Totta vai tarua - 9 väitettä aurinkopaneeleista

Aurinkopaneeleihin liittyy monia erilaisia ennakko-oletuksia. Monet uskovat esimerkiksi, etteivät paneelit ole kannattavia Suomen pohjoisissa oloissa.Mikä onkaan totta ja mikä tarua?

1. Aurinkopaneelit eivät ole Suomessa kannattavia pitkän ja pimeän talven vuoksi.

Tarua. Aurinkoenergian kannattavuus Suomessa on hyvä. Nykyaikaisilla järjestelmillä yllämme vuositasolla samoihin tuotantomääriin kuin Pohjois-Saksassa. Pitkä valoisa aika kompensoi pimeää talvea. "Itse asiassa kylmyydestä on hyötyä, sillä paneelit eivät pidä kuumasta. Auringon ei myöskään tarvitse paistaa pilvettömältä taivaalta, jotta sähköä syntyy, sillä pelkkä valo riittää", vahvistaa Peter Kunze, Omavoiman aurinkosähkön asiantuntija. 

Oletko hankkimassa aurinkopaneelit kotiin?

2. Aurinkopaneelit vaativat huoltoa.

Totta ja tarua. Aurinkopaneelit ovat melko huoltovapaita. Suomen ilmasto on puhdas ja sadevesi huuhtelee paneelit hyvin. Jos paneelien pinnalla on näkyvää pölyä tai likaa, voi ne aika ajoin varovasti pestä vedellä tai harjata pehmeällä harjalla. Paneelien päällä olevat lehdet ja risut on hyvä poistaa, sillä ne voivat estää paneeleita toimimasta optimaalisella tavalla.

3. Aurinkopaneelien hankinta on kannattava investointi.

Totta. Kannattavuuteen vaikuttavat mm. järjestelmän mitoitus suhteessa kohteen kulutukseen, järjestelmän hinta sekä paneelien sijainti. Jotta investointi on kannattava, tulee järjestelmä mitoittaa tarkasti. Tällöin tuottaja voi hyödyntää suurimman osan aurinkosähköstä ja ylijäämäsähköä jää myytäväksi mahdollisimman vähän.

Aurinkosähköjärjestelmän takaisinmaksuaika riippuu kulutuksesta ja järjestelmän koosta. Sähkönsiirtohinnat ovat useilla alueilla jatkuvassa nousussa, mikä nopeuttaa takaisinmaksua. Varsinkin talon jäähdyttäminen kesähelteillä on käytännössä ilmaista omalla aurinkosähköllä.

4. Lumi vähentää aurinkopaneelien tuottavuutta.

Totta. Aurinkopaneelit tuottavat parhaiten vuoden valoisaan aikaan, mutta oikein sijoitettuna ja suunnattuna tuottoa on myös talvella. Marras-huhtikuun aikana tuotto on noin 25 % koko vuoden tuottopotentiaalista. Suomen olosuhteisiin suunnitellut aurinkopaneelit kestävät koko talven lumikuorman, eikä paneeleita yleensä suositellakaan puhdistettavan lumesta.

5. Aurinkopaneelien avulla voi pienentää sähkölaskua.

Totta. Parhaan hyödyn aurinkopaneeleista saa, kun käyttää itse mahdollisimman paljon omaa sähköään.Paneelien tuottaman ylijäämäsähkön voi myydä takaisin sähkönmyyjälle. Omavoiman maksama korvaus perustuu pohjoismaisen sähköpörssin Suomen tuntihintoihin. Lue lisää OMA Mikrotuotannosta.

6. Paneeleista saa kotitalousvähennystä.

Totta. Yksityishenkilöt saavat aurinkopaneelien asennustyön arvonlisäverollisesta hinnasta kotitalousvähennystä 40 %. Kotitalousvähennystä voi saada maksimissaan 2250 euroa vuodessa per henkilö. Edun voi hyödyntää yhdessä puolison kanssa, jolloin vähennysoikeus on 4500 euroa vuodessa. Voit lukea kotitalousvähennyksestä lisää Verohallinnon sivuilta.

7. Aurinkopaneelien asennukseen tarvitaan lupa.

Totta ja tarua. Paneelien asentamiseen tarvittavat luvat vaihtelevat sen mukaan mihin ja minkälaiseen rakennukseen laitteisto asennetaan. Lupa-asiat kannattaa tarkistaa hyvissä ajoin ennen projektin aloittamista kunnan rakennusvalvonnasta. Jos aurinkosähköjärjestelmä liitetään sähköverkkoon, tulee siitä tehdä ilmoitus paikalliselle verkkopalveluyhtiölle.

8. Mitä isompi määrä paneeleja, sen parempi.

Totta ja tarua. Mitä enemmän aurinkopaneeleita on, sitä enemmän ne luonnollisesti tuottavat sähköä. Suuresta aurinkosähkön määrästä ei kuitenkaan ole taloudellista hyötyä, jos tuotettua sähköä ei voi kuluttaa itse. Taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna on aina järkevin ratkaisu mitoittaa paneelijärjestelmä suhteessa omaan kulutukseen siten, että tuotettu sähkö käytetään itse. Huomioithan, että ilman aurinkosähkön varastoimiseen tarkoitettuja akkuja, käytetään aurinkosähköä aina juuri samaan aikaan, kun sitä tuotetaan. Aurinkosähkön kannattavuus paranee koko Suomessa tammikuussa 2023, kun kaikkialla otetaan käyttöön tuntinetotus. Tuntinetotuksessa yhden tunnin aikana tuotetusta sähköstä vähennetään ensin saman tunnin aikana kiinteistössä kulutettu sähkö. Näin samalla tunnilla ei voi olla sekä sähkön ostoa, että myyntiä ja voimalan kannattavuus paranee säästyneiden sähkönsiirtomaksujen verran. Osa jakeluverkkoyhtiöistä tarjoaa tuntinetotus-palvelua asiakkaille jo nyt. 

Aurinkovoimalan mitoituksen suhteen kannattaa kysyä apua Omavoiman ammattilaisilta

9. Rivitalo- tai kerrostaloasukkaana ei pääse hyötymään aurinkopaneeleista.

Tarua. Aurinkopaneelien yhteishankinta taloyhtiöön on helpottumassa. Vuoden 2021 alusta alkaen taloyhtiöillä on ollut mahdollisuus aurinkosähkön hyvityslaskentaan. Hyvityslaskennan myötä taloyhtiön aurinkosähkötuotanto voidaan käyttää kiinteistön yleisten tilojen sekä yksittäisten asuinhuoneistojen sähkönkulutukseen. Hyvityslaskentapalvelu mahdollistaa taloyhtiön osakkaille suuremman hyödyn aurinkosähköinvestoinnista, kun kiinteistösähkön jälkeen ylijäävää aurinkosähkötuotantoa voidaan jyvittää pienentämään suoraan jokaisen asukkaan omaa sähkölaskua.

Taloyhtiöiden hyvityslaskentapalvelua tarjotaan toistaiseksi Suomessa jakeluyhtiökohtaisesti ja uusi malli tulee tarjolle kaikkialla Suomessa tulevien vuosien aikana. Taloyhtiöiden hankintapäätöksissä kannattaa kuitenkin jo varautua hyvityslaskennan mahdollisuuksiin, jos aurinkopaneeleita ollaan harkitsemassa.

Oletko hankkimassa aurinkopaneelit kotiin