimakkaasti. Spot-sähkön hinnassa näkyvät sääolosuhteet, kuten sademäärät, tuulisuus ja lämpötila. Muita hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi voimalaitosten tuotantotilanne, fossiilisten polttoaineiden ja päästöoikeuden hinnat sekä sähkön hinta-alueiden välisten siirtoyhteyksien käytettävyys. Hintavaihtelusta huolimatta spot-sähkö on ollut edullisin tapa hankkia sähköä pitkällä aikajaksolla tarkasteltuna.

Yksinkertaistettuna sähkön spot-hintaa voisi verrata pankin viitekorkoihin. Yleisesti ottaen lyhin viitekorko on edullisin, mutta toisaalta se myös vaihtelee voimakkaimmin. Kaikki sähkönkuluttajat eivät halua kantaa riskiä toisinaan voimakkaasti vaihtelevasta sähkönhinnasta, vaikka se olisikin pitkässä juoksussa edullisin vaihtoehto.

Priiman hintakiinnityksillä vakaampi sähkönhinta

Priiman Live-palvelun kiinnityshinnat perustuvat johdannaismarkkinan kuukausi- ja kvartaalituotteiden noteerauksiin. Priima Live-palvelussa on mahdollista kiinnittää hintaa aina kahden vuoden päähän nykyhetkestä. Kiinnityksiä on mahdollista tehdä vuosineljänneksittäin. Jos vuosineljännes on jo alkanut, voi hintakiinnityksiä tehdä myös kuukausittain. Hintaa voi kiinnittää 50 prosentin erissä kullekin ajanjaksolle. Mahdollisuus hajauttaa eri jaksojen hintakiinnitykset eri ajankohtiin ja pilkkoa kiinnitettävä energiamäärä osiin, pienentää huonon kiinnityshintapäätöksen riskiä. Hintakiinnityksen ajaksi Priima-sopimus muuttuu määräaikaiseksi sopimukseksi.

Hintakiinnityksiä tehdessä on hyvä huomata, että se sähkönkulutuksen osuus, jota ei ole kiinnitetty, laskutetaan toteutuneen spot-hinnan mukaisesti. Vaikka kuukauden sähkönhinta olisi kiinnitetty 100% osalta eli kokonaan, voi laskutettava sähkönhinta elää vielä hieman ylös- tai alaspäin siitä riippuen, käyttääkö sähköä kuukauden edullisilla tunneilla vai silloin kun spot-hinta on korkea. Tätä kutsutaan pörssisähkön profiilivaikutukseksi. Koko Suomen kannalta sähkön käyttäminen edullisilla tunneilla ja kulutushuippujen ulkopuolella on järkevää, sillä jos käytämme sähköä kaikki yhtä aikaa, sitä tuotetaan epäympäristöystävällisillä tavoilla ja sen hinta nousee.

Miksi hintakiinnityksiä kannattaa tehdä tuleville vuosille?

Hintakiinnitysten osalta merkittävimmät hyödyt saadaan pidemmällä aikajänteellä. Jos Priima-sopimus alkaa juuri kun sähkönhinnat ovat korkealla, on edullista hinnankiinnityshetkeä mahdoton löytää. Tällaisessa tilanteessa hinnankiinnittäminen ei ole järkevää, jolloin voi olla järkevää odotella edullisempia kiinnitystarjouksia.

Priima-sopimuksen hintakiinnitysten hyöty konkretisoituu pidemmällä aikajänteellä. Alla esimerkki asiakkaan kiinnityksistä jaksolle Q4-2022 eli loka-joulukuulle 2022:

Hintakiinnitysten tekeminen

Kyseinen asiakas on ollut jo pidempään Priima-asiakas ja siksi mahdollisuus löytää edullisia kiinnityshetkiä jaksolle Q4-22 on ollut ajallisesti pitkä. Tehdyt hintakiinnitykset on merkitty hintakäyrälle ympyröinä. Kuvan yläosassa näkyy myös hintajaksolle asetettu hinnankiinnitysautomaatti, joka kiinnittää hinnan automaattisesti jos kiinnityshinta laskisi tasolle 6 snt/kWh.

Yritysasiakas, joko tutustuit Priimaplus-sopimuksen hinnankiinnityspalveluun?